Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
15 0
Povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce od 1.1.2019 DRAK (09.01.19)
Dňa 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z. zákona 5/2004 o službách zamestnanosti, v ktorej sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa. V súlade s ust. § 62 ods. 6: "Zamestnávateľ je povinn...
8 0
výpočet tarifu na deň (18.01.19)
0 odpovedí Otázka od Mirjamec Mzdy a personalistika
ahojte ešte by som mal otázku, Jedna pracovná zmena ma 10,75 hodiny a ak napr. v decembri vychádza podla dochádzky 14 kalendárnych zmien .. a chcem vyrátať tarifný plat za jednu odpracovanú z...
6 0
Poistné szčo v r.2019 DRAK (27.12.18)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
SOCIÁLNE POISTENIE Povinne poistenou szčo v SP je tá szčo, ktorej príjem presiahne 12-násobok priemernej mzdy. Povinnosť platiť poistné do SP v závislosti od príjmu v minulom roku je v období od 1.7. ...
2 0
Lehota na kategóriu 2 - hygiena - predĺžená do 30.6.2019 (15.01.19)
0 odpovedí Téma od Ivetak1807 Mzdy a personalistika
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667%3Aoznamovanie-kategorie-prace-2&catid=222%3Akategoria-prace-2&Itemid=143&fbclid=IwAR1_KXNU0t6kCbKWgHh9NitvEhnUvG1F86YPCzRZg-JVDF9t...
2 0
Práca vo sviatok (10.01.19)
Chcem sa opýtať mám zamestnanca, ktorý 26.12.2018 bol ako vodič pre tovar. Smena mu trvala 10 hodín. týždenný prac. čas je 40 hod. Ako mu mám preplatiť sviatok ak nečerpal náhradné voľno? Dám mu 8 hod...
2 3
Práca z domu a porušenie liečebného režimu (04.01.19)
Zamestnanec má 2 zamestnávateľov. U jedného pracuje na plný úväzok, pričom je aj v PZ uvedená možnosť práce formou "Home office" (vyhodnocovanie dotazníkov). U druhého zamestnávateľa pracuje pri výrob...
1 3
Som poistená v nezamestnanosti aj počas PN? (Včera)
Dobrý deň Chcem sa opýtať či spĺňam nárok na dávku v nezamestnanosti. Od roku 2008 som zamestnaná. Teraz som dlhodobo PN od 2.2.2018 a koniec PN 31.1.2019. Už teraz viem, že zamestnávateľ mi dá výpove...
1 0
Doručovanie výpovede počas skúšobnej doby (18.01.19)
Ahojte poraďáci, som tu opäť, prosím Vás, keď idem zamestnancovi doručovať ukončenie PP počas skúšobnej doby /zamestnanec sa dal na PN/, akým dátumom ho mám odhlásiť ako nášho zamestnanca??? Lebo ...
1 0
neplatne skončenie pracovného pomeru (18.01.19)
V júli 2018 sme ukončili okamžite pracovný pomer, zamestnanec to dal na súd. Nové vedenie chce vyplatiť mimosúdne vyrovnanie vo výške priemerného platu.Momentálne tento zamestnanec je u nás znova zame...
1 0
Účtovanie NFP v príspevkovej organizácii (18.01.19)
Dobrý deň. V r. 2018 sme zo zdroja 46 vynaložili výdavky na mzdy a odvody. V r. 2019 bude žiadať o refundáciu týchto nákladov v zmysle Zmluvy o NFP. Je tu prosím niekto kto by nám poradil?
1 0
Fond pracovného času a zahraničná služobná cesta. (17.01.19)
Ak som na zahraničnej sl. ceste kde vykonávam pracovnú činnosť počas víkendu 8 hod. zaratavaju sa mi tieto hodiny do fondu?
1 0
Zúčtovanie sociálneho fondu (17.01.19)
Pekný deň, mesačne tvoríme povinný prídel do SF 0,6% - zaúčtujem to na základe výstupu z programu (u nás Kros - Olymp)...tam to celý rok počíta základná mzda + odmeny...čiže sa to počíta iba z toho, z...
1 0
Vrátenie preplatku zo SP - obdobie 1/2015-12/2017 (17.01.19)
Ahojte, prosím Vás o radu. SP robila klientovi kontrolu za obdobie 1/2015 - 12/2017. V tom čase boli niektorým dohodárom spätne priznané ID a preto vznikol preplatok cca. 120 eur, ktoré SP vrátila na ...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk