Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
16 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
15 0
Povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce od 1.1.2019 DRAK (09.01.19)
Dňa 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z. zákona 5/2004 o službách zamestnanosti, v ktorej sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa. V súlade s ust. § 62 ods. 6: "Zamestnávateľ je povinn...
12 0
Elektronická oznamovacia povinnosť 2. kategórie DRAK (12.10.18)
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu ve...
9 0
Zmeny v zdravotnom poistení od 30.12.2018 DRAK (04.12.18)
29.11.2018 bola v NRSR prijatá novela zákona o zdravotnom poistení. Novela je súčasťou novely zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach (článok III novely) - parlamentná tlač 1139 : https://www....
9 0
Novela zákona o SP, zmeny účinné dňom vyhlásenia v Z.z. a od 1.1.2019 DRAK (02.11.18)
Novela zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá v NR SR 23.10.2018 je rozsiahla, ale podstatná časť novely, ktorá sa týka zavedenia ročného zúčtovania poistného je účinná až od 1.1.2022, niek...
8 0
výpočet tarifu na deň (18.01.19)
0 odpovedí Otázka od Mirjamec Mzdy a personalistika
ahojte ešte by som mal otázku, Jedna pracovná zmena ma 10,75 hodiny a ak napr. v decembri vychádza podla dochádzky 14 kalendárnych zmien .. a chcem vyrátať tarifný plat za jednu odpracovanú z...
6 0
Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 DRAK (20.12.18)
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na písomnú žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný Finančným riaditeľstvom SR s názvom: „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z prí...
6 0
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie) DRAK (09.12.18)
Na zdaňovacie obdobie roku 2018 (od 1.6.2018) určilo Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti zo dňa 23.5.2018 nov...
6 0
Poistné szčo v r.2019 DRAK (27.12.18)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
SOCIÁLNE POISTENIE Povinne poistenou szčo v SP je tá szčo, ktorej príjem presiahne 12-násobok priemernej mzdy. Povinnosť platiť poistné do SP v závislosti od príjmu v minulom roku je v období od 1.7. ...
4 0
Dovolenka starostu DRAK (20.09.18)
Starostovi patrí počas výkonu funkcie dovolenka na zotavenie. Nie je rozhodujúce, či funkciu vykonáva v celom rozsahu alebo v skrátenom rozsahu (tzv. úväzkový starosta). Dovolenka na zotavenie patrí v...
4 0
Nepeňažný príspevok na ubytovanie DRAK (11.12.18)
Dňa 4.12.2018 bola schválená novela zákona o dani z príjmov (ešte nebola zverejnená v ZZ), na základe ktorej sa zavádza nový druh nepeňažného plnenia : „p) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi ...
2 0
Dohodar a vstupna lekarska prehliadka. (28.08.18)
Prijali sme na dohodu pracovnika na pracu v kancelarii, rozsah dohody max. 10 hod. týždenne. Musį absolvovať vstupnú lekársku prehliadku ? Ďakujem.
2 0
Lehota na kategóriu 2 - hygiena - predĺžená do 30.6.2019 (15.01.19)
0 odpovedí Téma od Ivetak1807 Mzdy a personalistika
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667%3Aoznamovanie-kategorie-prace-2&catid=222%3Akategoria-prace-2&Itemid=143&fbclid=IwAR1_KXNU0t6kCbKWgHh9NitvEhnUvG1F86YPCzRZg-JVDF9t...
2 1
prehliadka (22.10.18)
Dobry den....pri nastupe do novej prace v oblasti financii absovujem vraj lekarsku prehliadku...ale nie mojim obvodnym lekarom, ale zmluvnym pre firmu. Co to obnasa? Co bude na tejto prehliadke? Mysl...
2 0
Práca vo sviatok (10.01.19)
Chcem sa opýtať mám zamestnanca, ktorý 26.12.2018 bol ako vodič pre tovar. Smena mu trvala 10 hodín. týždenný prac. čas je 40 hod. Ako mu mám preplatiť sviatok ak nečerpal náhradné voľno? Dám mu 8 hod...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk