Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
2 0
RZD za rok 2023 a nezdaniteľné časti základu dane DRAK (29.11.23)
​Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZDD) Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť každá fyzická osoba (daňový rezident SR a aj daňový nerezident SR), ak v príslušnom z...
2 0
RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá DRAK (29.11.23)
Vyhlásenie na zdanenie príjmov do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania Pri výpočte mesačných preddavkoch na daň si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa nárok na nezdanit...
2 0
Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenej splátky úveru - výpočet príjmu? (06.02.24)
Prosím Vás, ak banka dala zamestnancovi potvrdenie o navýšení splátky, ďalšou podmienkou je príjem (za rok 2022 1/12 nesmie presiahnuť 2086,40 €). Ako si to vie zamestnanec overiť/vypočítať (napr. z r...
1 0
RZD za rok 2023 a daňový bonus na úroky DRAK (29.11.23)
​Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky Ide o formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. Za...
1 0
Daňový bonus (27.02.24)
Dobrý deň, prosím o pomoc, zamestnanec bol od 01/2023 do 02/2023 na PN (deti 17 a 20 rokov), nevyšiel mu plný nárok na DB, za január mu bolo vyplatené 120,58 EUR a za február 179,94. V júli mi oznámil...
1 0
Spätné navyšenie mzdy (27.02.24)
0 odpovedí Otázka od brezicka Mzdy a personalistika
Ahojte, má niekto prosím skúsenosti so spätným navýšením mzdy s doplatenim za dané mesiace? Hlavne korporátne spoločnosti zvyknu, napr. marca navýšite mzdu s platnosťou od januára= doplatite rozdie...
1 0
Výpoved zo strany zamestnanca a vypovedna doba (verejná správa) (27.02.24)
Dobrý deň, zamestnanec nám dnes doručil výpoved, odpracoval viac ako 15 rokov. Výpovedná doba bude teda 2 mesiace? podľa par. 62 bod 6. (nemáme to špeciálne ošetrené ani v prac.zmluve ani v kolek...
1 0
Daňový bonus - zanechanie štúdia na VŠ (27.02.24)
Zamestnankyňa priniesla ešte v r. 2023 potvrdenie svojho dieťaťa o zanechaní štúdia na VŠ zo dňa 19.4.2023 (dátum uvedený na rozhodnutí). Za mesiac 04/23 jej už nebol vyplatený DB. Mala naň nárok ešte...
1 0
RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa DRAK (29.11.23)
Daňový bonus na dieťa sa počnúc rokom 2015 vždy zvyšoval k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a to rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zda...
1 0
Dohodár a firemné auto na prac.aj súkr.účely - možné? (27.02.24)
0 odpovedí Otázka od janiely Mzdy a personalistika
Dobrý deň. Je možné poskytnúť dohodárovi (DoPČ) firemné vozidlo na pracovné aj súkromné účely a následne uňho riešiť nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 zoDP?
1 1
Skončenie PPV v skúšobnej dobe a PN (26.02.24)
Zamestnanec prevzal oznámenie o ukončení PPV v skúšobnej dobe, podpísal prevzatie. Koniec PPV ku dňu 29.2.2024. Zároveň nám oznámil, že ide na PN. Tým že podpísal prevzatie tento pracovný pomer skončí...
1 0
Daňový bonus na deti - započítanie ČZD druhého rodiča (26.02.24)
Môže byť započítaný čiastkový základ dane druhého rodiča ak tento nežije s deťmi v spoločnej domácnosti, platí len výživné na deti. Nie sú rozvedený, no má rovnaký trvalý pobyt.
1 0
Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré navštevuje reedukačné centrum nie na základe nariadenia súdu? (26.02.24)
Dieťa navštevuje reedukačné centrum, ale nebolo to nariadené súdom. Domov chodieva počas prázdnin, sviatkov a kedy sa mu dá. Všetky výdavky za pobyt v centre mu platí daňovník s manželkou. Môže si daň...
1 0
Tvorba rezervy na dovolenku (26.02.24)
0 odpovedí Otázka od Ľaľa Mzdy a personalistika Rezervy
Prosím, aký priemer použiť pre tvorbu rezervy na zostatok dovolenky z roku 2023. Priemerný zárobok, ktorý bol vypočítaný z III. Q a používaný v IV. Q 2023, alebo priemer hod. zárobok vypočítaný zo IV....
1 0
RZD a daňový bonus na zaplatené úroky (26.02.24)
zamestnankyňa predložila k RZD aj potvrdnie z banky, kde bolo uvedené výška úrokov 458,75 a úver sa začal úročiť od 06.06.2023. nárok na daňový bonus: 50 % zo 458,75 je 229,38 ( max. (400/12)x 7 mesi...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk