Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 0
ELDP a čerpanie materskej dovolenky (23.11.21)
Dobrý deň, zamestnankyňa má uzatvorený PP od r. 2010. 25.08.2014 nastupovala na MD, ktorá trvala do 21.06.2015 (dvojičky). Do práce sa vrátila 01.09.2017. Prosím, mám správne vyplnený ELDP za toto obd...
1 0
odvody z DVP ak je dohodárka na materskej (28.09.21)
prosím vás DVP - zamestnankyňa je na materskej prihlasujem kodom 3 ? do zp kod 2D? a odvody by mal platiť zamestnávateľ 0,8 % úrazové? treba aj aby vydokladovala, že je na MD? ak by bola na rodič.do...
1 0
Zahraničná osoba §5 a odpočet dph (31.05.21)
Dobrý deň, zahraničná osoba registrovaná v SR pod §5 má pridelené slovenske IČDPH. Na Slovensku kúpi od slov.platitela dph kartony so sloven. dph. Môže si ju odpočítať v daň.priznaní, i ked z týchto k...
1 0
Počet všetkých zamestnancov - ZP (17.05.21)
Ahojte, pri vyplnani mesacnych vykazov do zdravotnych poistovni ked uvadzate pocet vsetkych zamestnancov, ratate do poctu aj zamestnankyne na MD/RD a dohodarov, pracujucich napr. na DoBPS? Dakuj...
1 0
Materska dovolenka a prechod na rodičovskú dovolenku (27.03.21)
Zamestnankyňa prechádza z mat.dovolenky na rodičovsku dovolenku.Robí sa oznamovacia povinnosť voči SP v roku.2021?
1 0
aditívny výkaz na ZP - materský príspevok (18.02.21)
Chcem sa opýtať: ako uvádzať zamestnanca v aditívnom výkaze na ZP (je na materskej dovolenke), hmh z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, nemala žiadny príjem v mesiaci január 2021, ďakujem
1 0
otec na rodičovskej a nahlásenie do SP a ZP (15.02.21)
Otec dieťaťa ide na rodičovskú dovolenku s materským s 2-ročným dieťaťom. Jeho manželka sa vracia do práce. Na SP zmenu t.j. nástup na rodičovskú teraz po novom už nenahlasujem. Nahlasujem iba preruš...
1 0
Trvanie dohody o pracovnej činnosti z ktorej sa vypláca materské aj počas vyplácania materského. (08.01.21)
Dobrý deň, momentálne som na RD. Od 2/2021 dôjde k preruršeniu poberania RD a začatiu poberania materskej. Nárok na materské mi vznikne zo súbehu 2 nemoc. poistení (trvalý pracovný pomer + dohoda o vy...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk