Zavrieť

Porady

Kataster

Kataster

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti“).

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Právna úprava katastra nehnuteľností sa nachádza v Zákone
č. 162/1995 Z. z. a v ďalších právnych predpisoch a vyhláškach vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.


••• viac••• menej
1 0
Uvalenie vecného bremena (16.01.24)
V roku 1991 sme kúpili starší RD, pozemok bol vtedy v osobnom užívaní a neskôr bol prevedený do osobného vlastníctva. V zadnej časti pozemku je garáž. Po čase sme zistili že malá časť pozemku patrila ...
1 0
Darovacia zmluva - overenie podpisov (17.10.23)
Pri darovacej zmluve kde je jeden darca a dvaja obdarovaní: koľko vyhotovení DZ je potrebné (1 pre darcu 2 pre obdarovaných) a na kataster? overujú sa podpisy každého z účastníkov na všetkých zmluvách...
1 2
Pozemok nenájdený v katastre podľa listu vlastníctva - ukradnutý? (24.08.23)
Dobrý deň, mamka zdedila ešte dávno po rodičoch pozemok, ornú pôdu. Chceli sme sa dnes pozrieť na to cez kataster portal, ale vyhľadávanie ukazuje 0 výsledkov. Nikomu nič nepredávala, neprepisov...
1 0
Moze podat ziadost na kataster sam kupujuci? (10.07.23)
Idem kupovat od pribuznych stary dom. Spisali sme spolu kupne zmluvy, kedze predmetna nehnutelnost je v spoluvlstnickych podieloch. Ked chcem podat navrh na vklad vlastnickeho prava na kataster, stac...
1 0
Počet rovnopisov darovacej zmluvy na kataster (27.06.23)
Dobrý deň, neviem či je to tak: pri zápise na kataster potrebujem doložiť rovnopisy darovacej zmluvy s overenými podpismi - 2x na kataster a jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného, návrh na vklad - ...
1 0
Daň z predaja nehnuteľnosti. (07.03.23)
Minulého roku 2022 som predala dom ktorý som kúpila v roku 2017/ zmluva bola podpísaná v máji 2017/ ale nehnuteľnosť mi bola v katastri zapísaná až v marci 2018 z dôvodu toho, že predávajúci develope...
1 5
Ako odkupit pozemok s nevysporiadanym BSM? (21.02.22)
Ahojte, chcela by som odkupit pozemok, avsak vlastnici na nom maju nevysporiadane BSM a navyse nezmenene trvale pobyty. Rozvedeni su uz cca, 10 rokov a toto neriesili. Da sa pozemok odkupit klasic...
1 1
Exekútor mi neoprávnene "plombuje" list vlastníctva, ako sa brániť? (10.02.23)
Kúpil som pozemok z konkurzného konania, v zmysle ktorého exekučné práva zanikli, takže som sa stal "čistým" vlastníkom. Po krátkom čase sa mi na LV objavila plomba o zriadení záložného práva, ktoré l...
1 1
Predkupné právo (pre pokročilých) (18.01.23)
Som vlastníkom podielu ½ na niekoľkých pozemkoch, zapísaných na 1 liste vlastníctva. Druhú ½ v r.2022 pôvodný vlastník "A" predal tretej osobe "B", bez toho aby mi v súvislosti s mojim predkupným práv...
1 0
Nesprávne zapísané údaje na LV - kataster (15.01.23)
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť ako postupovať v prípade, že na LV je uvedený vlastník - meno, priezvisko, adresa sa zhoduje avšak v dátume narodenia je uvedený nesprávny mesiac? Namiesto apríla je z...
1 0
darovanie podielov na roznych pozemkoch (13.12.22)
otazka na darovaciu zmluvu. Dobry den, stary otec je podielovym spoluvlastnikom pozemkov na roznych listoch vlastnictva ako orna poda, trvaly travnaty porast a lesny pozemok. Stary otec sa rozhodol sv...
1 1
Originál kúpnej zmluvy (08.10.22)
DObrý deň, v roku 2021 zamietol kataster návrh na vklad. Teraz by som chcela znova podať návrh na vklad, ale nemám originál zmluvy. Prosím Vás, ako sa dostanem k originálu? Na katastri mi dali len kóp...
1 2
nesúlad výmery pozemku a nákresu v katastri - odstúpenie ? (30.08.22)
Pozdravujem, Kúpil som pred časom od súkromnej osoby parcelu typu C v extraviláne obce. Parcela má na liste vlastníctva výmeru 7661m2 no po zbežnom premeraní na skdeodesy podľa hraníc parcely je jej ...
1 0
Kto sú účastníci katastrálneho konania pri kúpe majetku z konkurzu? (10.06.22)
Kto je účastníkom katastrálneho konania (uvedení v návrhu na vklad do KN) ak kupujem majetok od správcu konkurznej podstaty? Okrem mňa je to správca, dlžník, alebo obaja? So správcom som totiž uzatvor...
1 0
Návrh na výmaz vecného bremena - overený podpis? (04.05.22)
Ahojte, vlastník (povinný) dostal nehnuteľnosť darovaním, so zápisom vecného bremena doživotného užívania a bývania oboch rodičov. Práve jeden rodič (oprávnený) už pred pár rokmi zomrel a chcel by...
Sleduj témy Kataster
na hlavnej stránke Porada.sk