Zavrieť

Porady

DPH

DPH Synonymá: Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je nepriama a spotrebná daň, ktorá zaťažuje tovary a služby (navyšuje ich cenu). Upravená je zákonom o DPH 222/2004 Z.z.

Daň platia v konečnom dôsledku spotrebitelia, obyvateľstvo, avšak nepriamo, pretože výber dane je realizovaný prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré dodávajú tovary a služby spotrebiteľom.

Princíp výberu DPH je postavený na čiastkovom výbere dane od podnikateľských subjektov, ktoré sú platiteľmi dane, pričom každý odvádza daň z hodnoty, ktorú navýšil na tovar či službu v rámci svojej podnikateľskej aktivity (či už je to predaj za vyššiu cenu, alebo kvalitatívne zhodnotenie tovaru alebo služby).

Príklad 1 Obchod
Obchodník kúpi tovar za 10€ a predáva ho za 12€. Z pridanej hodnoty 2€ odvádza DPH 20%, čiže odvedie daňovému úradu 40 centov.

Príklad 2 Výroba
Výrobca vyrába produkt, ktorý predáva za 10€. Na výrobu však potrebuje rôzne materiálové a energetické vstupy, ktoré ho stoja 6€. Jeho pridaná hodnota na tovare je teda 4€, z ktorých odvedie 20% DPH čiže 80 centov.

Princíp odvádzania DPH u podnikateľského subjektu (platiteľa dane), odpočítanie a platenie dane (daň na vstupe a daň na výstupe), ako to funguje:
Skutočný výpočet DPH, ktorú podnikateľ odvádza sa nepočíta spôsobom ako je naznačený v príkladoch 1 a 2 (teda výpočtom pridanej hodnoty).
Výpočet odvádzanej DPH je postavený na odpočítaní dane (na vstupe) a platení dane (na výstupe) z čoho vzniká rozdiel, ktorý v jednoduchom ponímaní predstavuje pridanú hodnotu uvádzanú v príkladoch 1 a 2, avšak tento rozdiel môže byť aj iný ako je skutočná pridaná hodnota vyprodukovaná subjektom v určitom daňovom odobí (napríklad v mesiaci).

Rozdiel môže byť spôsobený napríklad nákupom investície (stroja, auta, haly...), alebo nákupom na sklad (odpočítavam si daň na vstupe ale žiadnu neodvádzam, pretože som tovar na sklade nepredal. Na ďalší mesiac môže zasa vznikať iný rozdiel, nič som nenakupoval a len som predával takže daň len odvádzam a nemám si už čo odpočítať, pretože som si odpočítal daň v minulom mesiaci.Takto vznikajú nadmerné odpočty, alebo vysoká daňová povinnosť.
Daňové priznanie nevzniká teda na báze toho akú pridanú hodnotu podnikateľ v danom mesiaci vytvoril, ale na báze toho koľko v danom mesiaci nakúpil a koľko predal.

Školenie DPH: Komplexný výklad zákona o DPH
Školenie DPH: Novela DPH od 2014
••• viac••• menej
1 0
Môže si s.r.o. spätne uplatniť DPH z akontácie a splátok finančného leasingu za rok 2019, 2020, ak kúpila auto formou finančného leasingu v 2019? (Včera)
S.r.o. podáva mimoriadne DPH za obdobie 20.9.20-30.9.21. V r. 2019 kúpila auto na finančný leasing. Je možné spätne uplatniť ...
1 0
Má slovenská firma uplatniť slovenskú daň pri predaji tovaru zahraničnej nezdanitelnej osobe? (22.10.21)
0 odpovedí Otázka od miruka75 Účtovníctvo a dane DPH
Firma s.r.o. predala na slovensku občanovi nemeckej republiky tovar. Chcem sa opýtať vlastne sa len uistiť, či má firma vystaviť faktúru so slovenskou dph aj keď občan tovar vyvezie do DE? Ďakujem.
1 0
Prijatá fa z eú so zahraničnou DPH - ako ju uviesť v daň.priznaní? (21.10.21)
Som platca dph. Mám prijatú fa za tovar z z eú so zahraničnou DPH (faktúra bola vystavená správne so zahr.dph- lebo tovar bol priamo vyvážaný do tretej krajiny od...
1 0
Prenos DPH (21.10.21)
Mám vystavenú faktúru s prenosom DP - aj dodávateľ aj odberateľ sú platcami DPH. V ktorom riadku Daňového priznania sa mi táto fa objaví? V KV je v odd A. Ďakujem
1 1
Oneskorená registrácia DPH a mimoriadne DPH aj z roku 2020 (20.10.21)
S.r.o. podala oneskorenú registráciu DPH a má povinnosť podať mimoriadne DPH od 20.9.2020-30.9.21. Môže si uplatniť DPH na vstupe z nákupov nákladov z roku 2020? Ďakujem.
1 0
Prefakturácia prepravy do EU (18.10.21)
0 odpovedí Otázka od Miriam TO Účtovníctvo a dane DPH
Nemecká firma s nemeckým IČ DPH si u nás /slov. platca DPH/ objednala službu a dodala výrobok, na ktorom bolo treba túto službu ...
1 0
Zahraničný dodávateľ a nesprávne vystavená faktúra (15.10.21)
0 odpovedí Otázka od f_adka Účtovníctvo a dane Faktúry DPH Dane
Objednali sme tovar na firmu zo stránky vidaxl.sk (prevádzkuje holandská firma) s tým, že sme pri objednávke neuviedli IČ DPH. Objednávku sme zaplatili v plnej sume. Na základe toho nám vystavili faktúru (20.8.21) s DPH,...
1 0
Správnosť faktúry - použitý režim DPH (15.10.21)
0 odpovedí Otázka od tigy Účtovníctvo a dane DPH Faktúry Štát
Nakupujeme rôzny oceľový materiál a výrobky od SK dodávateľov a väčšina neuvádza na faktúre colné zaradenie tohto tovaru. Niektorí používajú na tieto tovary režim tuzemského samozdanenia a niektorí v...

...ovaru. Niektorí používajú na tieto tovary režim tuzemského samozdanenia a niektorí vyfakturujú 20% DPH. Podľa §72 odsek 7 zákona o DPH za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia...
1 0
úhrada fa na dobierku v sro - časť súkromná (12.10.21)
Poprosím o poradenie, konateľ platiteľ dph: uhradil faktúru na dobierku ale faktúra bola na firmu vo výške 1899,40. Dobierková potvrdenka vystavená na sro -úhrada fa je na sumu 3812,56. Pýtala ...
1 0
MRP - faktura za služby do EU (08.10.21)
Dobrý deň, prosím poradte. Aky treba v MRP pouzit kod pri fakture, ktoru vystavujem za služby pre odberatela z EU (Polsko, Cesko) ? A ako to tam celé spravne zadať, aby mi to potiahlo potom do suhrnne...

...dodam tretiemu štatu? Pouzivam formulku "V zmysle č. 193-196 sm. Rady 2006/112/ES o spol. systeme DPH v zneni sm. Rady 2006/138ES plati, ze osobou povinnou platit dan je osoba, ktorej je služba doda...
1 0
DPH - prenos daň. povinnosti (25.09.21)
Vystavená fa do ČR je bez DPH, je tam prenos daň. povinnosti za zváračské práce Fa by mala byť zahrnutá v kontrolnom výkaze alebo nie. (A2) Viete mi niekto prosím poradiť?
1 0
autorizácia pre vrátenie dph (06.10.21)
klient chce aby som povolila prístup firme eurowag na finančnej správe lebo im budú robiť vratky dph, ako to urobiť a nedostanú sa mi potom k iným mojim klientom? ďakujem
1 1
Ako urobiť súhrnný výkaz v MRP PÚ... (03.10.21)
ahojte.. Prosím o radu.. čo robím zle.. keď sa mi nedarí v MRP PÚ Vizuál. v module DPH keď chcem urobiť Súhrnný Výkaz.. za 3. šrvrťrok po načítaní údajov nemám načítané faktúry a údaj...
1 0
Faktúra za službu. (01.10.21)
Je v poriadku faktúra, ktorá neobsahuje elektronický podpis, nie je rozpísaný prehľad služieb, ktoré mi p.podnikateľ urobil-napr.materiál,ktorý použil na pomník---cena, ozlatenie písma ...cena, a nie...

... použil na pomník---cena, ozlatenie písma ...cena, a nie je ani uvedené či je,,alebo nie je platca DPH.Je táto faktúra v poriadku, ak v budúcnosti by som napr.chcela uplatniť záruku?,,Je tam len polo...
1 0
Musí sa podať daňové priznanie k DPH v SR pri dodaní služby do zahraničia a prenesení daňovej povinnosti na odberateľa? (30.09.21)
Dobrý deň, potreboval by som vedieť, či sa pri dodaní prekladateľských služieb do zahraničia (EÚ) musí podávať daňové priznanie k DPH v SR. Daňová povinnosť sa prenesie na odberateľa, dodávateľ je registrovaný podľa §7a. V danom o...
Sleduj témy DPH
na hlavnej stránke Porada.sk