Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...

...vyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí z tohto príjmu a aké sú oznamovacie povinnosti?</SPAN> Zdravotné poistenie. Keďže zamestnankyňa je odhlásená ako zamestnanec zo zdravotnej poisťovne, a bu...
1 0
szčo a rodičovská dovolenka musí platiť zdravotné odvody? (25.07.20)
brat je szčo a je na rodičovskej dovolenke musí ako živnostník na rodičovskej platiť odvody do zdravotnej poisťovne?živnosť počas rodičovskej stale ma
1 0
Nedoplatok na ZP a DPFO (24.07.20)
SZČO vo februári 2019 uhradila nedoplatok na ZP za november 2018. Túto úhradu ZP započítam v DP za rok 2019 ku daňovým výdavkom uvedeným na r. 2 v oddieli VI ? ( podnikateľ si uplatňuje paušálne výda...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
1 0
Odvody po prvom roku (19.07.20)
Dobrý večer, chcem sa spýtať ako sa vypočítava výška odvodov po prvom roku živnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne ak som zároveň aj zamestnanec.
1 0
OČR pandemická, ukončenie pracovného pomeru a preplatenie dovolenky (17.07.20)
Prosím pri preplatení nevyčerpanej dovolenky pri ukončení pracovného pomeru pri zamestnankyni ktorá je na pandemickej OČR sa platí len úrazové poistenie a zdravotné poistenie? Ďakujem
7 0
Príjem počas materskej (12.06.12)
1. Môže mať zamestnankyňa príjem poćas materskej? 2. Aké sú oznamovacie povinnosti zamestnávateľa? 3. Aké poistné sa z takéhoto príjmu platí? 4. Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane? 1. ...
1 0
Výpoveď s odstupným po ukončení rodičovskej dovolenky a odvody (15.06.20)
Zamestnankyňa v trvalom pracovnom pomere je na rodičovskej dovolenke, poberá rodičovský príspevok. Sociálne poistenie je prerušené, zo zdravotnej poisťovne ako zamestnanec je odhlásená. Ako postupovať...
1 0
Ako evidovať zamestnanca na ZP, ktorý je na neplatenej rodičovskej dovolenke? (28.05.20)
Ako ohlásiť zamestnanca (muža) na zdravotnej poisťovni, ktorý: - zamestnanec momentálne na rodičovskej dovolenke (poberá dávku materské), avšak jeho manželka nastupuje na materskú dovolenku s ďalším ...
1 1
Treba platit daň z predaja zdedenej nehnutelnosti vlastnenej viac ako 5 rokov (21.05.20)
Ahojte, zas jedna otazka, ale tentoraz sa tyka mojho znameho, ktori sa dostal do velmi podobnej situaci ako ja V r. 2019 na zaklade dedickeho konanie zdedil 1/2 nehnutelnosti, kt. v r, 2020 financne v...
1 1
výzva ZP_oprava sadzby poistného u bývalého zamestnanca bez dokladu o ZŤP? (18.05.20)
Zdravotná poisťovňa nás prostredníctvom chybového protokolu upozornila, že opakovanou kontrolou zistili, že poistenec je osoba so zdravot. postihnutím a je potrebné uplatniť mu zníženú sadzbu poistnéh...
1 0
Daňové priznanie typ B (07.05.20)
Dobrý deň, vyplnila som daňové priznanie typu B z nepeňažnej výhry nad 350€. Je potrebné doložiť k daňovému priznaniu k prílohám aj list, v ktorej má organizátor súťaže informuje o výhre v sume bez D...
1 0
príspevok na rekreáciu (07.05.20)
Zamestnankyňa ide na kúpeľný pobyt v rámci svojej dovolenky. Pobyt si vybavovala cez zdravotnú poisťovňu.Môžem jej tento pobyt uznať ako rekreáciu ?
1 0
DDP - vrátenie príspevku (06.05.20)
zamestnanec ukončil PP k 31.12.2019 ale ešte skôr ukončil zmluvu na doplnkové dôchodkové sporenie, spoločnosť mi vrátila príspevok zamestnanca aj zamestnávateľa - chcem sa opýtať rátajú sa z toho prís...
1 0
zmena štatutára a zdravotné poisťovne (04.05.20)
Nahlasujeme na zdravotné poisťovne niečo o zmene štatutárneho zástupcu? Na sociálke sme oznámili.
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk