Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
Sociálne a zdravotné poistenie - daňové priznanie 2021 (14.05.22)
Pekný deň, manžel je SZČO, má predĺženú lehotu podania DP za rok 2021. V minulom roku mu soc. poisťovňa vracala poistné, naopak v ZP mal nedoplatok za rok 2020, ktorý uhradil na základe ročného zúčtov...
4 0
Podiel na zisku a odmeny zo zisku (10.06.11)
Zdaňovanie, zdravotné a sociálne poistenie z podielov na zisku alebo z odmeny zo zisku vyplatenej v roku 2011. Podiel alebo odmena je zo zisku vytvoreného v rokoch 2004 až 2010. Staršia téma : http:/...
1 0
Dôchodca podnikateľ (02.05.22)
Chcem sa spýtať..ako poberateľka starobneho dôchodku..chcem si založiť eshop cca na 4 mesiace...aký zisk nesmiem prekročiť, aby som nemusela platiť odvody do socialnej a do zdravotnej poisťovni?
1 0
Príspevok zamestnávateľa na investičné životné poistenie (25.04.22)
Milí poraďáci pozdravujem, mám taký veľký problém, ani nespím pre to a neviem ako ho správne riešiť. Už to nevieme vrátiť späť, ale teraz to potrebujem poriešiť. Ide o to, že máme doplnkové dôchodkové...
1 0
Iné príjmy zamestnanca na zdravotné poistenie (11.04.22)
Dobrý deň, zamestnanec bol dlhodobo PN a končí pracovný pomer. V poslednej výplate mu vyplácam preplatenie dovolenky a odchodné. Tieto príjmy uvádzam vo výkaze ako Iné príjmy? Ďakujem.
1 1
Preplatok z RZD a zdravotne poistenie (31.03.22)
Bývalý zamestnanec má preplatok na dani z ročného zúčtovania. Treba prihlásiť na jeden deň aj do Zdravotnej poisťovne?Ďakujem.
1 1
Vrátené zdravotné poistenie (24.03.22)
FO bol mi v 09/21 priznaný invalidný dôchodok spätne od 09/2018. vrátené zdravotné poistné,za rok 2018/zrážková daň, za roky 2019 a 2020 nezdanené. podať dodatočné priznanie či do príjmu rok 2021,
1 0
DPFO - zdravotné poistenie za min. rok (15.03.22)
Ahojte, prosim Vas o radu. SZCO dostal Vyzvu na uhradu nedoplatku zdravotneho poistenia v 3/2021. V rozpise je suhrn nedoplatkov aj napr. za 10/2020,11/2020,12/2020...plus 1+2/2021.. Pri podavani...
1 0
zamestnávanie odídencov (09.03.22)
Dobrý deň, prosím, viete mi poradiť, ako je to so zamestnávaním odídencov z Ukrajiny. Môžu pracovať na dohodu i TPP, na UP je potrebné zasielať informačnú kartu. Ako sa rieši prosím sociálna a zdravot...
1 0
Zaúčtovanie preplatku zdr. a soc. poistenia z dôvodu spätne priznania starobného dôchodku (07.03.22)
Dobrý deň, prosím o radu ako správne v sústave podvojného účtovníctva zaúčtovať vrátenie preplatku zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne dôvodu spätne priznaného dôchodku. Je tento preplatok súča...
13 0
Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov DRAK (04.11.13)
Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. Za zamestnanca na účely nemocenského...

...4 bude 520 + 100 = 620 eur. Vymeriavací základ na úrazové a garančné poistenie bude 100 eur. Atď. Zdravotné poistenie, oprava 14.2.2014: Inak to je pri zdravotnom poistení. Ak ide o bývalého zames...
1 1
výpočet zdravotného a sociálneho poistenia (18.02.22)
Dobrý deň, prosím o pomoc pri výpočte zdravotného a sociálneho poistenia SZČO, ktorá nepodnikala celý rok 2021 /iba pol roka teda 6 mesiacov/. Uplatňuje si výdavky paušálom a základ dane má vykázaný v...
1 1
aký typ DP (07.02.22)
Chcem poprosiť o radu, osoba, ktorá bola v roku 2021 zamestnaná, od 1-4/2021 poberala dávku 300 € mesačne v rámci prvej pomoci, keďže bola prevádzka zatvorená z dôvodu pandémie. Za toto obdobie si s...
1 0
Ako zmeniť v MRP zmenu zdravotnej poisťovne? (04.02.22)
Dobrý deň, ako zmením v programe MRP zmenu VšZP na Dôveru? Ďakujem
1 0
Príspevok zamestnávateľa na DDS a investičné životné poistenie (02.02.22)
Dobrý deň, my sme škola. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom, ktorí majú účastnícku zmluvu, 2% z hrubých miezd. Tento príspevok ide do VZ zdravotného poistenia. Teraz však mám otázku, ktorá sa týka p...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk