Zavrieť

Porady

DPH

DPH Synonymá: Daň z pridanej hodnoty

Presmerované z Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty je nepriama a spotrebná daň, ktorá zaťažuje tovary a služby (navyšuje ich cenu). Upravená je zákonom o DPH 222/2004 Z.z.

Daň platia v konečnom dôsledku spotrebitelia, obyvateľstvo, avšak nepriamo, pretože výber dane je realizovaný prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré dodávajú tovary a služby spotrebiteľom.

Princíp výberu DPH je postavený na čiastkovom výbere dane od podnikateľských subjektov, ktoré sú platiteľmi dane, pričom každý odvádza daň z hodnoty, ktorú navýšil na tovar či službu v rámci svojej podnikateľskej aktivity (či už je to predaj za vyššiu cenu, alebo kvalitatívne zhodnotenie tovaru alebo služby).

Príklad 1 Obchod
Obchodník kúpi tovar za 10€ a predáva ho za 12€. Z pridanej hodnoty 2€ odvádza DPH 20%, čiže odvedie daňovému úradu 40 centov.

Príklad 2 Výroba
Výrobca vyrába produkt, ktorý predáva za 10€. Na výrobu však potrebuje rôzne materiálové a energetické vstupy, ktoré ho stoja 6€. Jeho pridaná hodnota na tovare je teda 4€, z ktorých odvedie 20% DPH čiže 80 centov.

Princíp odvádzania DPH u podnikateľského subjektu (platiteľa dane), odpočítanie a platenie dane (daň na vstupe a daň na výstupe), ako to funguje:
Skutočný výpočet DPH, ktorú podnikateľ odvádza sa nepočíta spôsobom ako je naznačený v príkladoch 1 a 2 (teda výpočtom pridanej hodnoty).
Výpočet odvádzanej DPH je postavený na odpočítaní dane (na vstupe) a platení dane (na výstupe) z čoho vzniká rozdiel, ktorý v jednoduchom ponímaní predstavuje pridanú hodnotu uvádzanú v príkladoch 1 a 2, avšak tento rozdiel môže byť aj iný ako je skutočná pridaná hodnota vyprodukovaná subjektom v určitom daňovom odobí (napríklad v mesiaci).

Rozdiel môže byť spôsobený napríklad nákupom investície (stroja, auta, haly...), alebo nákupom na sklad (odpočítavam si daň na vstupe ale žiadnu neodvádzam, pretože som tovar na sklade nepredal. Na ďalší mesiac môže zasa vznikať iný rozdiel, nič som nenakupoval a len som predával takže daň len odvádzam a nemám si už čo odpočítať, pretože som si odpočítal daň v minulom mesiaci.Takto vznikajú nadmerné odpočty, alebo vysoká daňová povinnosť.
Daňové priznanie nevzniká teda na báze toho akú pridanú hodnotu podnikateľ v danom mesiaci vytvoril, ale na báze toho koľko v danom mesiaci nakúpil a koľko predal.

Školenie DPH: Komplexný výklad zákona o DPH
Školenie DPH: Novela DPH od 2014
••• viac••• menej
1 0
Nákup tovaru z EÚ/vývoz do 3.krajiny - aký § sa použije pri DPH? (15.04.21)
0 odpovedí Otázka od Evit1 Účtovníctvo a dane DPH Slovensko
FO, podnikateľ, platca DPH realizuje takýto obchod: Nákup tovaru od platcu DPH z EÚ, tovar fyzicky nepríde na Slovensko, al...
1 0
Samozdanenie (14.04.21)
Dobrý večer, spol. - platiteľ DPH, objednala materiál z ČR v mesiaci február. Faktúru a materiál dostala v marci, ale faktúra bola...
1 0
MRP a typ DPH služba z ČR (15.04.21)
0 odpovedí Otázka od Kristina27 Účtovníctvo a dane DPH MRP Dane
Aký typ DPH v MRP dať pri prijatej faktúre za poskytnutú službu z ČR od dodávateľa s českým IČ DPH? Ide o sl...
1 0
Predaj na diaľku (13.04.21)
0 odpovedí Otázka od BlankaK Účtovníctvo a dane DPH
Dobrý deň, pripravuje sa niekto z Vás na novelu Zákona o DPH platnú od 1.7. 2021 t.j. zmena zo zásielkového predaja na predaj na diaľku? Ak áno, ako budete č...
1 0
Preprava do 3.krajín (12.04.21)
0 odpovedí Otázka od lherle Účtovníctvo a dane Preprava DPH
Dobrý deň, prosím Vás o radu. Slovenský platca DPH, fakturuje sprostredkovanie prepravy nemeckému platcovi DPH, jedná sa o prepravu do 3. krajín (Č...
1 0
Registrácia v Nemecku (12.04.21)
0 odpovedí Otázka od ivuss Účtovníctvo a dane DPH Preprava
SLovenská firma platca DPH bude dodávať v priebehu roka do Nemecka tovar spolu s dopravou. Fakturovať bude tovar + preprava...
1 0
DPH z nákupu PHM mimo EÚ (11.04.21)
Prosím, ako sa účtuje nákup a odpočet DPH pri nákupe PHM mimo EÚ? Konateľ priniesol bloček z pumpy v Srbsku.
1 0
Je nákup odborných kníh (Amazon.com) automaticky nákladom? (07.04.21)
0 odpovedí Otázka od michalesco Účtovníctvo a dane DPH
Chcel by som do našej firmy kúpiť niekoľko odborných kníh na americkom portáli Amazon. Keď som tak urobil naposledy pred pár rokmi, od účtovníčky som sa dozvedel, že je nejaký problém s tým dať faktúr...

... Zaujímalo by ma, či je toto tvrdenie pravdivé v roku 2021. Sme obyčajná s. r. o., nie sme platiteľ DPH. Ďakujem veľmi pekne....
1 0
Samozdanenie? (07.04.21)
Prosim o radu.... dostali sme fakturu z Holandska - prefakturovavaju nam cestovne naklady nasho zamestnanca. Vo fakture nie je ziadna DPH ani odvolavka na prenos danovej povinnosti. Prefakturovavaju nam tieto polozky: -letenky z V...
1 0
Odkaz na smernicu 2006/112/ES na faktúre - platí toto znenie aj v roku 2021? (06.04.21)
Môže sa na faktúre za služby zahraničnému klientovi ešte aj dnes používať takýto odkaz (odvolávka) na smernicu 2006/112/ES? Podľa čl. 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom sy...

...tné ho nejako upraviť/doplniť? Ide mi o to, či uvedená odvolávka spĺňa to, čo sa spomína v zákone o DPH v §74, ods. 1, písm. h) - teda potrebu uviesť napr. odkaz na smernicu 2006/112/ES v platnom znen...
1 0
Auto kupované v ČR, používané 4 mesiace a následný predaj = faktúra sa vystaví "normálne" s DPH-čkou (06.04.21)
Auto kúpila sro-čka z ČR s prenosom DP a na Slovensku ho po 5-mesačnom používaní predávajú platcovi DPH. Faktúra sa vystaví "normálne" s DPH-čkou ako by predávali akýkoľvek tovar? Nie je tam nejaká vý...
1 0
Dodávateľská FA s uvedením IČ DPH iba na pečiatke dodávateľa (06.04.21)
Prišla nám dodávateľská faktúra, ktorá nemá vyplnené IČ DPH pri identifikačných údajoch dodávateľa, ale iba na pečiatke, ktorou opečiatkovali faktúru. Stač...
1 1
zisťovanie platca - neplatca DPH (05.04.21)
kde si overujete platcov, resp. neplatcov DPH podľa DIČ, tak, aby tam bolo uvedené, či je platca podľa par. 4 resp. par. 7 VIES túto informá...
1 0
Nevysporiadané pohľadávky daňová evidencia (30.03.21)
Dobrý deň, ako mám zachytiť nevysporiadanú staršiu pohľadávku, ktorá v podstate je nevymožiteľná t.j. prepadá. Živnostník - vedenie daňovej evidencie, neplatca DPH. Ďakujem
Sleduj témy DPH
na hlavnej stránke Porada.sk