Zavrieť

Porady

1 1
odstupné a odchodné (22.05.19)
Dobrý deň, zamestnanec dostal výpoveď pre nadbytočnosť k 31.5.2019, má nárok na 2x odstupné a 1x odchodné. Ktoré budú mať rovnakú výšku. Je správny výpočet ? týždenný pracovný čas = 7,5 hodiny...
1 1
Skončenie PP + odvody a nárok na dovolenku (16.05.19)
Ahojte. Chcem sa len uistiť ohľadom výpočtu mzdy pri skončení PP. Zamestnanec má ročný nárok na dovolenku 45 dní. PP sa mu končí k 01.07.2019. Od 11.01.2019 do 30.04.2019 bol PN, t.z. že k 01.07. odpr...

...em správne. Náš zamestnanec je dôchodca a pri skončení PP mu bude vyplatená nevyčerpaná dovolenka a odchodné. Keďže končí 1.7. nebudú sa mu odvody do SP počítať z celkového príjmu, ale z max. VZ, čo j...
1 1
Odchodné kde doplniť do výplatnej pásky? (12.05.19)
Prosím,, odchodné je príjem ktorý podlieha odvodom? Zamestnanec k 06.04.2019 odišiel na starobný dôchodok, mz...
2 1
Poprosím. Má starosta,ktorý sám abdikoval po pol roku zvolenia nárok na odchodné . Podľa akého zákona to je, (10.05.19)
Starosta bol vyhral voľby a po pol roku vo funkcii sám abdikoval na funkciu . Má nárok na odchodné ??
1 0
odchodné (07.05.19)
Ahojte, mám vyplatiť odchodné, správne počítam ak priemernú hodinovú mzdu vypočítam ako hrubá mzda za 01,02 a 03/19 mínus...
1 1
odchodné a dohoda (16.04.19)
zamestnanec končí pracovný pomer 30.4.2019, je starobný dôchodca, bude mu vyplatené odchodné, môžeme s ním uzatvoriť dohodu o vykonaní práce od 1.5.2019? má nárok na odchodné v takomto prípade?
1 1
Kedy má zamestnanec ukončiť pracovný pomer, keď ide do starobného dôchodku? (26.03.19)
Ktorý deň mám dať ako ukončenie PP? Ak bol dôchodok priznaný od 05. môžem dať ukončenie 04. s tým, že mu bude vyplatené odchodné? alebo to môže byť až po 5.? Ďakujem
1 2
odchodné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý nastúpil do PP už ako starobný dôchodca (15.03.19)
zamestnanec končí pracovný pomer dohodou. Je starobný dôchodca. Žiada aj odchodné. Má zamestnanec nárok na odchodné, keď nastúpil do pracovného pomeru už ako starobný dôchod...
1 0
Odchodné pri invalidnom dôchodku (12.02.19)
Dobrý deň, ak bol zamestnanec PN, uznali ho ID nad 70%, môže dať výpoveď, alebo ukončiť PP dohodou a aj tak má nárok na odchodné? Nesúvisí odchodné len v tom prípade, ak mu dá výpoveď zamestnávateľ z dôvodu, že nemá pre ...
1 2
Narok na odchodne (04.02.19)
Zamestnanec podal žiadosť o starobný dôchodok 23.01.2018, pracovný pomer ukončil 31.07.2018 dohodou, ma nárok na odchodné, a koľko.
2 2
Narok na odchodné poberateľ starobného dôchodku (29.01.19)
Dobrý deň,zamestnali sme pracovníka (poberateľ starobného dôchodku). Pri ukončení pracovného pomeru sme povinný mu vyplatiť odchodné? Nakoľko sa nejedná o jeho prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný ...
2 0
Skončenie PP dohodou a PN (28.01.19)
Ahojte. Chcela by som sa len uistiť. Zamestnanec, dôchodca je na PN a chcel by ukončiť PP 28.02.2019 dohodou. Bude mu vyplatené odchodné a nevyčerpaná dovolenka. Čo sa týka PN nič sa nezmenilo na tom, že aj po ukončení PP môže n...
1 0
vyplatenie odchodného po ukončení TPP (20.11.18)
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu v nasledovnom prípade: zamestnanec ukončil k 30.9.2018 TPP dohodou a podal si žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Keďže nebolo zrejmé, či mu bude priznaný, ...

...dohodou a podal si žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Keďže nebolo zrejmé, či mu bude priznaný, odchodné mu nebolo vyplatené. Dnes priniesol rozhodnutie zo Soc.poist. o priznaní predčasného starob...
1 2
Odchodné (20.11.18)
Dobrý deň, prosím vás môžem zamestnancovi vyplatiť odchodné aj keď naďalej zostáva pracovať a neukončuje pracovný pomer. Je vyplatenie odstupného viaza...
1 1
Odchodné a priemerný hodinový zárobok (12.11.18)
Idem si k vám po radu. Priemerný hodinový zárobok mal zamestnanec naposledy v 10/2017 a to bol 9.9317Eur/hod. Ide o dôchodcu. Od 10/2017 bol PN a po ukončení PN v mesiaci 10/2018 sme s ním rozviazal...

...sme s ním rozviazali pracovný pomer. Otázka znie, aký priemerný hodinový zárobok použiť pre výpočet odchodného? Bola mu vyplatená nevyčerpaná dovolenka. Ale pre výpočet odchodného neviem či môžem ten ...
Sleduj témy odchodné
na hlavnej stránke Porada.sk