Zavrieť

Porady

1 2
Okamžité skončenie PP pre porušenie pracovnej disciplíny (14.01.21)
Máme jedno nemilé podozrenie v organizácii.... Ak by sa nám potvrdilo, došlo by k okamžitému skončeniu PP pre porušenie prac.disc. Ostávajú v takomto prípade ďalšie nároky zo skončenia PP zamestnancov...

...sc. Ostávajú v takomto prípade ďalšie nároky zo skončenia PP zamestnancovi priznané? - nám na mysli odchodné, ak sa jedná o starobnú dôchodkyňu alebo zamestnankyňu s invalidným dôchodkom...
1 0
Kedy vyplatiť odchodné (03.01.21)
Dobrý deň. Od novembra som dôchodca, podal som 2-mesačnú výpoveď-pracujem do konca januára, koncom decembra som poslal svojej účtarke Rozhodnutie o pridelení dôchodku. Chcem sa opýtať, či mi zamestnáv...

...lal svojej účtarke Rozhodnutie o pridelení dôchodku. Chcem sa opýtať, či mi zamestnávateľ môže toto odchodné vyplatiť spolu so mzdou v decembrovom termíne-teda v januárovej výplate-čo by bolo pre mňa ...
1 0
Nárok na odchodné - nástup do PP 1.8.20 - žiadosť o dôchodok spísaná 4.8.20, ukončenie PP 31.10.20 ? (25.11.20)
Nárok na dôchodok 25.07.2020 - dôchodkový vek Nástup zamestnanca do pracovného pomeru 01.08.2020 Starobný dôchodok bol priznaný od 04.08.2020. Rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku 11.09.2020 Uko...

...naní starobného dôchodku 11.09.2020 Ukončenie pracovného pomeru 31.10.2020 Zamestnanec má nárok na odchodné pri ukončení pracovného pomeru ? Odchodné v sume jedného mesačného priemerného zárobku môže...
1 14
Ako prinútiť zamestnávateľa aby mi dal odchodné? (16.11.20)
V koncom marca chcem iukončiť pracovný pomer,nakoľko od prvého apríla môžem požiadať o predčasný dôchodok,nakolko mám odrobené posledné tri roky v kuse,tak chcem čerpať 6 mesiacov nezamestnanecké dáv...

...ných s možnosťou isť okamžite do dôchodku,mám totiž odrobených 43 a pol roka. ešte raz ako žiadať o odchodné,mám na to nárok zo zákona,alebo je to na zamestnávatelovi ako sa on rozhodne??? Dik za odp...
1 3
Odstupné, odchodné nevyplatit v poslednej mzde (12.11.20)
Dobrý deň, mám takýto problém: zamestnávateľ chce odstupné a aj odchodné zamestnancom vyplatiť až v nasledujúci mesiac, kedy zamestnanci ukončili pracovný pomer... ...
1 1
Narok na odchodné (30.10.20)
Dobrý deň, prosím o uistenie :) Zamestnanec ukončil PP ku dňu 01.10.2020 dohodou z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Doniesol potvrdenie zo SP, že dňa 08.10.2020 požiadal SP o starobný dôchodok...

...dňa 08.10.2020 požiadal SP o starobný dôchodok. Starobný dôchodok žiada od 01.10.2020. Má nárok na odchodné, však? :) Ďakujem!!!...
1 0
Výpočet poistného (13.10.20)
Dobrý deň. Sociálna poisťovňa dňa 05.09.2020 vydala Rozhodnutie, že zamestnanec je invalidný nad 70 % odo dňa 24.08.2020. Zamestnanec bol práceneschopný do 23.08.2020. Pre zdravotnú poisťovňu musím s...

... vyplatené za september 2020 nasledovné zložky mzdy : Dovolenka 435,29 eur, odstupné 1603,96 eur, odchodné 801,98. Spolu príjem za obdobie od 01.09.2020 do 14.09.2020 u zamestnanca je 2841,23 eur....
1 1
Odchodné (13.10.20)
Dobrý deň. Máme zamestnanca, ktorý je u nás v TP, ale zároveň je aj poberateľom starobného dôchodku, dovŕšil 62rokov. Pri ukončení práce nám prišla od neho žiadosť na vyplatenie odchodného. Viem že sa odchodné vypláca ak zamestnanec nastupuje hneď na dôchodok, ale môže si na od...
1 0
Dohoda o skonceni pracovneho pomeru a odstupné (18.09.20)
Dobrý deň. Ak sa neuvedie dôvod ukončenia pracovného pomeru pri dohode o skončení pracovného pomeru podľa § 60 ZP, resp. sa uvedie "bez udania dôvodu" vzniká nárok na odstupné? Myslím, že nie, ale môž...
1 0
Odchodné (16.09.20)
Zamestnanec má pp na dobu určitú do 30.11.2020. Prislúcha mu nárok na odchodné ak do 10 dní od skončenia pp dodá žiadosť o odchodné s potvrdením od Sociálnej poisťovne, ž...
1 0
Bývalý zamestnanec_dôchodca a Ročné zúčtovanie (10.09.20)
Dobrý deň, zamestnanec začal poberať dôchodok od 02/2020. Bol s ním ukončený PP k 30.06.2020 dohodou ( odstupné, odchodné). Pýta sa , či mu spravíme Roč. zúčtovanie za rok 2020 ... Môže mu urobiť firma, alebo musí...
1 0
Odchodné u colníka a po niekoľkých rokoch aj u civilného zamestnania? (28.08.20)
Zamestnanec ako colník mal vyplatené odchodné pri výsluhovom dôchodku. Potom nikde nepracoval niekoľko rokov a potom odpracoval viac ako ...
1 2
žiadosť o dôchodok a ukončenie PP (18.08.20)
Dobrý deň, zamestnanec ide 24.8.2020 žiadať o starobný dôchodok a chce ukončiť PP. Aby mal nárok na odchodné, PP musí byť ukončený 24.8.2020, v deň, keď bude spísaná žiadosť o dôchodok? O odchodné mus...
1 0
odvody pri odchodnom (01.07.20)
zamestnanec bol od 17.12.2019 do 21.06.2020 práceneschopný. Nastúpil do práce od 22.06.2020 do 24.06.2020 - odpracoval 3 dni a pracovný pomer bol ukončený dohodou - odchod do dôchodku. Je správny výp...

...dku. Je správny výpočet odvodov v mesiaci jún, kedy pracoval len tri dni, ostatné dni PN - odvody z odchodného vypočítam len alikvotne za tri dni z max. vymeriavacieho základu?...
Sleduj témy odchodné
na hlavnej stránke Porada.sk