Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
Na ktorý účet sa účtuje verejné zdravotné poistenie? (Včera)
Majiteľ s.r.o na slovensku je občanom krajiny mimo EU, avšak má podnikateľské aktivity na Slovensku. To znamená, že mu vyplýva povinnosť platiť si verejné zdravotné poistenie. Predpokladám, že toto po...
1 0
Pandemická OČR (13.04.21)
Dobrý deň, prosím o radu.. zamestnanec mal pandemickú OČR na syna od 1.3.-10.3. Ďalšiu pandemickú OČR si nahlásil na dcéru od 13.3.-15.3., čo je sobota až pondelok.. V zdravotnej poisťovni to nah...
1 0
Preplatok z RZZP (30.03.21)
Dobrý večer, živnostníkovi prišiel na bankový účet preplatok z RZZP za rok 2019. V sprievodnom liste sa píše, že zdravotná poisťovňa vysporiadala daň z preplatku. Chápem správne, že to bude príjem neo...
1 0
DPFO B - vylúčenie výdavkov z poistného (28.03.21)
Dobrý deň, prosím Vás, potrebovala by som poradiť. Robím DPFO typu B. Pod tabuľku č. 1 VI. oddiel sa má napísať preukázateľne zaplatené poistné. Na základe metodického usmernenia finančnej správy s...
1 0
vrátenie dane z preplatku ročného zúčtovania. (25.03.21)
Dobrý deň, prosím o radu v nasledovnej záležitosti: V r. 2020 mi zdravotná poisťovňa vyplatila preplatok z ročného zúčtovania r. 2019 a odviedla z neho daň, čomu plne rozumiem, lebo som si tým znížila...
1 0
marketingové služby (25.03.21)
Živnostníkom od novembra 2020. Za december vyfaktúroval za marketingové služby 3000€. Úhrada bola v januári 2021. Od 1.1.2020 však došlo k zmene pri uznaní výdavkov a príjmov. Môže si živnostník tiet...
1 0
MRP jednoduché účtovníctvo - peňažný denník základy (24.03.21)
1.)Môj osobný vklad v banke priamo cez pokladňu v banke na Pod. Účet - - - > (42) je príjem z priebežných položiek alebo (19) ostatné nezdaniteľné príjmy (13) vklady dotácie výhry??? 2.)Môj osobný vk...
1 0
Provízia a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (18.03.21)
Dobrý deň, keď človek dostane províziu za propagáciu online kurzu (výsledkom propagácie bol predaj kurzu a z tohto predaja bola vyplatená príslušná provízia), je povinnosť odviesť z takejto provízie o...
1 0
Ako zalozit zivnost? Ake su realne odvody pre studenta? (22.03.21)
Dobry den, som 18r student informacnych a sietovych technologii. Potrebujem si zalozit volnu zivnost pre programovanie softveru a opravu pocitacov. Je lepsia cesta pocas aktualnej COVID situacie rie...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
1 0
dobrovoľne poistený a nezdaniteľná časť mzdy (16.03.21)
Osoba bola dobrovoľne nezamestnaná a platila si v roku 2020 57 dní dobrovoľné príspevky na sociálne a zdravotné poistenie. Koncom roka sa zamestnala vo firme a podala si žiadosť o ročné zúčtovanie da...
1 0
Nedoplatok RZ zdravotnej poisťovne za rok 2019 (15.03.21)
. V roku 2020 bol uhradený nedoplatok RZ zdravotnej poisťovni za rok 2019 z umeleckej činnosti 10,28 € - daňové priznanie typ B. V roku 2020 mal už len príjmy zo závislej činnosti a chcel by podať d...
5 0
Zákonník práce, § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely DRAK (19.04.12)
Priemerný zárobok sa používa na určenie náhrady mzdy pri prekážkach v práci, dovolenke, pri výpočte odstupného a odchodného atď. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzd...
1 0
Prihlášky a prerušenie poistenia počas MD a RD po zmenách od 1.1.2021 (25.02.21)
Zamestnankyňa je od 29.7.2019 na rodičovskej dovolenke a od 21.02. 2021 nastúpila na novú materskú dovolenku. Prosím o poradenie aké mám povinnosti ako zamestnávateľ voči sociálnej a zdravotnej poisťo...
1 1
Prílohy k DP A 2020 - SL, potvrdenie o evidencii na UP manželky (21.02.21)
Je potrebné k DP A 2020 prikladať sobášny list a potvrdenie o evidencii na UP manželky pre uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na ňu? Ďakujem.
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk