Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
1 0
elektrina (07.12.23)
prosím vás, ako sa dá riešiť? s manželom sme majitelia domu obidvaja, samozrejme na slovensku je elektrina písaná na manžela, prišiel nám preplatok, lenže na starú adresu šekom, tak som to naháňala. ...
1 0
Pochybne dedičstvo? (05.09.23)
Moja matka bola oslovena advokatskou kancelariou z Banskej Bystrice, ohladne dedicstva 5 hektaroveho pozemku v Nitre o ktorom nema tusenie a pride jej to cele zvlastne. Dotycny pan ktory ju navstivil ...
0 0
Mzda DRAK (28.08.07)
Základné zásady (§ 118, 119) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda je: peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda)poskytované zamestn...
1 1
Môžem elektronicky prihlásiť vozidlo s papierovým splnomocnením (05.07.23)
Kúpil som auto. Mám na papieri splnomocnenie predávajúceho (majiteľa vozidla). Dá sa prepis urobiť elektronicky (nahrať naskenované splnomocnenie ako pdf) alebo by musel predávajúci urobiť splnomocnen...
1 0
Používanie firemného auta živnostníkmi firmy. (20.04.23)
Dobrý deň, montáž výrobkov nám vykonávajú živnostníci. Týmto živnostníkom dávame k dispozícii naše firemné auto. Chcela by som sa spýtať, či je potrebné uzatvoriť s týmito živnostníkmi nájomnú zmluvu ...
1 0
Aký kód zvoliť pri vypĺňaní autorizácie na občianske združenie (26.03.23)
0 odpovedí Otázka od baculacik Účtovníctvo a dane Plná moc
Chcem poslať autorizáciu na FS od občianskeho združenia a nie som si istá či mám zvoliť právnu formu 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)?
1 2
Prepis vozidla od 1.1.2023 (13.02.23)
Rád by som sa opýtal ako to je momentálne z prepisom vozidla v kraji alebo mimo kraja, je mi jasný postup ako to bolo doteraz, ale nakoľko ma čaká prihlasovanie vozidla, chcel by som vedieť čo ma čaká...
1 1
Podpisovanie prehľadov na FS cez KEP (29.11.22)
Dobrý deň prajem, prosím o radu ohľadom zasielania mesačného prehľadu preddavkov na daň cez portál FS. Prihlásila som sa na FS cez slovensko.sk, vybrala subjekt, nahrala som si mesačný prehľad a klikl...
1 0
refundácia dph (06.09.22)
0 odpovedí Otázka od yvica Účtovníctvo a dane DPH Plná moc
prosím o radu, firma, ktorá bude podávať za sro žiadosť o refundáciu dph konkrétne eurowag, chce odo mňa aby som ich na finančnej správe splnomocnila, čiže išla som podľa návodu, ako pridať agenta, al...
1 0
E-služby SP + VŠZP splnomocnenie (21.07.22)
Dobrý deň, mzdová účtovníčka, ktorá mala prístup do epobočiek SP a VŠZP, končí PP a teraz by som si tam chcela vybaviť prístup aj ja. Do VŠZP som za zaregistrovala ako platiteľ a vygenerovalo mi to ži...
1 4
Je správne, že sociálka požaduje na splnomocnenie aj rodné číslo splnomocnenca? (07.07.22)
Robím formulár od sociálky splnomocnenie na zasielanie mesačných výkazov pre osobu, ktorá ich bude posielať a v tomto tlačive ma zaskočilo, že žiadajú rodné číslo. Myslím si, že tieto splnomocnenia ni...
1 0
Je vždy potrebný overený podpis na plnomocenstve ? (30.06.22)
Miestni poľovníci-organizátori a žiadajú od občanov v obci podpísať plnomocenstvo pre zastupovanie , hlasovanie a ďalšie úkony pre potreby poľovného združenia ( uznanie revíru ) od vlastníkov pozemkov...
1 3
Generálne splnomocnenie (18.02.20)
Manjželka má generálne splnomocnenie od jej matky. Môže jednať v jej mene aj pri nehnuteľnostiach? Matka zdedila malý pozemok a manželka by ho chcela darovať sebe v rámci generálnej plnej moci. Jeden ...
1 0
Existuje možnosť ako podať elektronicky DP FO typ A ak FO nie je registrovaná na finančnom portáli? (31.03.22)
Mám tu prosbu, že zabudol podať DP zo závislej činnosti za rok 2021 a nežiadal zamestnávateľa o RZ. Poslal mi DP aj podpísané, aj splnomocnenie na podanie, aj prílohu, len neviem či existuje možnosť p...
1 0
Dedičské konanie - tri znalecké posudky alebo žiaden (25.12.21)
Dobrý deň, sme dvaja dediči po poručiteľovi. Súrodenec, ktorý žije v zahraničí, mi podpísal splnomocnenie, aby som ho zastupovala v dedičskom konaní. Pracovník poverený notárom mi poslal emailom súp...
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk