Zavrieť

Porady

1 0
Dohoda o vykonaní práce (18.11.19)
Dobrý deň, zamestnanec požiadal o skončenie PP dohodou k 02.10.2019 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, na základe čoho mu bolo vyplatené aj odchodné.. Zamestnávateľ s ním však chce v súčasnosti uzatvoriť ešte dohodu o vykonaní práce z dôvod...
1 1
Pracovný pomer ukončenie a odchodné (07.11.19)
Spoločník, konateľ vo svojej s.r.o. bol zamestnaný od roku 2004 v roku 2013 mu bol priznaný starobný dôchodok ostal naďalej pracovať na pracovný pomer. Tento pracovný pomer chce ukončiť k 31.12.2019 a...

....2020 sa zamestnať na dohodu o pracovnej činnosti, čiže reťazovo z PP na DoPČ musí mu byť vyplatené odchodné???...
1 0
Skončenie PP dohodou a preplatenie dovolenky a odchodného (14.10.19)
Zamestnanec je dlhodobo na pn, podpísali zo zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru k 31.10.2019. Nakoľko sa v priebehu roka stal starobným dôchodcom, je potrebné mu vyplatiť odchodné a taktiež preplatiť nevyčerpanú dovolenku. Pokiaľ mu bude v októbrovej výplate vyplatené od...
1 1
Kedy ukončiť pracovný pomer pri žiadosti o invalidný dôchodok? (14.10.19)
Pani 59 ročná bezdetná je na PN, dňa 20.11.2019 končí podporná doba, požiada o invalidný dôchodok a kým bude schválený čo jej poradiť? 1. po skončení podpornej dobu ukončiť pracovný pomer z dôvodu st...

...má ako, tak dostane výpoveď alebo sa dohodnú. Ak výpoveď, tak platí výpovedná lehota 3 mesiace plus odchodné a odstupné. A potom na úrad práce až do rozhodnutia o dôchodku. Len neviem čo ak bude brať ...
1 0
Odchodné (02.10.19)
Dobrý deň, chcem sa len uistiť.. Zamestnanec požiadal o ukončenie PP z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, zároveň požiadal o vyplatenie odchodného. Môžem mu na zápočtovom liste uviesť, že odchodné bolo vyplatené, ak vyplatené ešte len B...
1 1
Môžem žiadať aj odstupné aj odchodné? (24.09.19)
Zamestnancovi je priznaný 75% invalidný dôchodok /ešte nemá rozhodnutie/ zároveň má od lekára potvrdenie o tom , že je nespôsobilý vykonávať posudzovanú prácu. Môže žiadať Dohodu o skončení PP a vypla...

...m , že je nespôsobilý vykonávať posudzovanú prácu. Môže žiadať Dohodu o skončení PP a vyplatenie aj odchodného aj odstupného?...
1 0
Ako postupovať ak zamestnancovi vznikol nárok na odchodné? (06.09.19)
Dobrý deň,so zamestnancom sme ukončili PP k 31.5.2019 a zároveň si podal žiadosť o vyplatenie odchodného. 3.6.2019 si podal žiadosť o dôchodok , 26.7.2019 mu prišlo oznámenie že od 3.6. mu prizn...
1 0
Musi byt vratene vyplatene odchodne 2x? (12.08.19)
Kolega dostal vyplatene odchodne 2x,inv pred 12 rokmi,a starobny dochodok teraz.Musi vratit odchodne ,sleduje to niekto?
1 3
Kedy ma zamestnanec nárok na odchodné? (08.08.19)
Zamestnancovi vzniká v priebehu mesiaca nárok na starobný dôchodok. Ostáva, ale ďalej zamestnaný. V zákone som čítala, že odchodné bude zamestnancovi vyplatené pri prvom skončení PP. Doniesol mi potvrdenie zo SP, že si pod...
1 0
vypočet odchodneho (02.08.19)
Zdravim zamestnanec odchadza v juli do star.dôchodku od aprila 2019 je pn do jula, 01-03/2019 pracoval, za 2 Q 2019 ma priemerný hodinový zárobok 5,0796 ma 7,5 hod.prac. čas jeho odchodné vyplatené v juli bude 5,0796*7,5*21,74*2?Kedže spoločnosť poskytuje dvojmesačné odstupne vd...
1 0
Poverenie (25.07.19)
0 odpovedí Otázka od hanah. Vzdelávanie odchodné Učitelia
Dobrý deň, riaditeľovi školy skončilo funkčné obdobie 30.06. a so zriaďovateľom má dohodu o skončení PP k 31.08., tak bude preradený na pozíciu učiteľa a škola mu vystaví nový platový dekrét od 01.07....

...ený na pozíciu učiteľa a škola mu vystaví nový platový dekrét od 01.07.? K 31.08. mu bude vyplatené odchodné vo výške funkčných platov ako učiteľ (odchádza do dôchodku)? Od 1.7. poveril zriaďovateľ zá...
1 0
Odchodné (02.07.19)
Má zamestnanec nárok na odchodné, ak ukončí pracovný pomer dohodou a po skončení prac.pomeru sa eviduje na upsvar a až potom napr. po polroku mu bude priznaný starobný dôchodok?
1 0
predčasný dôchodok a odchodné (27.06.19)
Zamestnanec chce ukončiť prac.pomer k 31.7.2019, odchádza do predčasného dôchodku: kedy môže podať žiadosť o predčasný dôchodok-až po ukončení pracovného pomeru? vznikne mu nárok na odchodné (podľa § 76a) ZP ods.2- nárok vzniká až po priznaní a to trvá dlhšie, čiže až po doručení r...
3 10
Odmietnutie odchodného - prehlásenie (31.05.19)
Existuje taká možnosť, že zamestnanec písomne prehlási, že odmieta odchodné. Aby tým bol krytý zamestnávateľ, keď mu ho nevyplatí ?
Sleduj témy odchodné
na hlavnej stránke Porada.sk