Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
6 0
Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom DRAK (13.03.20)
Zamestnanec v karanténe Ak je zamestnancovi nariadené karanténne opatrenie, je to posudzované rovnako ako PN. PN zamestnanec vybaví telefonicky u svojho všeobecného lekára. Citujem zo stránky SP : "T...
6 0
Koronavírus - možnosti zamestnávateľa pri obmedzení činnosti DRAK (22.03.20)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Ak je prevádzka uzatvorená z dôvodu Opatrenia ÚVZ SR alebo z dôvodu nedostatku práce, alebo je obmedzená jej činnosť, zamestnávateľ má v súčasnosti niekoľko možností pokiaľ ide o zamestnancov v súlade...
3 0
Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia DRAK (26.03.20)
Zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia v súvislosti s koronavírusom 25.3.2020 boli prijaté v NR SR novely niekoľkých zákonov, predovšetkým novela zákona o sociálnom poistení, pričom novela obsahu...
3 0
Koronavírus - výzva pre softvérové firmy (mzdy) DRAK (Včera)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Prikladám výzvu od RNDr. Jozefa Mihála, ktorú môžete chápať ako rýchlu info, čo budú klienti od mzdových softvérov za marec žiadať : Výzva pre softvérové firmy - dodávateľov informačných a mzdových ...
3 0
Zmena druhu práce zamestnanca a práca z domu DRAK (21.03.20)
Stav pred prijatím opatrení v súvislosti s koronavírusom Zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu, ktorú má dohodnutú v pracovnej zmluve. Povinnou náležitosťou pracovnej zmluvy je druh...
3 0
Koronavirus - poukazanie 2% zo zaplatenej dane - posun terminu? (18.03.20)
Ma prosim niekto informaciu o tom, ci sa v suvislosti s koronavirom posuva do 30.6.2020 aj termin na poukazanie 2 percent zo zaplatenej dane? Podla sucasne platnej legislativy potvrdenie o zaplateni d...
3 0
Usmernenie MF SR a FR SR k uplatneniu poistného z letného a vianočného platu DRAK (03.03.20)
Od 1.5.2018 boli do Zákonníka práce zavedené dva nové inštitúty - 13. a 14. plat, ktoré môžu (nie je to povinnosť) zamestnávatelia poskytovať zamestnancom na dobrovoľnej báze. Ak budú splnené zákonné ...
3 0
Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020) DRAK (02.03.20)
Od 1.4.2020 nadobúda účinnosť novela č. 393/2019 Z.z. zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii (ďalej len "zákon"), ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza ...
2 0
Určenie čerpania dovolenky DRAK (22.03.20)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Prerokovan...
2 0
Dočasné pridelenie zamestnanca (medzi zamestnávateľmi) DRAK (22.03.20)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Možnosti a podmienky dočasného pridelenia zamestnanca k inému zamestnávateľovi (Dočasné pridelenie medzi dvomi zamestnávateľmi) 1.možnosť – dohoda so zamestnancom Zamestnávateľ sa môže so zamestnanco...
2 0
Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavírusu (21.03.20)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Stav pred prijatím opatrení v súvislosti s koronavírusom. Podľa čl. 3 a čl. 8 Zákonníka práce zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zamestnávatelia sú povinní ...
2 0
Zamestnanec - žiadosť o ošetrovné dodatočne (20.03.20)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Zákon o sociálnom poistení umožňuje požiadať o ošetrovné aj neskôr. Podľa § 114 ods. 2 zákona o sociálnom poistení nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím 3 rokov odo dňa, za ktorý...
2 0
OČR- hlásenie na ZP? (19.03.20)
Ahojte, od 16.3. má zamestnankyňa vypísanú OČR použila formulár podľa pokynov na stránke SP. My ako zamestnávateľ máme ešte povinnosť ju nahlásiť na zdravotnú poisťovňu? Uvádzam kód 1O? začiatok 16....
2 0
Dátum na žiadosti o ošetrovné (16.03.20)
Prosím, aký dátum uviesť na žiadosť o ošetrovné 16.3.-29.3. (14 dní) alebo len do piatku 16.3. - 27.3. ? Na stránke socpoist je uvedené 14 dní, aj krízový štáb uvádza 14 dní, avšak dnes som do SP tele...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk