Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
Platia sa odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne z vyplateného príspevku zo sociálneho fondu po ukončení pracovného pomeru- úmrtie ? (09.01.23)
Jedná sa o zamestnanca, ktorý má ukončený pracovný pomer v októbri 2022 -úmrtie a v decembrovej výplate mu vyplácame príspevok zo sociálneho fondu, ktorý je predmetom dane. Chceli sme daného zamestnan...
1 0
Čo so minimálnym pracovným úväzkom po 1.1.2023? (05.01.23)
Máme upratovačku, ktorá má 1/8 pracovný úväzok, jej hrubá mzda za mesiac nedosiahne ani 100 €. Nie je dôchodkyňou. Inde nepracuje. Ako jej mám vysvetliť, že od 1.1.2023 takmer polovicu jej platu budem...
1 0
Zamestnanec + starobný dôchodca - neplatené voľno (03.01.23)
Dobrý deň. Zamestnanec je súčasne aj starobný dôchodca. Od 1. 2. 2023 si bude celý mesiac čerpať neplatené voľno z dôvodu osobných prekážok v práci. Aké povinnosti z toho vyplývajú pre zamestnávateľa ...
1 0
zmena zamestnania: koniec prac. pomeru ku 31.12.2022 a začiatok nového od 2.1.2023 -ako s odvodmi do ZP a SP (22.12.22)
dobrý deň, švagor končí pracovný pomer ku 31.12.2022 a nový mu začína až 2.1.2023. Ako je to s platením príspevku do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne za 1 deň (1.1.2023), ktorý nebude vykryt...
1 0
Ako zaúčtovať poistné za zamestnávateľa a zamestnancov platené bez právneho dôvodu v jednoduchom účtovníctve? (05.12.22)
SZČO uhradil v marci 2022 za február 2022 zdravotné poistné za zamestnávateľa a zamestnancov. V máji urobil opravný výkaz za obdobie február 2022, na základe čoho mu zdravotná poisťovňa mala vrátiť 70...
1 0
Ako zadať v POHODE preplatok RZZP zamestnancovi? (02.12.22)
Zdravím, kde zadám zamestnancovi do mzdy preplatok z RZZP v programe POHODA?
1 0
Príspevok (do III. piliera DDS) zamestnávateľa (23.11.22)
Príspevok (do III. piliera DDS) zamestnávateľa podlieha iba odvodom do zdravotnej poistovne alebo je ten prispevok aj zdaneny v mzde?
5 0
Zákonník práce, § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely DRAK (19.04.12)
Priemerný zárobok sa používa na určenie náhrady mzdy pri prekážkach v práci, dovolenke, pri výpočte odstupného a odchodného atď. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzd...
1 0
Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie (18.11.06)
Čo sa má uvádzať v mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie v položkách: - počet dní, - celkový príjem a - vymeriavací základ?
1 0
Doprovod pacienta na kúpeľnú liečbu a DPH (19.10.22)
Dobrý deň, pacient má pri kúpeľnej liečbe doprovod príbuzného. Príbuzný si platí stravu a ubytovanie, ktoré mu preplatí zdravotná poisťovňa. podľa § 29 zákona o DPH je poskytovanie zdravotnej starostl...
2 0
Koniec školského roka - absolventi SŠ, VŠ - prídavky, daňový bonus, zdr. poistenie... DRAK (02.06.07)
Pravidelne na konci školského roka sa opakujú otázky - dokedy má rodič nárok na prídavky na deti a na daňový bonus za absolventa strednej školy, dokedy za absolventa strednej školy platí zdravotné poi...
1 0
Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia za rok 2021 (28.09.22)
Prislo mi rocne zuctovanie zdravotneho poistenia za rok 2021 a podala som namietku, lebo nesuhlasim s vyskou. Ja mam subeh zamestnania a príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003. Za rok 2021 som...
1 0
Odvod do ZP pri prenájme hnuteľnosti (02.10.22)
Zdravím, neviem sa vysomáriť z toho, či sa pri príležitostnom prenájme hnuteľnej veci, napr. auta či prívesného vozíka platí okrem dane z príjmu aj odvod do zdravotnej poisťovne. Konkrétne, podávam da...
1 1
Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni (28.09.22)
Dobrý večer chcela by som sa informovať zamestnávateľ odhlásil zamestnancov zo zdravotnej poisťovne čiže nemá žiadnych zamestnancov, ale v zdravotnej mu bolo povedané že ako zamestnávateľ sa nemá odhl...
1 1
PN-ka (24.09.22)
Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť, som od 30.5.2022 vypisaná na PN-ke. Pani Dr. ma ešte stále vypisuje, ako PN, aj keď by som uz rada nastúpila do práce, ktorú si musím hľadať. Je to už dlho. Pracov...

... - to nechcem. to z mojej strany naozaj nepojde. Čo s tým môžem urobiť? Ďaľšia otázka: kto mi platí Zdravotné poistenie, ked som na PHN Vedeli by ste mi poradiť?...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk