Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
Námietka premlčania pohľadávok vo VŠZP a.s. (Včera)
Dobrý deň, chcela by som Vás veľmi pekne požiadať o radu. Ide o nezaplatené zdravotné poistenie vo VŠZP, a.s. Poistenie nebolo zaplatené od 4.9.2012 do teraz. Nedá sa podať nejaká námietk...
1 6
Zamestnávateľ ma neprihlásil do zdravotnej poisťovne (06.06.19)
Od 2.1. som bola zamestnaná na dohodu, od 1.4. na zmluvu u toho istého zamestnávateľa. 1.6. som z práce odišla a bola som sa vo VšZP prihlásiť ako samoplatca. Zistila som, že ma zamestnavateľ počas do...
1 2
Nadštandardná dĺžka Mgr. štúdia: Odvody do zdravotnej poisťovne (11.06.19)
Zdravím, som študentom Mgr. denného štúdia, v auguste štátnicujem a chcel by som sa spýtať, ako je to s odvodmi do ZP v prípade, že štátnicu nespravím a v septembri sa rozhodnem bez prerušenia pokračo...
1 0
Prihláška do zdravotnej poisťovne. (11.06.19)
0 odpovedí Otázka od Laurinkai Právo Zdravotné poistenie
Ahoj poraďáci. Prosím Vás, keď som štátny zamestnanec, prenajímam poľhospodársku pôdu mám sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne samoplatiteľ na platenie preddavkov? Viete mi povedať č. zákona, ktorý to...
1 0
zamestnanec s trvalým pobytom SK aj HU - A1 (06.06.19)
Dobrý deň, poprosím o radu. Zamestnankyňa v slovenskej spoločnosti má 2 trvalé pobyty. 1 na SK a 1 v HU. V HU má tiež s.r.o., v ktorej nie je zamestnancom. V HU si kvôli zamestnaniu v slovenskej spolo...
1 0
Odvody do sociálnej a zdravotnej poistovne (04.06.19)
Prosím Vás odvody do sp a zp ako živnostník v účtovnom programe zaradím medzi povinné poistne alebo výdaje za povinnú tvorbu sociálneho fondu?
1 1
Konatel / odvody. (29.05.19)
Sme s manzelom konatelia vo firme s. r. o. Mame dopravnu firmu. Budeme si sami jazdit na kamione. Aj on aj ja ako dvojosadka. Mozeme byt ako konatelia vo firme, vykonavat si pracu aj viest firmu, ...
1 0
Odvody do Sociálnej poistovne a zdravotných poistovní a odstupné a odchodné (29.05.19)
Dobrý deň, len sa chcem uistiť, že odvody do SP a ZP z odstupného a odchodného sú rovnaké, ako z riadnej mzdy. Ďakujem
2 0
Výplata dividend za 2013-2016 a odvod do zdravotnej poisťovne (21.05.19)
Budeme vyplácať podiely na zisku za r. 2013-2016. Maximálny vymeriavací základ (52 980,- Eur) sa berie za každý vyplatený rok a za každého príjemcu dividendy samostatne ? Alebo sa posudzuje v úhrne ...
1 0
Dohodár na rodičovskej dovolenke a zdravotne poistenie (21.05.19)
Zamestnali sme mamičku na rodičovskej dovolenke na DoPČ. Do zdravotnej poisťovne ju prihlasujem len na tie dni kedy pracuje. Jej mzda je cca 600 Eur. Ostatné dni za ňu platí zdravotne poistenie ZP? Pr...
1 0
Koniec PP počas rodičovskej dovolenky (14.05.19)
Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám zamestnankyňu, ktorá počas Rd ukončila PP k 10.5.2019. Sociálnu poisťovňu riešim tak že dám k 10.05.2019 koniec prerušenia a tiež aj koniec PP. V zdravotnej poisťovni t...
1 0
Práca na skrátený úväzok a odvody (03.05.19)
Ahojte. Chcela by som sa spýtať. Zamestnancovi končí PP na dobu určitú počas zastupovania. Má možnosť buď ísť na Úrad práce bez podpory alebo naďalej pracovať na 10% úväzok, čo je okolo 60 €. Ak by za...
3 5
Prosba o radu - osobny bankrot a ZP (12.04.19)
Dobry den, poberam socialne davky, zivim dcerku, ktorej otec zomrel. Pobera sirotsky prispevok. Mam vazne zdravotne problemy s nohami, mala som dlh na zdravotnej poisťovni, kvoli tomu som sa nemohla l...
1 0
vrátka zo zdravotného poistenia (08.04.19)
Prosím o rýchlu pomoc. Zo zdravotnej poisťovne poisťovne sa nám vrátil preplatok. Časť za zamestnávateľa, časť za zamestnanca. Ako to celé máme zúčtovať? Na internete sme našli viac rôznych informácií...
1 3
Daňové priznanie (28.03.19)
Ak som v roku 2018 mala živnosť, z ktorej som nemala žiadny príjem, som povinná dať si zdravotné poistenie do nákladov a podať daňové priznanie so stratou? Nemala som žiadne iné náklady a ani žiadny i...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk