Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
Pozastavenie živnosti, ale ponechanie DIČ (30.03.20)
Chcela by som pozastaviť živnosť, ale potrebujem DIČ , lebo som sa registrovala podla DIČ do národnej banky ako finančná poradca. Po pozastavení živnosti nemusím platiť odvody, ktoré som uhrádzala d...
1 0
Opravne daňové priznanie (31.03.20)
V daňovom priznaní podávanom elektronicky som v prílohe č.3 nerozpísala odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, iba som tam udala celú sumu do riadku 08...úhrn povinného poistného. Mám ešte podať ...
1 0
Prerusenie poistenia v SP po 10.dnoch OČR? (30.03.20)
Keďže teraz má zamestnanec OČR viac ako 14 dní, na sociálnu poisťovňu nahlasujem po 10. dni prerušenie, to platí stále? ( v zdravotnej poisťovni dávam iba 10Z a až na konci OČR 10K, tam nič iné nehlá...
1 0
SZČO na rodičovskej dovolenke a poistné do ZP (29.03.20)
dobrý deň, chcem sa spýtať, či SZČO pokiaľ je na rodičovskej dovolenky, príjmy z podnikania za toto obodobie nemá je povinná si platiť za toto obdobie preddavky na zdravotné poistenie? Ak áno, v DP t...
1 0
SZČO povinne poistena od 1.4.2020 a OČR koronavirus /dieťa má 12 rokov/ (25.03.20)
Dobrý deň, bola by som vďačná za každú radu ohľadne koronavírusu . Som SZČO a od 1.4.2020 budem povinne poistenou v SOCPOIST (prvý rok som si platila iba zdravotné poistenie, DP za rok 2019 už mám po...
1 0
ZP a ošetrovné v súvislosti s koronavírusom (25.03.20)
Chcem sa opýtať na zdravotnú poisťovňu hlásim ošetrovné v súvislosti s koronavírusom kódom 1O? ďakujem
1 0
Predčasný starobný dôchodca – evidovaný / neevidovaný na ÚP - zdravotné poistenie (25.03.20)
Dobrý deň, -ak uchádzačovi o zamestnanie priznali predčasný star. dôchok a zostane naďalej evidovaný, musí plniť povinnosti vyplývajúce z evidencie UoZ – pravidelne/mesačne navštevovať kontaktnú osob...
1 0
DP - Ako zrátať odvody do zdravotnej poistovne? (24.03.20)
Dobrý večer, mám jednu otázku na overeniu. Ako spočítať zaplatené odvody do zdrav.poisťovne v DP podávanom za rok 2019? Ak boli zaplatené január 63,84e, február - august 66,78e. SZCO ukončila podni...
1 0
SZČO účtuje v PÚ - zaplatila mu zdravotku "cudzia" osoba, ako zaúčtovať? (24.03.20)
SZČO účtuje PÚ a povinné zdravotné poistenie za neho zaplatila iná fyzická osoba nepodnikateľ zo svojho účtu a on mu potom dal peniaze z Pokladnice. Mám normálne zaúčtované 526/336 a následne mám zaú...
1 0
Preplatok ZP v DP typ B (20.03.20)
SZČO si v DP uplatňuje výdavky percentom z príjmov navýšeným o platby za zdravotné poistenie. V roku 2019 mal podnikateľ vrátený preplatok z RZZP. O tento preplatok ponížim výdavky na ZP v DP typ B?Ď...
2 0
OČR- hlásenie na ZP? (19.03.20)
Ahojte, od 16.3. má zamestnankyňa vypísanú OČR použila formulár podľa pokynov na stránke SP. My ako zamestnávateľ máme ešte povinnosť ju nahlásiť na zdravotnú poisťovňu? Uvádzam kód 1O? začiatok 16....
1 2
Daňové priznanie SZČO 2019 - paušálne výdaje (11.03.20)
Dobrý deň. manžel bol minulý rok cca 4 mesiace zamestnancom a 5 mesiacov živnostníkom. V daňovom priznaní si uplatňuje paušálne výdaje vo výške 60 percent. Stačí klasicky vypočítať v VI.oddiely da...
1 1
Zmena pri platení odvodov poberateľov invalidných dôchodkov od 1.1.2020 (11.03.20)
Zamestnankyňa bola na komisii v sociálnej poisťovni dňa 20.1.2020 kde mala priznaný invalidný dôchodok do 70 %. Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku bolo vydané dňa 13.2.2020. Pri zúčtovaní mi...
1 0
odvod do ZP z predaja darovanej nehnutelnosti (05.03.20)
Predávam darovaný byt a viem, že bude potrebný 14% odvod do zdravotnej poisťovne.Ale z akej sumy?
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk