Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Autor Jana Motyčková   21.03.18
Zákonom 63/2018 Z.z. (novela Zákonníka práce) sa novelizoval aj zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej službe. Táto novela upravuje zisťovanie príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci u zamestnancov vo verejnej službe,
Výška príplatkov sa síce naďalej aj po 1.5.2018 počíta percentuálnou sadzbou z hodinovej sadzby funkčného platu, avšak ich výška musí byť najmenej vo výške stanovenej v Zákonníku práce.

Súvisiace ustanovenia v Zákone 553/2003 Z.z. od 1.5.2018:
§ 16
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce
§ 17
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce.
§ 27
(4) Suma zistená podľa § 15 až 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor

Od 1.5.2018 :
- výška príplatku za prácu v sobotu bude 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však suma 0,68975 €/hod.
- výška príplatku za prácu v nedeľu bude 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však suma 1,3795 €/hod.
- výška príplatku za prácu v noci u zamestnanca, ktorý nevykonáva rizikové práce bude bude 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však suma 0,8277 €/hod.
- výška príplatku za prácu v noci u zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce bude bude 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však suma 0,96565 €/hod.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

7
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018

Riešenie témy "Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu