Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
10 0
Čistá mzda pre exekučné zrážky DRAK (23.11.11)
Zistenie čistej mzdy pre exekučné zrážky.</SPAN></SPAN> Ustanovenia Zákonníka práce o zrážkach zo mzdy sa vzťahujú nielen na mzdu ale aj na všetky zložky príjmu poskytované zamestnávateľom. Čiže zráž...
0 0
Pracovná pohotovosť DRAK (10.08.07)
Súčasťou ustanovení Zákonníka práce k pracovnému času a dobe odpočinku sú aj ustanovenia o pracovnej pohotovosti (§ 96 Zákonníka práce). Pracovná pohotovosť Zamestnávateľ má právo v odôvodnených ...
1 0
Má zdravotná poisťovňa povinnosť informovať ma o zamietnutí odhlášky? (14.05.24)
Dobrý deň! Ak zdravotná poisťovňa zamietne odhlášku z verejného zdravotného poistenia, napr. pre chýbajúce podklady, alebo pre chybu vo formulári, musí poistenca písomne informovať? Alebo si môže ďale...
1 1
Vyplatenie odchodneho až po priznaní predčasného starobného dôchodku (13.05.24)
Dobrý deň. Prosím ako postupovať čo sa týka odvodov z odchodného ak sa bude zamestnancovi vyplácať až po skončení pracovného pomeru a až po doručení rozhodnutia o o priznaní predčasného starobného dô...
1 0
Preplatok zo ZP do paušálnych výdavkov? (27.03.24)
Dobrý deň,chcem sa prosím opýtať. Vyplňujem daňové priznanie typ B pre klienta, ktorý si bude uplatňovať paušálne výdavky. Odvody do zdravotnej poisťovne odvádzal, tie tam tiež uvediem, len tu sa chce...
1 0
Dobrovoľné platenie poistenia (nemocenského a v nezamestnanosti) počas nezamestnanosti (26.03.24)
Dobrý deň, kedysi dávnejšie existovala možnosť pre nezamestnaného platiť si dobrovoľne poistenie (nemocenské a v nezamestnanosti). Neviete poradiť ako to je teraz? Oplatí sa to? 1. Aká je výška minim...
7 0
Príjem počas materskej (12.06.12)
1. Môže mať zamestnankyňa príjem poćas materskej? 2. Aké sú oznamovacie povinnosti zamestnávateľa? 3. Aké poistné sa z takéhoto príjmu platí? 4. Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane? 1. ...
1 0
Zdravotne poistenie v DP typu B a paualnych vydavkoch (18.03.24)
Chcem sa spytat, pri pausalnych vydavkoch si moze zivnostnik navysit 60% vydavky o sumu zaplateneho poistneho (mesacne) + zaplateneho nedoplatku rocneho zuctovania ZP (samozrejme len cast za zivnost)...
1 0
PN a žiadosť o invalidný dôchodok (11.03.24)
Zamestnanec je PN od 04.03.2023, čiže viac ako jeden rok. Nárok na nemocenské už nemá, ale má povinnosť predkladať tzv. prechodky, ak bude PN aj naďalej? Myslím, že nie. Ďakujem
1 0
Ako správne uvádzať názov účtu v účtom rozvrhu UJ podvojné? (05.03.24)
Môžem mať takto pomenované účty v účtovnom rozvrhu PU SRO: 336100 – Zúčtovanie s SP 336110 – ZP Dôvera 336120 – ZP VšZP Alebo musí tam byť ten názov „ Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a...
1 1
Daňové priznanie - čiastočný samoplatiteľ zdravotného poistenia (02.03.24)
Dobrý deň, Daňovník bol v mesiacoch január-február nezamestnaný, ale neprihlásený na úrade práce, platil si preddavky do zdravotnej poisťovne sám. Od marca bol zamestnaný až do konca roka. Chcela by ...
1 1
Je nutné výdavky na zdrav.poistenie zahrnúť do DP? (28.02.24)
Dobrý deň,prosím Vás, máte niekto s tým skúsenosť. Dnes sme boli požiadaní jednou našou klientkou, SZČO, aby keď budeme podávať daňové priznanie typu B, aby sme nezapísali ako výdavky úhrady na zdravo...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
5 0
Zákonník práce, § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely DRAK (19.04.12)
Priemerný zárobok sa používa na určenie náhrady mzdy pri prekážkach v práci, dovolenke, pri výpočte odstupného a odchodného atď. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzd...
1 0
Čakateľ na dôchodok a zdravotné poistenie (01.02.24)
Otec požiadal o starobný dôchodok v októbri, súčasne skončil i v zamestnaní. Na rozhodnutie o priznaní dôchodku dosiaľ čaká, z SP mu oznámili, že lehota 60 dní bude predĺžená. Zo zdravotnej poisťovne...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk