Zavrieť

Porady

Životné minimum

Životné minimum

Životné minimum ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Prehľad výšok životného minima za posledné roky
Účinnosť Plnoletá fyzická osoba Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba Nezaopatrené dieťa
1. júla 2013 198,09 138,19 € 90,42 €
1. júla 2012 194,58 € 135,74 € 88,82 €
1. júla 2011 189,83 € 132,42 € 86,65 €
1. júla 2010 185,38 € 129,31 € 84,61 €
1. júla 2009 185,19 € 129,18 € 84,52 €
1. júla 2008 5 390 Sk 3 760 Sk 2 460 Sk
1. júla 2007 5 130 Sk 3 580 Sk 2 340 Sk

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú:
a) u posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,
b) u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,
c) u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,
d) u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e) u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

Za príjem na účely určenia súm životného minima sa považujú:

a) príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa zákona o dani z príjmov po odpočítaní
1. poistného na povinné zdravotné poistenie,
2. poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
3. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,

b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmov okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,

c) sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené zákonom o cestných náhradách,

d) náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej zákonom o cestných náhradách,

e) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov (Občianskeho zákonníka.
Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.

V prípade daňovej straty podľa §30 Zákona o dani z príjmov sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú:
a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,*)
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak zákon o sociálnej pomoci neustanovuje inak,
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
e) štipendiá,
f) jednorazový príspevok podľa zákona o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku,
g) príspevok na stravu podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
h) resocializačný príspevok podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
i) vianočný príspevok podľa zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku

Sumy životného minima sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka podľa pravidiel stanovených v §5 Zákona č. 601/2003 Z.z..

Výška životného minima má priamy vplyv nielen na stanovenie výšky rôznych sociálnych dávok, podpôr, príspevkov a dôchodkov, ale aj na zdaňovanie príjmov fyzických osôb prostredníctvom rôznych ukazovateľov, ako sú napr. daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, hranice príjmov na účely stanovenia povinnosti podať daňové priznanie a minimálna výška dane.


*) Napr.
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z.,
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z., § 11 ods. 1 písm. a)
Zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona
••• viac••• menej
1 1
Exekúcia - životné minimum (07.05.24)
Dobrý deň, mam zamestnanca, vyhlásil osobný bankrot, ale exekucia na výživne zostala. Má manželku na plný invalidný dôchodok , on ma polovičný invalidný dôchodok. Správne rátam , že mu musí zostat 6...
1 0
Minimálny preddavok na zdravotné poistenie (07.03.23)
Dobrý deň, ak mám zamestnanca, ktorého pracovný pomer začal 17.2.2023 a jeho mzda bude nižšia ako životné minimum, tak musí platiť preddavok na ZP, ktorý vyrátam alikvtone podľa počtu dní? Čo v príp...
1 0
Minimálny preddavok na ZP a oznámenie (01.02.23)
Dobré ránko, chápem to dobre, že ak mám situáciu, že má niekto dve jednoosobové s.r.o, tak ak v jednej robí konateľa bez nároku na odmenu a v druhej ho robí za odmenu ďaleko prevyšujúcu životné minim...
1 1
Zivotne minimum aj ked som na ID? (16.06.22)
Dobry den. Vedeli by ste mi prosim poradit,nakolko som cca 5 rokov na ciast.ID-suma 118eur/mesiac. Som dlhodobo nezamestnany ,zijem s partnerkou a dietatom. Je mozne ,resp.ma vyznam si dat po...
1 0
Možu mi neposkytnut prispevok §52a Zz.5/2004 dobrovolnik -dovod- som Bratislavčan (08.04.22)
Žiadam o uplatnenie pragrafu 52 a.{Paušálny príspevok vo výške živ. Minima 218 Eur} podľa Z.Z.5/2004.(paragraf o dobrovoľnictve) Pracovat začinam pre cele slovensko v nedacii ako dobrovolnik zadarmo.S...
1 0
Výška exekučnej zrážky - neprednostná pohľadávka (21.02.22)
Ahojte, exekúcie som tiež doteraz veľmi neriešila, prosila by som o pomoc resp. kontrolu výpočtu zrážky na neprednostnú pohľadávku. Čistá mzda : 660,80 eur Nepostihnuteľné čiastky: na zamestnanca...
1 1
Základ dane je nižší ako násobok platného životného minimuma pre SZČO (19.08.21)
Zdravím vás, potrebujem radu ohladom výpočtu danového priznania. Momentálne som sa stretol s tým že základ dane ktorý mi vyšiel je nižší ako 21,8 násobok platného životného minima pri SZČO s paušálnym...
2 18
ZŤP osoba (17.01.17)
Dobrý večer, chcela by som vedieť, i po prečítaní zákona č. 447/2008 nie som orientovaná..... Otázka znie, moja suseda, ktorá má urobenú endoprotézu kolenného kĺbu, je poberateľkou SD a je vydatá...
1 0
pandemický rodičovský príspevok (29.10.20)
Včera vláda uzákonila predĺženie pandemického RP. Syn dovŕšil 3.10. 2020 3roky. Manželka brala materské, potom rodičovský príspevok vo výške 370 eur. Je vedená na ÚPSVaR...Tam dostala informáciu, že n...
1 0
exekúcia (11.10.19)
Dobrý deň, poprosím o usmernenie. Jedná sa o výpočet exekúcie. Pre zjednodušenie si pomáham s exekučnou kaukulačkou, kde je síce dané životné minimum, ale čiastka povinnému prináleží je nižšia - túto ...
1 2
Mozem zrazat ,,do nuly"? (14.08.19)
Dobry den, zamestnanec mal firemne pozicky a uzatvorene dohody o zrazkach. Zamestnavatel nemal vedomost o tom, ze ma nejaku exekuciu. Ziadost o vykonavanie zrazok prisla do firmy od spolocnosti silver...
1 0
Uhradená len 1/3 splátky v banke, čo ďalej? (15.07.19)
Priateľ má v banke 3 úvery, bohužiaľ, ani po polročnom odklade nie je už schopný ich splácať a chce požiadať o osobný bankrot. Do toho prišla PN, vôbec nemôže hýbať rukou, liečba zatiaľ nepomohla. Dn...
1 0
Správny výpočet zrážky pre exekútorov? (02.07.19)
Prosíme o kontrolu výpočtu. Zamestnanec nastúpil 17.6.19 do PP. T.j. 15 dní odpracoval. Dnes nám prišli 2 exekúcie. 1. zo zdrav.poistovne -prednostná pohladávka suma skoro 3 tis. € 2. za leasin...
1 0
Invalidný a Totálna endoprotéza (26.06.19)
Dobrý Deň,rozhodol som sa sem napísať môj problém.Takže neviem ako začať ale asi tým že som po výmene bedrového klbu,asi 4 týždňov po operácii som bol na posudkovej komisii ktorá rozhodla o invalidite...
1 1
Exekúcie zamestnanca (13.06.19)
Dobrý deň, nie som si v tomto istá, preto potrebujem poradiť. V Januári prišla zamestnancovi prednostná exekúcia, čo som doteraz zrážala 2/3 z čistej mzdy. V máji prišla neprednostná. Chcem sa spýtať,...
Sleduj témy Životné minimum
na hlavnej stránke Porada.sk