Zavrieť

Porady

Exekúcie

Exekúcie Synonymá: Exekúcia

keby sa niekto pýtal totiž z-cov exe nie a nie dať takéto potvrdenie - totálna ignorácia verejného činiteľa z pozície moci -

http://www.exeurad.sk/k-novele-exekucneho-poriadku/

-Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu súdny exekútor vystaví písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
••• viac••• menej
1 1
exekúcia na základe rozhodnutia sociálnej poisťovne (23.11.20)
Dobrý deň, rozhodnutím sociálnej poisťovne mi bol doručený exekučný príkaz na zrážanie dvoch zrážok (považujem za súbežné) obe neprednostné. Následne mi bol zo sociálnej poisťovne doručený ďalší exek...
1 0
exekúcia a daňový bonus na dieťa. (19.11.20)
Dobrý deň, exekučná zrážka zo mzdy sa počíta z čistej mzdy, ktorá sa zvýši o daňový bonus na dieťa. Je to tak ?
1 0
Rozpočítanie exekúcie na dlžné výživné a bežné výživné (19.11.20)
Dobrý deń, bola nám doručená exekúcia na doplatenie "dlžného výživného" v sume 8280,87 EUR a bežného výživného 56,16 EUR. Exekútor na základe dohody s dlžníkom poslal usmernenie, podľa ktorého máme zr...
1 3
Zrážky zo mzdy (11.11.20)
Ktorá zrážka má prednosť? Príkaz na začatie exekúcie voči firme XY, ktorý došiel dňa 4.11.2020 alebo príkaz na začatie vymáhania pohľadávok voči sociálnej poisťovni ako prednostá zrážka, ktorý ale do...
1 0
Zrušenie exekúcie (09.11.20)
0 odpovedí Otázka od adam17 Právo Exekúcie
Dobrý deň, ak príde od exekútora zrušenie exekúcie a zamestnanec už nepracuje u nás tak to len zakladám do jeho karty. Neodpovedám exektúrovi, že už nie je našim zamestnancom. Ďakujem
1 0
Vrátenie preplatku od exekútora (09.11.20)
0 odpovedí Otázka od Lumita Právo Exekúcie
Dobrý deň Podali sme námietku na trovy exekúcie 2x a sud sme vyhrali a nariadil aby nám exekútor vrátil preplatok v obidvoch exekúcia. Viete nám dať radu akým spôsobom mame tie peniaze od EXE vyžiada...
1 0
Posledná exekučná zrážka pri skončení prac.pomeru (04.11.20)
0 odpovedí Otázka od zuza 74 Mzdy a personalistika Exekúcie
Dobrý deň, zamestnancovi sme zrážali 2 exekúcie . Jedna bola doručená 14.1.2020 a druhá 15.02.2020. Zamestnanec skončil PP (odpracoval cca 2 týždne). vypočítala som exekučnú zrážku. Podľa môjho názor...
10 0
Poradie zrážok a výška zrážky pri viacerých exekúciách DRAK (23.11.11)
Poradie zrážok a výška zrážky pri viacerých exekúciách.</SPAN></SPAN> Zrážky z prvej tretiny sa zrážajú vždy v poradí v akom boli doručené zamestnávateľovi, resp. ako získali podľa Zákonníka práce, b...
1 0
Vyplatiť zamestnancovi vrátenú zrážku zo mzdy? (10.07.20)
Mal by som otázku ohľadom exekúcie. Nášmu zamestnancovi sme vykonávali exekučné zrážky zo mzdy čo nám prišiel exekučný príkaz. Len teraz sa nám stalo, že exekútor nám vrátil poslednú vykonanú zrážku n...
1 0
Ako postupovať po zrazenej exekúcií z účtu sro??? (29.06.20)
0 odpovedí Otázka od xmatisova Účtovníctvo a dane DPH Exekúcie
Sro platca DPH uskutočňovala v rokoch 2017,2018 pre FO-nepodnikateľa jednotlivo špecifické práce aj s dodávkou materiálu na jeho RD. Následne boli práce fakturované vrátane DPH a aj zákazníkom uhraden...
1 1
Výpočet exekučných zrážok - prednostná aj neprednostná (02.06.20)
Zamestnanec má evidované 2 exekúcie - prvá prišla neprednostná, druhá prednostná je za zameškané výživné. Nepostihnuteľné sumy sa vypočítajú rozdielne na jednotlivé druhy exekúcií? Na neprednostnú bu...
1 0
Zastavenie starej exekúcie a zaplatené trovy zo strany oprávneného (04.05.20)
Dobrý deň, exekúcia z roku 2010, exe titul na peňažné plnenie - podľa platobného rozkazu z 9.9.2008, naša spoločnosť je oprávnený. Súdny exekútor ako nástupca pôvodného exekútora nám poslal...
1 4
exekucia domu (20.04.20)
mame s byvalou manzelkou podielove vllastnictvo domu teda ona polku a ja polku.Manzelka trva na tom ze chce za svoj podiel peniaze odo mna cize chce mi poddiel odpredat - je to relativne novy dom a...
17 0
Výška zrážky - tretinový systém DRAK (18.11.11)
Výška zrážky – tretinový systém. Tzv. tretinový systém sa vzťahuje na : - exekučné zrážky, vrátane daňovej exekúcie a pod. - sumy postihnuté výkonom rozhodnutia, nariadené súdom alebo správnym orgán...
1 0
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (17.03.20)
Prosím vás, chcela by som sa spýtať, možno má niekto skúsenosť z praxe. Osoba je obmedzená na spôsobilosti na právne úkony. Je v dôchodkovom veku, dôchodok poberá. Má stanoveného opatrovníka. Ten rie...
Sleduj témy Exekúcie
na hlavnej stránke Porada.sk