Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
6 0
SP - analytické údaje od 1.1.2023 DRAK (28.11.22)
Na základe novely prijatej ešte v roku 2018 vzniká zamestnávateľom od 1.1.2023 povinnosť evidovať a oznamovať analytické údaje do Sociálnej poisťovne. Ide o údaje podľa § 232a ods. 2 zákona o sociálno...
5 0
Minimálne zdravotné poistné zamestnanca od r. 2023 DRAK (22.12.22)
22.12.2022 bola schválená novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Novela bola schválená v rámci novely zákona o zdravotných poisťovniach č. 581/2004 Z.z., tlač 1217 (čl. VI). Novela pred...
5 0
Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023 DRAK (03.12.22)
Od 1.1.2023 sa mení vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP - kompletná zmena § 140 zákona o sociálnom poistení. Ak má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné, znižuje sa o tieto dni počet dn...
5 0
Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022 DRAK (06.10.22)
Novela Zákonníka práce (ZP) prijatá 4.10.2022 v NR SR prináša s účinnosťou od 1.11.2022 dôležité zmeny v povinných náležitostiach pracovnej zmluvy (§ 43) a zavádza novú povinnosť poskytnúť zamestnanco...
4 0
Zmeny v dohodách od 1.11.2022 DRAK (07.10.22)
Novela Zákonníka práce prijatá v NR SR 4.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.11.2022 v rámci transpozície smernice EÚ 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ aj zmeny v...
4 0
RZD za rok 2022 - súhrn DRAK (09.01.23)
Informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň za rok 2022 nájdete v týchto témach: Daňové termíny a tlačivá Daňové vzorce pri výpočte dane v RZD Nezdaniteľné časti základu dane Daňový bonus n...
3 0
Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022 DRAK (09.01.23)
Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka § 11 ods. 2 písm. a) a b) zákona ​Ak základ dane daňovníka <> 92,8xŽM ZD < 20 235,97, tak NČZDD = 4 579,26 (21 x ŽM) ZD > 20 235,97, tak NČZDD...
3 0
OOP - "klasická" od 1.1.2023 DRAK (06.10.22)
Od 1.1.2023 rozlišujeme v sociálnom poistení dva typy "výnimiek" z platenia poistného, po novom tzv. odvodové odpočítateľné položky: I. Odvodová odpočítateľná položka (OOP - SP), kedy ide o nový typ...
3 0
DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023 DRAK (06.10.22)
Od 1.1.2023 sa zavádza nový typ dohody - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Túto legislatívnu novinku prináša novela č. 248/2022 Z.z. Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1.1....
2 2
NCZD na manzela (27.01.23)
Ahojte, Prosim o nazor. Zamestnankyna zamestnana na TPP, zaroven pobera RP na dieta. Manzel - zmluva o vykone funkcie konatela 50€/mesacne (600€ rocne). Ziaden iny prijem v roku 2022 nemal. Ma...
2 0
Stabilizačný príspevok 2022/2023 DRAK (11.01.23)
Na základe zákona č. 518/2022 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 31.12.2022 novelizoval zákon o sociálnom poistení a zákon o zdravotnom poistení sa do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné pois...
2 0
RZD za rok 2022 a daňový bonus na úroky DRAK (09.01.23)
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky Ide o formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. Za...
2 0
Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023 DRAK (29.11.22)
Od 1.1.2023 platia zmeny pri rozpočítavaní príjmov do Výkazu poistného pre Sociálnu poisťovňu. Ide o zmenené, resp. nové znenie § 139b. Zmeny nastávajú v prípadoch, kedy sa príjem vykazuje vo Výkaze p...
1 0
Môže byť zamestnanec 2x po sebe Pn? (Včera)
Dobry večer, mam zamestnanca, ktorý bol na Pn v decembri kde zamestnavateľ platil prvých 10 dní a potom Soc.poisť, potom ukončil pn a čerpal dovolenku, v januári sa však opäť dal na pn-ku. Zamestnavat...
1 0
RZD za rok 2022 a daňový bonus na dieťa DRAK (09.01.23)
Nárok na daňový bonus na dieťa (za celý rok, event. len za vybrané mesiace roka), si daňovník môže u zamestnávateľa uplatniť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania; na preukázanie nároku je povinný...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk