Zavrieť

Porady

Kataster

Kataster

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti“).

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Právna úprava katastra nehnuteľností sa nachádza v Zákone
č. 162/1995 Z. z. a v ďalších právnych predpisoch a vyhláškach vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.


••• viac••• menej
1 0
Vyznačenie správy SPF na LV (05.04.19)
0 odpovedí Otázka od michaela4444 Iné Kataster
Dobrý večer, chcem sa spytať.Je nutné žiadať kataster o vyznačenie správy pre neznámeho vlatníka(chýba adresa,dátum narodenia)na LV, pokiaľ chcem žiadať SPF o kúpu takéhoto pozemku.Ďakujem
1 16
Vecné bremeno (13.02.19)
Pred 4 rokmi suseda podpísala darovaciu zmluvu. Nechala sa zastupovať notárkou vo veci spísania zmluvy a podania návrhu na vklad do katastra. Lenže teraz som zistila, že notárka napriek tomu, že to bo...
1 2
musím uviesť hodnotu nehnuteľnosti v darovacej zmluve podľa nových predpisov? (30.01.19)
Dobrý deň, Keďže od 01.10.2018 sa v katastri eviduje aj cena nehnuteľností, musím hodnotu nehnuteľností uvádzať aj v darovacej zmluve aby ju kataster zapísal? alebo sa to týka len kúpnych zmlúv. ...
1 0
Dodatočné overenie podpisu na zviazanej zmluve (10.01.19)
Dobrý deň, kataster prerušil konanie kvôli chýbajúcemu overenému podpisu nadobúdateľa (ktorý je zároveň aj povinným z vecného bremena). Ako dodatočne overiť podpis na zmluve (dvoch rovnopisoch), kt...
1 6
Kúpna zmluva (24.12.18)
Dá sa niekde nahliadnuť-dostať ku kúpnej zmluve uzatvorenej medzi dvomi súkr. osobami? Kúpa pozemku. Existuje nejaký register verejne prístupný?Môže kataster sprístupniť takúto zmluvu cudzej osobe?
1 3
Odlišná adresa na LV ako v občianskom- je možné uviesť v zmluve starú adresu ako na LV alebo ju treba najskôr zmeniť v katastri? (08.12.18)
Na liste vlastníctva je k prevádzanej stavbe adresa trvalého pobytu predávajúceho iná ako v občianskom preukaze. Je možné napísať zmluvu na tú starú adresu ako je na liste vlastníctva alebo bude notár...
1 0
Prenájom pozemkov - zápis užívateľa do katastra (20.11.18)
Zdravím, vedel by prosím niekto poradiť, akou formou treba na kataster zapísať užívateľa pôdy na základe nájomnej zmluvy? Vopred Vám ďakujem za odpovede.
1 0
Poradí niekto prečo kataster povolil zapis iba 1 zo 4 prevadzanych nehnutelností? (16.11.18)
0 odpovedí Otázka od pettrav Iné Kataster Štát
Jedná sa o darovaciu zmluvu v ktorej sa prevadzaju 4 nehnutelnosti, z toho kazka je na inom LV. Tak isto urobeny a podany navrh na vklad 4nehnutelnosti. No plomba je len na jednom LV, zapis vklad povo...
1 0
Čestne prehlasenie na zapis rozostavanej stavby pre KATASTER (05.11.18)
Problem:Pozastavenie zavkladovania rozostavanej stavby. Dovod: Parcela pisana na manzelku Stavebne povolenie vydane na manzelku (po uzavreti manzeĺstva) Investori stavby sme obaja Uver ziadame obaja Kataster vyzaduje kopiu Sobasneho listu a dané Čestne prehlasenie. Vie mi niekto poradit ake čestn...
1 4
Vklad na kataster, splnomocnenie (26.06.18)
Vystupujem ako kupujúci. Zmluva, ktorá bola upravená na katastri, bola doplnená o takýto odsek: Kupujúci svojim podpisom splnomocnuje predávajúceho na prípadnú opravu chýb a iných nesprávností, najm...
1 0
Plomba o proteste prokurátora na liste vlastníctva k nehnuteľnosti. (13.06.18)
Mali sme dedičské konanie, kde boli rôzne nehnuteľnosti (byt, chata, garáž a pozemky). Údajne mám plombu na liste vlastníctva na jednom pozemku a kataster mi preto odmieta prepísať celé dedičstvo. Môž...
1 0
Poplatok za chybný zápis v katastri (18.05.18)
0 odpovedí Otázka od xeva Právo Kataster List vlastníctva Opravy
V roku 2004 urobil kataster chybu v zápise záložného práva k nehnuteľnosti tým, že ťarchu na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zapísal na nesprávny list vlastníctva vlastníko...
3 3
ako ziskat kopie darovacich zmluv z katastra a z archivu? (29.04.18)
Po zdedeni domu som zistila, ze mi chybaju dedicske zmluvy pre pripadny sud so spolumajitelmi, a tak som si ich vyziadla z archivu, nebol s tym problem, ten nastal iba pri dvoch poslednych darovacich ...
1 5
Čo je listina RI? Kataster ju vyžaduje. (18.04.18)
Dobrý deň, mám takýto problém. Dom našich rodičov vôbec nefiguruje v liste vlastníctva na katastri. Na liste vlastníctva je uvedená len jedna parcela ornej pôdy a jedna parcela zastavené nádvoria. S...
1 2
Zapíše kataster zámenu založeného pozemku bez súhlasu banky ? (07.03.18)
Máme spísanú zámennú zmluvu so susedom na 10 m2 pozemkov. Háčik je v tom, že pozemok nás i jeho je založený v banke v súvislosti s úverom. Nakoľko banka (banky, od má úver v inej.my v inej)ani susedov...
Sleduj témy Kataster
na hlavnej stránke Porada.sk