Zavrieť

Porady

Kataster

Kataster

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti“).

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Právna úprava katastra nehnuteľností sa nachádza v Zákone
č. 162/1995 Z. z. a v ďalších právnych predpisoch a vyhláškach vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.


••• viac••• menej
2 2
Podvod na katastri alebo je všetko v poriadku. (21.07.13)
dobrý deň, ako som tento týždeň zistila, údajne v roku 2000 si mal sused vydržať časť nášho pozemku . Zaujímavé je, že jeho dediči vraj v roku 2009 predali dom aj s pozemkom a prepísali ho na nového ...
1 1
oprava uznesenia o dedičstve (05.06.19)
Dobrý deň, pred časom prebehlo dedičské konanie po našom otcovi. So súrodencami a matkou sme sa dohodli ako s dedeným majetkom naložíme a náš návrh sme interpretovali notárke, ktorá vydala uznesenie o...

...oré sme plánovali predať. Nám laikom toto pri čítaní a podpise uznesenia nemohlo ani len napadnúť. Kataster tvrdí, že uznesenie treba upraviť, notárka tvrdí, že to už nie je možné a máme si to vyrieš...
1 2
Ako postupovať, keď potrebujem zrušiť, ukončiť ťarchu zapísanú na katastri? (19.05.19)
Predali sme pozemok trochu netradičným spôsobom. Polovica bola vyplatená v hotovosti, druhá polovica bola splácaná mesačnými splátkami. Teraz bola vyplatená posledná splátka. Nie som si celkom istá, a...
1 4
nezapísaný vklad na kataster (03.05.19)
Dobrý deň, v roku 1922 moja prababka kúpila záhradu od susedy, užívala pôdu aj jej dve ďalšie generácie. Až teraz sme zistili, že na katastri je táto záhrada- parcela napísaná na susedu, resp. jej gen...
1 0
Vyznačenie správy SPF na LV (05.04.19)
0 odpovedí Otázka od michaela4444 Iné Kataster
Dobrý večer, chcem sa spytať.Je nutné žiadať kataster o vyznačenie správy pre neznámeho vlatníka(chýba adresa,dátum narodenia)na LV, pokiaľ chcem žiadať SPF o kúpu takéhoto pozemku.Ďakujem
1 16
Vecné bremeno (13.02.19)
Pred 4 rokmi suseda podpísala darovaciu zmluvu. Nechala sa zastupovať notárkou vo veci spísania zmluvy a podania návrhu na vklad do katastra. Lenže teraz som zistila, že notárka napriek tomu, že to bo...
1 2
musím uviesť hodnotu nehnuteľnosti v darovacej zmluve podľa nových predpisov? (30.01.19)
Dobrý deň, Keďže od 01.10.2018 sa v katastri eviduje aj cena nehnuteľností, musím hodnotu nehnuteľností uvádzať aj v darovacej zmluve aby ju kataster zapísal? alebo sa to týka len kúpnych zmlúv. ...
1 0
Dodatočné overenie podpisu na zviazanej zmluve (10.01.19)
Dobrý deň, kataster prerušil konanie kvôli chýbajúcemu overenému podpisu nadobúdateľa (ktorý je zároveň aj povinným z vecného bremena). Ako dodatočne overiť podpis na zmluve (dvoch rovnopisoch), kt...
1 6
Kúpna zmluva (24.12.18)
Dá sa niekde nahliadnuť-dostať ku kúpnej zmluve uzatvorenej medzi dvomi súkr. osobami? Kúpa pozemku. Existuje nejaký register verejne prístupný?Môže kataster sprístupniť takúto zmluvu cudzej osobe?
1 3
Odlišná adresa na LV ako v občianskom- je možné uviesť v zmluve starú adresu ako na LV alebo ju treba najskôr zmeniť v katastri? (08.12.18)
Na liste vlastníctva je k prevádzanej stavbe adresa trvalého pobytu predávajúceho iná ako v občianskom preukaze. Je možné napísať zmluvu na tú starú adresu ako je na liste vlastníctva alebo bude notár...
1 0
Prenájom pozemkov - zápis užívateľa do katastra (20.11.18)
Zdravím, vedel by prosím niekto poradiť, akou formou treba na kataster zapísať užívateľa pôdy na základe nájomnej zmluvy? Vopred Vám ďakujem za odpovede.
1 0
Poradí niekto prečo kataster povolil zapis iba 1 zo 4 prevadzanych nehnutelností? (16.11.18)
0 odpovedí Otázka od pettrav Iné Kataster Štát
Jedná sa o darovaciu zmluvu v ktorej sa prevadzaju 4 nehnutelnosti, z toho kazka je na inom LV. Tak isto urobeny a podany navrh na vklad 4nehnutelnosti. No plomba je len na jednom LV, zapis vklad povo...
1 0
Čestne prehlasenie na zapis rozostavanej stavby pre KATASTER (05.11.18)
Problem:Pozastavenie zavkladovania rozostavanej stavby. Dovod: Parcela pisana na manzelku Stavebne povolenie vydane na manzelku (po uzavreti manzeĺstva) Investori stavby sme obaja Uver ziadame obaja Kataster vyzaduje kopiu Sobasneho listu a dané Čestne prehlasenie. Vie mi niekto poradit ake čestn...
1 4
Vklad na kataster, splnomocnenie (26.06.18)
Vystupujem ako kupujúci. Zmluva, ktorá bola upravená na katastri, bola doplnená o takýto odsek: Kupujúci svojim podpisom splnomocnuje predávajúceho na prípadnú opravu chýb a iných nesprávností, najm...
1 0
Plomba o proteste prokurátora na liste vlastníctva k nehnuteľnosti. (13.06.18)
Mali sme dedičské konanie, kde boli rôzne nehnuteľnosti (byt, chata, garáž a pozemky). Údajne mám plombu na liste vlastníctva na jednom pozemku a kataster mi preto odmieta prepísať celé dedičstvo. Môž...
Sleduj témy Kataster
na hlavnej stránke Porada.sk