Zavrieť

Porady

Kataster

Kataster

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti“).

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Právna úprava katastra nehnuteľností sa nachádza v Zákone
č. 162/1995 Z. z. a v ďalších právnych predpisoch a vyhláškach vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.


••• viac••• menej
1 0
sused si prenajal pozemok pod mojim domom=kataster (25.04.21)
sused nám zaklopal že na jeho novo prenajatom pozemku stojí náš dom treba ho zbúrať. kedže sme nevedeli že medzi našimi pozemkami je akýsi cudzí pozemok ,oplotene domy ako na dedinách ,pozreli sme sa...
3 3
Môže mi sused zobrať vlastníctvo vydržaním? (20.04.21)
dobrý deň, chcem sa spýtať, kúpila som pred 4rmi rokmi pozemok, pozemok je neudržiavaný zarastený, stromy polámané, teraz som si ho dala vymerať že sa oň budem starať a postavím si tam chatu, lenže so...
1 1
postup pri zmene mimo zastavaného územia na zastavané územie (rozšírenie pôsobnosti tabule obce) (29.03.21)
Zdravím všetkých, chcel by som vás požiadať o vašu odbornú radu - pomoc. Aký je právny postup pri zmene mimo zastavaného územia na zastavané územie - Intravilán na Extravilán. Som vlastníkom ...
1 3
Elektronické podanie návrhu na vklad 2015, možnosti? (17.12.15)
Zdravím, chcem podať návrh na vklad elektronicky, ako ale postupovať, keď som splnomocnený za kupujúceho, eID kartu mám, aj ZEP + čítačku, všetko nainštalované. Na stránke slovensko.sk sa však píše, ž...
1 0
Môžem naraz rozdeliť pozemok a zmeniť vlastníka jednej novej časti na katastri? (23.01.21)
Starý rodičia majú pozemok. Dali sme vypracovať Geometrický plán na rozdelenie na polovicu. V zmene v tom pláne sú na oboch nových parcelách opäť vlastníci starí rodičia. Jednu polovicu máme dostať da...
1 0
Zmena poradoveho cisla v katastri (08.10.20)
Ahojte, po kupe pozemkov sa do LV vpisali novi vlastnici, stari vymazali. Vlastnici su traja a figuruju pod poradovymi cislami 6,7 a 8 (nakolko predosli vlastnici boli siesti). Je nejako mozne pozi...
1 4
skratka v LV (09.02.20)
Dobrý večer prajem,listoval som v histórií otázok ale žiaľ bohu som sa s problémom podonému môjmu nestretol. Moja otázka znie: Ako mám vyčítať z listu vlastníctva skratku Kcd : znenie celej skratky...
1 0
Pozemok, kde už je vybudovaná cesta (02.01.20)
Dobrý deň, Mám otázku neviem či to sem patrí ak nie vopred sa ospravedlňujem. Zdedili sme pozemky a jeden z nich sa nachádza kde už je vybudovaná cestná komunikácia + cesta ku chatkám. Prikladám link...
2 1
Kataster a poplatky (15.11.19)
Má niekto skúsenosti ako sa uhradzajú poplatky pri elek.podávaní návrhov do katastra? Pri papierovej forme návrhu pri prevode nehnuteľnosti je poplatok 66,- , ktorý sa platí osobne na katastri. Pri el...
1 4
Správne konanie (01.11.19)
Dobrý deň, požiadal som kataster o vrátenie poplatku za vklad , kedže nebola splnená 30 dnová lehota bez môjho zavinenia.Na konanie o poplatkoch sa vzťahuje Zákon o správnom konaní.Kataster mi odpísal formou odpovede , prečo mi poplatok nevráti. Odpoveď nesplňa požiadavky na rozh...
1 1
Ako identifikujem zosnulých prarodičov ako nezistených vlastníkov v katastri ? (24.09.19)
na LV v katastri su nezisteni vlastnici ( prababka a pradedko ) - uvedene meno bez adresy. Z dedicov zijem ja a moja sestra (pravnuk,pravnucka). Ako preukazem ich identitu a vlastnictvo pre ucely obno...
1 1
Počítanie lehoty od doručenia písomnosti (17.09.19)
Dobrý deň, chcem sa poradiť. Pozerala som Občiansky zákonník a nie je mi jasná problematika ohľadom lehôt. Dostala som návrh na uplatnenie predkupného práva na pozemok, v ktorom mi navrhovateľka dala ...
1 2
Aký dátum nadobudnutia nehnuteľnosti sa berie do úvahy pri predaji? (23.07.19)
Ahojte poradaci, neviem ci to patrí presne sem ale skúsim. V roku 2015 sme kúpili byt, Kz sme podpísali 5.5., na pečiatke pri V z katastra mame dátum 8.5. A na liste vlastníctva je uvedené nadobudnuti...
2 2
Podvod na katastri alebo je všetko v poriadku. (21.07.13)
dobrý deň, ako som tento týždeň zistila, údajne v roku 2000 si mal sused vydržať časť nášho pozemku . Zaujímavé je, že jeho dediči vraj v roku 2009 predali dom aj s pozemkom a prepísali ho na nového ...
1 1
oprava uznesenia o dedičstve (05.06.19)
Dobrý deň, pred časom prebehlo dedičské konanie po našom otcovi. So súrodencami a matkou sme sa dohodli ako s dedeným majetkom naložíme a náš návrh sme interpretovali notárke, ktorá vydala uznesenie o...

...oré sme plánovali predať. Nám laikom toto pri čítaní a podpise uznesenia nemohlo ani len napadnúť. Kataster tvrdí, že uznesenie treba upraviť, notárka tvrdí, že to už nie je možné a máme si to vyrieš...
Sleduj témy Kataster
na hlavnej stránke Porada.sk