Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 1
zdravotna poistovna (05.12.19)
zdravim.prosim kto mi poradi ako sa dostanem do svojho uctu poistenca,ked mam vsetko info plus grid kartu.
1 0
Zdravotne poistenie E106 - vydata zena (SK podnikatelka)za Rakusana. (05.12.19)
0 odpovedí Otázka od minid Zdravie Zdravotné poistenie Poistenie
Dobry den, Som podnikatelka na uzemi SK , vydata v Rakusku. Z dovodu prace a starostlivosti o mamu pendlujem medzi Ba a Viednou. Chcela by som si vybavit E106 (?) pre pripad choroby, aby som mohla b...
1 1
Materské otca (04.12.19)
Zamestnanec(otec) si uplatnil nárok na materské v SP od 01.12.2019. Ako som sa dozvedela v zamestnaní nemá nárok na materskú dovolenku ale na rodičovskú dovolenku. Z toho dôvodu sa v sociálnej poisťov...
1 2
Doplatenie dane z príjmov a odvodov na zdravotné poistenie za 13.plat (03.12.19)
V lete sme zamestnancom dali 13.plat s tým že zo sumy 500,00 eur sme neplatili odvody na zdrav.poistenie a zamestnanec daň z príjmov, nakoľko sme predpokladali, že budeme vyplácať vianočný 14.plat. Le...
1 1
Môžem sa zaevidovať na ÚP, keď mi v skúšobnej dobe skončila pracovná zmluva a nastúpila som na PN? (02.12.19)
04.09.2019 som uzavrela PP na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou. Kvôli zdravotným problémom som pred koncom SD dostala výpoveď dohodou k 30.11.2019 (sobota). Do dnes som Zápočtový list nedostal...
1 0
Rodičovská dovolenka (25.11.19)
Dobrý deň, prosím o uistenie.. Zamestnanec - Otec je na RD poberá dávku materské.. Po ukončení dávky materské chce pokračovať na rodičovskej dovolenke.. Prosím Vás, má zamestnávateľ zistiť, či pober...
1 0
Otec na rodičovskej dovolenke (21.11.19)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec - Otec je na rodičovskej dovolenke - poberá dávku materské. Pred jej skončením však požiadal o rodičovskú dovolenku do troch rokov dieťaťa.. V súčasnosti je v ...
7 0
Príjem počas materskej (12.06.12)
1. Môže mať zamestnankyňa príjem poćas materskej? 2. Aké sú oznamovacie povinnosti zamestnávateľa? 3. Aké poistné sa z takéhoto príjmu platí? 4. Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane? 1. ...
1 0
DoVP_starobný dôchodca (19.11.19)
Dobrý deň, prosím o uistenie.. Zamestnávateľ uzavrie DoVP so starobným dôchodcom.. Zdravotné poistenie sa za neho nebude platiť, to znamená, že sa ani nebude prihlasovať do zdravotnej...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
1 0
Práca v zahraničí (sociálna poisťovňa) (12.11.19)
Prosím Vás mám dotaz. Idem prihlasovať zamestnankyňu, ktorá má slovenské občianstvo, trvalý pobyt na Slovensku a dočasne býva v Nemecku. Bude pracovať pre Slovenskú sro. Prihlasujem ju ako ostatných z...
1 2
Exekúcia bez upozornenia veriteľa (01.11.19)
Prajem pekný deň, v zdravotnej poisťovni som mala dlh spred 5tich rokov, išlo cca o 56 eur. Zdravotná poisťovňa ma nikdy neupozornila na to, že by som bola dlžná, nikdy mi neprišiel žiaden list, žiad...
1 0
Liečba ťažko chorého pacienta, ktorý platí ZP v členskom štáte EÚ (16.10.19)
Prosím, poraďte, ako je to s liečbou onkologického pacienta v zariadení na Slovensku, ak tento pacient pracoval a platil si zdravotné poistenie v niektorom zo štátoch EÚ.
1 0
Daň a zdravotné odvody zo zahraničných štátnych dlhopisov (01.10.19)
Dobrý deň milí poradcovia, možno len ja som to nepochopil, alebo som si nenašiel správny zdroj informácií, ale mám v tom chaos. Chcem investovať do zahraničných štátnych dlhopisov (konrétne v HU). Ta...
1 0
Krátenie pracovného času. (26.09.19)
1. Zamestnankyňa požiadala o skrátenie pracovného času o jeden celý deň. Alikvotne pokrátim mzdu aj dovolenku. Prosím má to dopad na zdravotné poistenie za ten jeden deň, musí si ona doplácať, a ja mu...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk