Zavrieť

Porady

DPH

DPH Synonymá: Daň z pridanej hodnoty

Presmerované z Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty je nepriama a spotrebná daň, ktorá zaťažuje tovary a služby (navyšuje ich cenu). Upravená je zákonom o DPH 222/2004 Z.z.

Daň platia v konečnom dôsledku spotrebitelia, obyvateľstvo, avšak nepriamo, pretože výber dane je realizovaný prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré dodávajú tovary a služby spotrebiteľom.

Princíp výberu DPH je postavený na čiastkovom výbere dane od podnikateľských subjektov, ktoré sú platiteľmi dane, pričom každý odvádza daň z hodnoty, ktorú navýšil na tovar či službu v rámci svojej podnikateľskej aktivity (či už je to predaj za vyššiu cenu, alebo kvalitatívne zhodnotenie tovaru alebo služby).

Príklad 1 Obchod
Obchodník kúpi tovar za 10€ a predáva ho za 12€. Z pridanej hodnoty 2€ odvádza DPH 20%, čiže odvedie daňovému úradu 40 centov.

Príklad 2 Výroba
Výrobca vyrába produkt, ktorý predáva za 10€. Na výrobu však potrebuje rôzne materiálové a energetické vstupy, ktoré ho stoja 6€. Jeho pridaná hodnota na tovare je teda 4€, z ktorých odvedie 20% DPH čiže 80 centov.

Princíp odvádzania DPH u podnikateľského subjektu (platiteľa dane), odpočítanie a platenie dane (daň na vstupe a daň na výstupe), ako to funguje:
Skutočný výpočet DPH, ktorú podnikateľ odvádza sa nepočíta spôsobom ako je naznačený v príkladoch 1 a 2 (teda výpočtom pridanej hodnoty).
Výpočet odvádzanej DPH je postavený na odpočítaní dane (na vstupe) a platení dane (na výstupe) z čoho vzniká rozdiel, ktorý v jednoduchom ponímaní predstavuje pridanú hodnotu uvádzanú v príkladoch 1 a 2, avšak tento rozdiel môže byť aj iný ako je skutočná pridaná hodnota vyprodukovaná subjektom v určitom daňovom odobí (napríklad v mesiaci).

Rozdiel môže byť spôsobený napríklad nákupom investície (stroja, auta, haly...), alebo nákupom na sklad (odpočítavam si daň na vstupe ale žiadnu neodvádzam, pretože som tovar na sklade nepredal. Na ďalší mesiac môže zasa vznikať iný rozdiel, nič som nenakupoval a len som predával takže daň len odvádzam a nemám si už čo odpočítať, pretože som si odpočítal daň v minulom mesiaci.Takto vznikajú nadmerné odpočty, alebo vysoká daňová povinnosť.
Daňové priznanie nevzniká teda na báze toho akú pridanú hodnotu podnikateľ v danom mesiaci vytvoril, ale na báze toho koľko v danom mesiaci nakúpil a koľko predal.

Školenie DPH: Komplexný výklad zákona o DPH
Školenie DPH: Novela DPH od 2014
••• viac••• menej
1 0
Účtovanie nákup a predaj jednorazových vratných obalov v JÚ. (Dnes)
0 odpovedí Otázka od samsonka Účtovníctvo a dane DPH
Do akých stlpcov peňažného denníka zaúčtovať? Jednorazové vratné obaly iba kupujem s tovarom a ďalej tovar predávam a zálohujem . Obaly späť nevykupujem. A keď rozpisujem sadzbu Dph tak dávam 0-oslob...
1 0
Dotácia z PPA kedy sa počíta do obratu pre povinnú registráciu DPH? (16.05.22)
0 odpovedí Otázka od denisamala Účtovníctvo a dane DPH
Živnostník, neplatiteľ DPH, sa venuje chovu zvierat.. Každý rok dostáva dotáciu na dobytčie jednotky,agroenvironmentalno-klimatické opatrenia,atd. Vstupuje táto dotácia do obratu na povinnú registráci
1 1
Montáž klimatizácie - prenos daňovej povinnosti (13.05.22)
Dobrý deň, zákazník si objednal klimatizáciu aj s montážou. Klimatizáciu sme zákazníkovi dodali a na montáž sme si objednali firmu. Firma, ktorá nám robila montáž klimatizácie nám vystavila faktúru...

...táž sme si objednali firmu. Firma, ktorá nám robila montáž klimatizácie nám vystavila faktúru v 0 % DPH s prenosom daňovej povinnosti. Nemali nám vystaviť faktúru s DPH nakoľko išlo iba o montáž klima...
1 0
Je treba pri darovani vysporiadať odpočítanú DPH? (12.05.22)
S.r.o. v r. 2017 kúpila auto za 1800.- € s DPH, ktoré teraz darovala nie závislej osobe. Je treba vysporiadať odpočítanú DPH pri kúpe ? Ak áno, z akej sumy ?
1 0
dodatočné dph (10.05.22)
0 odpovedí Otázka od yvica Účtovníctvo a dane DPH
prosím vás robím dodatočné dph, kde sa znižuje vlastná daň.pov. a je tam z predchádzajúceho mesiaca uvedený odpočet NO, uvádzam to aj v dodatočnom alebo udávam len údaje bez odpočtu NO?
1 0
Ako účtovať poistenie s DPH? (09.05.22)
Leasingová spoločnosť nám poslala osobitnú faktúru za poistenie montáže stroja s DPH. Na aké účty to zaúčtovať?
1 0
SZČO: Prvý rok ako platiteľ DPH: je možný odpočet DPH a súčasne paušálne výdavky? (08.05.22)
V apríli 2022 som sa stal povinne platcom DPH na základe obratu. Ak som správne pochopil Zákon o dani z príjmov, ako SZČO môžem používať pre ú...
1 0
Ako účtovať leasing stroja (08.05.22)
Firma kúpila stroj na leasing. Leasingová zmluva bola podpísaná 7.10.2021, stroj bol dodaný 22.3.2022. Cena stroja (istina), úrok a hav. poistenie sú rozpočítané v splátkovom kalendári na dobu 6 rokov...

...e 96 €, 2. Poistenie montáže vyfakturovane leasingovou spoločnosťou v marci 2022 v sume 212,90 € + DPH 42,58 € = 255,48 € 3. Skľúčidlo v sume 2 082,75 + DPH 415,55 = 2 499,30 € zakúpené v januári 2...
1 0
Dodatočné DP DPH (05.05.22)
Za mesiace december 2021 a január 2022 máme faktúru zo zahraničia (Nemecko) za dodanie služieb – prenájom stroja. V riadnom DP DPH som uvedenú faktúru neuviedla do riadku 9 a 10, ale do riadku 7 a 8. Rozdiel oproti poslednej zn...
1 0
Dovoz tovaru z tretích krajín (04.05.22)
Sme registrovaní podľa 7 pre DPH cez stránku sme si objednali pneumatiky pre jeden automobil , prišla faktúra kde spoločnosť je...
1 0
Zahraničná faktúra za min. mesiac - zaúčtovať do 03/2022 a podať opravnú DPH alebo nie? (04.05.22)
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Zamestnankyňa priniesla faktúru ktorá mala ísť do DPH za min. mesiac 03/2022. Jedná sa o zahraničnú faktúru. Chcem sa len opýtať, mám otvoriť DPH za...
1 0
Vrátenie dph po skončení živnosti (04.05.22)
0 odpovedí Otázka od gazda Účtovníctvo a dane DPH Živnosť
Chcel by som si zakúpiť počítač do firmy. Je ale riziko, že v októbri budem musieť ukončiť živnosť. Musím v takom prípade vrátiť DPH, ktorú si teraz uplatním?
1 0
POHODA stormware (04.05.22)
Dobrý deň, potrebujem radu. Ako účtujete v účtovnom systéme pohoda (stormware) zahraničnú faktúru tak aby sa Vám to ukázalo aj vo výkaze DPH? Samozrejme, že ju zaúčtujem ale potom dám zvlášť vytvorenie DPH ale ako to spraviť aby sa mi ...
2 0
Registrácia OOS (04.05.22)
V apríli sme dostali zálohu na výrobu dverí bez montáže vo výške 15000 EUR z iného členského štátu. Dokedy sa musím registrovať na OOS pre DPH? Tovar ešte nebol dodaný. Mám vystaviť daňový doklad k prijatej platbe so slovenskou DPH? Ďakuj...
1 0
Refakturacia cestt.nakladov zo zahranicia a DPH (03.05.22)
Prosi o radu ohladne DPH. Nasa sesterska spolocnost z Lotysska (je platca DPH v Lotyssku) za nasich zamestnancov, ktor...
Sleduj témy DPH
na hlavnej stránke Porada.sk