Zavrieť

Porady

Kataster

Kataster

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti“).

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Právna úprava katastra nehnuteľností sa nachádza v Zákone
č. 162/1995 Z. z. a v ďalších právnych predpisoch a vyhláškach vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.


••• viac••• menej
1 3
Elektronické podanie návrhu na vklad 2015, možnosti? (17.12.15)
Zdravím, chcem podať návrh na vklad elektronicky, ako ale postupovať, keď som splnomocnený za kupujúceho, eID kartu mám, aj ZEP + čítačku, všetko nainštalované. Na stránke slovensko.sk sa však píše, ž...
1 0
Môžem naraz rozdeliť pozemok a zmeniť vlastníka jednej novej časti na katastri? (23.01.21)
Starý rodičia majú pozemok. Dali sme vypracovať Geometrický plán na rozdelenie na polovicu. V zmene v tom pláne sú na oboch nových parcelách opäť vlastníci starí rodičia. Jednu polovicu máme dostať da...
1 0
Zmena poradoveho cisla v katastri (08.10.20)
Ahojte, po kupe pozemkov sa do LV vpisali novi vlastnici, stari vymazali. Vlastnici su traja a figuruju pod poradovymi cislami 6,7 a 8 (nakolko predosli vlastnici boli siesti). Je nejako mozne pozi...
1 4
skratka v LV (09.02.20)
Dobrý večer prajem,listoval som v histórií otázok ale žiaľ bohu som sa s problémom podonému môjmu nestretol. Moja otázka znie: Ako mám vyčítať z listu vlastníctva skratku Kcd : znenie celej skratky...
1 0
Pozemok, kde už je vybudovaná cesta (02.01.20)
Dobrý deň, Mám otázku neviem či to sem patrí ak nie vopred sa ospravedlňujem. Zdedili sme pozemky a jeden z nich sa nachádza kde už je vybudovaná cestná komunikácia + cesta ku chatkám. Prikladám link...
2 1
Kataster a poplatky (15.11.19)
Má niekto skúsenosti ako sa uhradzajú poplatky pri elek.podávaní návrhov do katastra? Pri papierovej forme návrhu pri prevode nehnuteľnosti je poplatok 66,- , ktorý sa platí osobne na katastri. Pri el...
1 4
Správne konanie (01.11.19)
Dobrý deň, požiadal som kataster o vrátenie poplatku za vklad , kedže nebola splnená 30 dnová lehota bez môjho zavinenia.Na konanie o poplatkoch sa vzťahuje Zákon o správnom konaní.Kataster mi odpísal formou odpovede , prečo mi poplatok nevráti. Odpoveď nesplňa požiadavky na rozh...
1 1
Ako identifikujem zosnulých prarodičov ako nezistených vlastníkov v katastri ? (24.09.19)
na LV v katastri su nezisteni vlastnici ( prababka a pradedko ) - uvedene meno bez adresy. Z dedicov zijem ja a moja sestra (pravnuk,pravnucka). Ako preukazem ich identitu a vlastnictvo pre ucely obno...
1 1
Počítanie lehoty od doručenia písomnosti (17.09.19)
Dobrý deň, chcem sa poradiť. Pozerala som Občiansky zákonník a nie je mi jasná problematika ohľadom lehôt. Dostala som návrh na uplatnenie predkupného práva na pozemok, v ktorom mi navrhovateľka dala ...
1 2
Aký dátum nadobudnutia nehnuteľnosti sa berie do úvahy pri predaji? (23.07.19)
Ahojte poradaci, neviem ci to patrí presne sem ale skúsim. V roku 2015 sme kúpili byt, Kz sme podpísali 5.5., na pečiatke pri V z katastra mame dátum 8.5. A na liste vlastníctva je uvedené nadobudnuti...
2 2
Podvod na katastri alebo je všetko v poriadku. (21.07.13)
dobrý deň, ako som tento týždeň zistila, údajne v roku 2000 si mal sused vydržať časť nášho pozemku . Zaujímavé je, že jeho dediči vraj v roku 2009 predali dom aj s pozemkom a prepísali ho na nového ...
1 1
oprava uznesenia o dedičstve (05.06.19)
Dobrý deň, pred časom prebehlo dedičské konanie po našom otcovi. So súrodencami a matkou sme sa dohodli ako s dedeným majetkom naložíme a náš návrh sme interpretovali notárke, ktorá vydala uznesenie o...

...oré sme plánovali predať. Nám laikom toto pri čítaní a podpise uznesenia nemohlo ani len napadnúť. Kataster tvrdí, že uznesenie treba upraviť, notárka tvrdí, že to už nie je možné a máme si to vyrieš...
1 2
Ako postupovať, keď potrebujem zrušiť, ukončiť ťarchu zapísanú na katastri? (19.05.19)
Predali sme pozemok trochu netradičným spôsobom. Polovica bola vyplatená v hotovosti, druhá polovica bola splácaná mesačnými splátkami. Teraz bola vyplatená posledná splátka. Nie som si celkom istá, a...
1 4
nezapísaný vklad na kataster (03.05.19)
Dobrý deň, v roku 1922 moja prababka kúpila záhradu od susedy, užívala pôdu aj jej dve ďalšie generácie. Až teraz sme zistili, že na katastri je táto záhrada- parcela napísaná na susedu, resp. jej gen...
1 0
Vyznačenie správy SPF na LV (05.04.19)
0 odpovedí Otázka od michaela4444 Iné Kataster
Dobrý večer, chcem sa spytať.Je nutné žiadať kataster o vyznačenie správy pre neznámeho vlatníka(chýba adresa,dátum narodenia)na LV, pokiaľ chcem žiadať SPF o kúpu takéhoto pozemku.Ďakujem
Sleduj témy Kataster
na hlavnej stránke Porada.sk