Zavrieť

Porady

1 2
odchodné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý nastúpil do PP už ako starobný dôchodca (15.03.19)
zamestnanec končí pracovný pomer dohodou. Je starobný dôchodca. Žiada aj odchodné. Má zamestnanec nárok na odchodné, keď nastúpil do pracovného pomeru už ako starobný dôchod...
1 0
Odchodné pri invalidnom dôchodku (12.02.19)
Dobrý deň, ak bol zamestnanec PN, uznali ho ID nad 70%, môže dať výpoveď, alebo ukončiť PP dohodou a aj tak má nárok na odchodné? Nesúvisí odchodné len v tom prípade, ak mu dá výpoveď zamestnávateľ z dôvodu, že nemá pre ...
1 2
Narok na odchodne (04.02.19)
Zamestnanec podal žiadosť o starobný dôchodok 23.01.2018, pracovný pomer ukončil 31.07.2018 dohodou, ma nárok na odchodné, a koľko.
2 1
Narok na odchodné poberateľ starobného dôchodku (29.01.19)
Dobrý deň,zamestnali sme pracovníka (poberateľ starobného dôchodku). Pri ukončení pracovného pomeru sme povinný mu vyplatiť odchodné? Nakoľko sa nejedná o jeho prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný ...
2 0
Skončenie PP dohodou a PN (28.01.19)
Ahojte. Chcela by som sa len uistiť. Zamestnanec, dôchodca je na PN a chcel by ukončiť PP 28.02.2019 dohodou. Bude mu vyplatené odchodné a nevyčerpaná dovolenka. Čo sa týka PN nič sa nezmenilo na tom, že aj po ukončení PP môže n...
1 0
vyplatenie odchodného po ukončení TPP (20.11.18)
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu v nasledovnom prípade: zamestnanec ukončil k 30.9.2018 TPP dohodou a podal si žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Keďže nebolo zrejmé, či mu bude priznaný, ...

...dohodou a podal si žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Keďže nebolo zrejmé, či mu bude priznaný, odchodné mu nebolo vyplatené. Dnes priniesol rozhodnutie zo Soc.poist. o priznaní predčasného starob...
1 2
Odchodné (20.11.18)
Dobrý deň, prosím vás môžem zamestnancovi vyplatiť odchodné aj keď naďalej zostáva pracovať a neukončuje pracovný pomer. Je vyplatenie odstupného viaza...
1 1
Odchodné a priemerný hodinový zárobok (12.11.18)
Idem si k vám po radu. Priemerný hodinový zárobok mal zamestnanec naposledy v 10/2017 a to bol 9.9317Eur/hod. Ide o dôchodcu. Od 10/2017 bol PN a po ukončení PN v mesiaci 10/2018 sme s ním rozviazal...

...sme s ním rozviazali pracovný pomer. Otázka znie, aký priemerný hodinový zárobok použiť pre výpočet odchodného? Bola mu vyplatená nevyčerpaná dovolenka. Ale pre výpočet odchodného neviem či môžem ten ...
1 0
Odchodné (08.11.18)
Dobrý deň, mám otázočku ohľadom odchodného. Zam-covi vznikol nárok na dôchodok v 09/2017, v 03/2018 bol ukončený PP a zam-ec bol pre...
1 2
Odchodné a priemerná mzda (29.10.18)
Z-nec je starobným dôchodcom, prac. zmluvu má do konca roka 2018. Odchodné mu vyplatíme na základe §76a ods. 1) v sume najmenej jeho priemerného mesačného zárobku. Počítajú sa do priemerného mesačného...
1 0
uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti po ukončení TPP (01.10.18)
Dobrý deň, prosím o radu v nasledovnom prípade: Zamestnanec ukončil TPP k 24.9.2018 dohodou. Dosiahol dôchodkový vek, podal si žiadosť o priznanie starobného dôchodku a bolo mu vyplatené odchodné. Môže od 1.12.2018 uzatvoriť u toho istého zamestnávateľa dohodu o pracovnej činnosti už ak...
1 1
Nevyplatene odchodne (30.08.18)
zamestnancovi, ktorý ukončil pracovný pomer z dôvodu nástupu na dôchodok . Nebolo mu vyplatené odchodné. Môže mu spoločnosť vyplatiť odchodné dodatočne resp. môže vo forme odmeny?
1 1
Ako vypočítam odchodné - hod. mzda - 40 hod. úväzok ? (10.07.18)
40 hodinový úväzok. Priemerný hod. zárobok z predch. štvrťroku 3,80 € ( 160 hod + 168 hod + 176 hod + 184 hod ) = 688 hod / 4 = 172 hod priemer Výpočet odchodného : 3,80 € x 172 hod = 653,60 ? Podlieha odchodné odvodom ? Za odpoveď ďakujem....
2 0
Výpoved z nadbytočnosti (27.06.18)
Kolega dostal výpoved z nadbytočnosti podľa §63 ods. 1 pís. b, ZP.Kedže nesúhlasil so znížením úväzku od budúceho škol. roka na 9 hod týždenne, co predstavuje 40,91% úväzok, tak dostal výpoved z n...
1 0
Právo na odchodné pri skonceni PP dohodou (17.05.18)
Mám právo na odchodné ak sama podám o výpoveď dohodou z dôvodu nadobudnutia dôchodkového veku ?
Sleduj témy odchodné
na hlavnej stránke Porada.sk