Zavrieť

Porady

1 0
Odchodné (02.07.19)
Má zamestnanec nárok na odchodné, ak ukončí pracovný pomer dohodou a po skončení prac.pomeru sa eviduje na upsvar a až potom napr. po polroku mu bude priznaný starobný dôchodok?
1 0
predčasný dôchodok a odchodné (27.06.19)
Zamestnanec chce ukončiť prac.pomer k 31.7.2019, odchádza do predčasného dôchodku: kedy môže podať žiadosť o predčasný dôchodok-až po ukončení pracovného pomeru? vznikne mu nárok na odchodné (podľa § 76a) ZP ods.2- nárok vzniká až po priznaní a to trvá dlhšie, čiže až po doručení r...
3 10
Odmietnutie odchodného - prehlásenie (31.05.19)
Existuje taká možnosť, že zamestnanec písomne prehlási, že odmieta odchodné. Aby tým bol krytý zamestnávateľ, keď mu ho nevyplatí ?
1 0
Odvody do Sociálnej poistovne a zdravotných poistovní a odstupné a odchodné (29.05.19)
Dobrý deň, len sa chcem uistiť, že odvody do SP a ZP z odstupného a odchodného sú rovnaké, ako z riadnej mzdy. Ďakujem
1 1
odstupné a odchodné (22.05.19)
Dobrý deň, zamestnanec dostal výpoveď pre nadbytočnosť k 31.5.2019, má nárok na 2x odstupné a 1x odchodné. Ktoré budú mať rovnakú výšku. Je správny výpočet ? týždenný pracovný čas = 7,5 hodiny...
1 1
Skončenie PP + odvody a nárok na dovolenku (16.05.19)
Ahojte. Chcem sa len uistiť ohľadom výpočtu mzdy pri skončení PP. Zamestnanec má ročný nárok na dovolenku 45 dní. PP sa mu končí k 01.07.2019. Od 11.01.2019 do 30.04.2019 bol PN, t.z. že k 01.07. odpr...

...em správne. Náš zamestnanec je dôchodca a pri skončení PP mu bude vyplatená nevyčerpaná dovolenka a odchodné. Keďže končí 1.7. nebudú sa mu odvody do SP počítať z celkového príjmu, ale z max. VZ, čo j...
1 1
Odchodné kde doplniť do výplatnej pásky? (12.05.19)
Prosím,, odchodné je príjem ktorý podlieha odvodom? Zamestnanec k 06.04.2019 odišiel na starobný dôchodok, mz...
2 1
Poprosím. Má starosta,ktorý sám abdikoval po pol roku zvolenia nárok na odchodné . Podľa akého zákona to je, (10.05.19)
Starosta bol vyhral voľby a po pol roku vo funkcii sám abdikoval na funkciu . Má nárok na odchodné ??
1 0
odchodné (07.05.19)
Ahojte, mám vyplatiť odchodné, správne počítam ak priemernú hodinovú mzdu vypočítam ako hrubá mzda za 01,02 a 03/19 mínus...
1 1
odchodné a dohoda (16.04.19)
zamestnanec končí pracovný pomer 30.4.2019, je starobný dôchodca, bude mu vyplatené odchodné, môžeme s ním uzatvoriť dohodu o vykonaní práce od 1.5.2019? má nárok na odchodné v takomto prípade?
1 1
Kedy má zamestnanec ukončiť pracovný pomer, keď ide do starobného dôchodku? (26.03.19)
Ktorý deň mám dať ako ukončenie PP? Ak bol dôchodok priznaný od 05. môžem dať ukončenie 04. s tým, že mu bude vyplatené odchodné? alebo to môže byť až po 5.? Ďakujem
1 2
odchodné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý nastúpil do PP už ako starobný dôchodca (15.03.19)
zamestnanec končí pracovný pomer dohodou. Je starobný dôchodca. Žiada aj odchodné. Má zamestnanec nárok na odchodné, keď nastúpil do pracovného pomeru už ako starobný dôchod...
1 0
Odchodné pri invalidnom dôchodku (12.02.19)
Dobrý deň, ak bol zamestnanec PN, uznali ho ID nad 70%, môže dať výpoveď, alebo ukončiť PP dohodou a aj tak má nárok na odchodné? Nesúvisí odchodné len v tom prípade, ak mu dá výpoveď zamestnávateľ z dôvodu, že nemá pre ...
1 2
Narok na odchodne (04.02.19)
Zamestnanec podal žiadosť o starobný dôchodok 23.01.2018, pracovný pomer ukončil 31.07.2018 dohodou, ma nárok na odchodné, a koľko.
Sleduj témy odchodné
na hlavnej stránke Porada.sk