Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
1 0
E-služby SP + VŠZP splnomocnenie (21.07.22)
Dobrý deň, mzdová účtovníčka, ktorá mala prístup do epobočiek SP a VŠZP, končí PP a teraz by som si tam chcela vybaviť prístup aj ja. Do VŠZP som za zaregistrovala ako platiteľ a vygenerovalo mi to ži...
1 0
Ak dám splnomocnenie na podanie návrhu na zápis zmien do ORSR musím aj tak podpisovať papiere? (17.03.21)
0 odpovedí Otázka od JankaV Účtovníctvo a dane Plná moc ZEP
Požiadala som spoločnosť o vypracovanie dokladov a návrhu na zápis zmien do ORSR, majú moje splnomocnenie a teraz mi poslal papiere, že treba vytlačiť a podpísať a poslať jemu. Moc sa mi to nezdá, veď...
1 0
Splnomocnenie - nie je vzdanie sa práva splnomocniteľa konať vo vlastnom mene (08.09.20)
0 odpovedí Otázka od AdaMtiM Právo Plná moc
Splnomocniteľ dal splnomocnenie inej osobe /splnomocnencovi/ na právne úkony /všeobecne/. Splnomocniteľ chce podpísať jednu zmluvu osobne a druhá zmluvná strana /štátna inštitúcia/ mu to nechce umož...
1 0
žiadosť o autorizáciu k novému daň. subjektu sro cez OP (06.04.20)
0 odpovedí Otázka od maped Účtovníctvo a dane Plná moc
Poprosím o poradenie, ak niekto už robil žiadosť o autorizáciu k daňovému subjektu cez OP ako účtovník, aké splnomocnenie prikladal a aký je postup? Ďakujem veľmi pekne.
1 0
splnomocnenie (09.05.19)
0 odpovedí Otázka od Onnda Podnikanie Plná moc
Dobrý deň, člen dozornej rady s.r.o. sa nemôže zúčastniť valného zhromaždenia, lebo je odcestovaný. Je možné splnomocniť niekoho, kto by ho na tom valnom zastupoval? Lebo v spoločenskej zmluve ani nik...
1 0
Existuje nejaká možnosť ako zaregistrovať daňový subjekt na elektronickú komunikáciu za konateľa? (18.03.19)
Jednoosobová sro založená v 42018, ale nikto neurobil registráciu na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Za celé to obdobie má len dve došlé faktúry a bankové výpisy. Konateľ je mimo republi...
1 0
Likvidácia firmy a (08.03.19)
0 odpovedí Otázka od kimart Účtovníctvo a dane Plná moc
Dobrý deň, mám takýto problém, minulý rok firmy, ktorej som viedla účtovníctvo zmenila majiteľa, následne je momentálne v likvidácii. Keď sa prihlasujem na portál FS stále mám danú firmu ja pod svojí...
1 0
Predaj-kúpa auta na splnomocnenie (01.02.19)
0 odpovedí Otázka od Jan Hrko Právo Plná moc
Našiel som inzerát na kúpu auta, ktorý zodpovedal mojím požiadavkám. Takéto autičko chcela moja manželka. Prišli sme do mesta vzdialeného cca 300km. Auto celkom zodpovedalo mojím požiadavkam, cenu sme...
2 0
Plná moc ofotená (03.06.18)
0 odpovedí Otázka od Pani Oravcová Právo Plná moc Iné
Zdravím Vás chcela by som sa spýtať s manželom predávame pozemok. Iba on je vlastník a ja som splnomocnená na jeho predaj. Bol u mňa taký špekulant ktorý chcel to splnomocnenie vidieť tak som mu ho u...
1 0
splnomocnenie na podpisovanie mesačných výkazov do SP (27.02.18)
čo musí obsahovať splnomocnenie na podpisovanie mesačných výkazov, ELDP.... čo sa týka sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DÚ - Prehľad o zrazených preddavkoch...pracovných zmlúv. Ďakujem
1 0
Zmluva s dodavatelom energii (ZSE) bez cisla a peciatky - je platna? (22.11.16)
0 odpovedí Otázka od aminka Právo Plná moc Pokuty
Dobry den, Moja 70-rocna mama – dochodkyna este v Maji pri podomovom predaji podpisala Zmluvu so ZSE na odber elektrickej energie a plynu (Produkt Elektrina a Plyn so zarukou). Viazanost u jej terajs...
1 0
Splnomocnenie s apostillom (04.08.16)
0 odpovedí Otázka od hradiste Právo Plná moc Kataster
chcem sa spytat,musim dat uradne overit kopie splnomocnenia s apostillom ktore mi brat poslal z USA? splnomocnenie je v slovencine,apostill v anglictine.potrebujem to k predajnej zmluve na kataster.Al...
1 0
Urbariát-kto môže byť člen výboru (13.05.16)
0 odpovedí Otázka od nveronika Právo Konateľ Plná moc
Potrebovala by som pomoc: ide o Urbariát pozemkové spoločenstvo. zákon hovorí, že členom výboru môže byť len člen p.s., teda spoluvlastníci na LV.(splnomocnenec vylúčený). Členom podľa LV je aj družst...
1 0
splnomocnenie na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní (27.03.16)
0 odpovedí Otázka od maminka17 Iné Plná moc Zastupovanie
treba aby bolo splnomocnenie na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní bolo overené notárom?
1 0
Ako zaúčtovať kúpu a predaj neodpisovaného auta? (16.03.16)
Ahojte, chcem Vás poprosiť o radu. Spoločnosť kúpila osobné auto od FO (cena napr. 200€) následne ho predala ďalšej FO za napr. 300€. Ako to zaúčtovať? Auto sme neodpisovali. Môžem nákup zaúčtovať ako...
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk