Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
1 1
Ako postupuje zriaďovateľ v prípade vyvodenia zodpovednosti za škody (30.09.22)
Dobrý deň. V krátkosti predstavím situáciu. Riaditeľka pochybila v niekoľkých veciach porušenia Zákonníka práce (nevyplácanie kreditového príplatku, nadčasov, triednictva, nesprávne zaradenie do PT, a...
1 0
§ 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (28.09.22)
Prosím platí táto možnosť tejto výpovede a aké sú z nej nárok? Ďakujem.
1 2
výpoveď zo strany zamestnanca a (12.09.22)
dobrý deň. Zamestnanec dal výpoveď s 2 mesačnou výpovednou dobou v zmysle ZP. Je zamestnávateľ povinný dať mu nejaký výstupný doklad, vyjadrenie ako, že berie na vedomie alebo na ukončenie pracovného ...
1 0
Peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby. (01.08.22)
Zamestnanec podal výpoveď a PP mu skončí 31.8.2022. On však už v auguste nechce pracovať. V pracovnej zmluve má uvedené, že zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu za nedodržanie výpovednej doby. ...
1 0
Výpoved počas PN v skúšobnej dobe (18.08.22)
Dobrý deň. Chcem sa opýtať ,môže dať zamestnávateľ výpoved v skúšobnej dobe zamestnancovi ktorý je momentálne na PN-ke? Zamestnávateľ nie je spokojný s jej prácou. Prijatá 01.06.2022 a skúsobná doba ...
2 0
Výplata dávky z garančného poistenia (15.07.22)
Dobrý deň, zamestnávateľ nevyplatil ani k dnešnému dňu zamestnancom mzdu za máj /splatná 30. 6. 2022/ a 4. 7. 2022 oznámil, že je platobné neschopný a mzda nebude vyplatená ani za mesiac jún a ani za...
1 1
Zamestnanec na OČR a okamžitá výpoveď pre nevyplatenie mzdy (11.07.22)
Zamestnanec nastúpil 11.7.2022 na OČR. Doba trvania je do 20.7.2022. Zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu za máj 2022 a tak chce zamestnanec podať okamžitú výpoveď 18.7.2022. Alebo musí počkať a výpoveď ...
1 1
výpoveď (06.07.22)
zamestnanec bol PN celý rok 30.6.2021 do 2.7.2022, dňa 4.7.2022 doniesol výpoveď k 4.7.2022, počíta sa výpoveď dňom 3.7.2022, alebo 4.7.2022 , lebo ak zadám v programe olymp deň - výpoveď 4.7.2022,...
1 1
Ako získať odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov? (29.06.22)
O mesiac uplynie jeden celý rok trvania mojej práceneschopnosti. Utrpel som dva úrazy (zlomenina chrbtice a trieštivá fraktúra lebky), po ktorých sa nemôžem vrátiť k fyzickej práci, u môjho zamestnáva...
1 0
pedag.zamestnanec - 65 rokov (23.06.22)
V auguste roku 2021 dovŕšil pedag. zamestnanec 65 rokov. Zamestnávateľ mu nedal výpoveď , ktorú mal urobiť z titulu dovŕšenia veku 65 rokov podľa par. 82 ods. 7 zák. 138/2019. Ako s ním teraz ukonči...
1 0
Výpoveď zo strany zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa (06.06.22)
Zamestnanec dal výpoveď podľa § 67 ZP. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Aké povinnosti má zamestnávateľ keď preberie od zamestnanca výpoveď? Má povinnosť vystaviť mu nejaké potvrdenie ...
1 0
odstupné a výpovedná doba (30.05.22)
zamestnanec dostal výpoveď zo strany zamestnávateľa z nadbytočnosti, prac. pomer trvá ku dňu výpovede 3 roky. Má nárok aj na odstupné a aj na výpovednú dobu? Ďakujem vopred
1 0
Dôchodca a výpoveď (24.05.22)
Dobrý deň, som pracujúca dôchodkyňa. Mám 63 rokov. Zamestnávateľ chce, aby som podala výpoveď - odchod do dôchodku. Ja som ešte neplánovala odísť. Navrhla som zamestnávateľovi, že podpíšem výpoveď, k...
1 0
Výpoveď z organizačných dôvodov počas PN (16.05.22)
Dobrý deň prajem, ak má ZC v PZ miesto výkonu práce Bratislava - môžem ho v rámci mesta presunúť na inú prevádzku počas PN? A čo v prípade, ak prevádzka, na ktorú ZC presuniem, sa bude o 6 mesaicov za...
1 0
Odstupné (20.04.22)
Ahojte aké odstupné by mala dostať dcéra, ktorá pracuje na pobočke 8 rokov a ukončia prac. pomer dohodou bez uvedenia dôvodu?
Sleduj témy Výpoveď zo zamestnania
na hlavnej stránke Porada.sk