Zavrieť

Porady

1 0
Je konkurzný veriteľ zúčastnenou osobou pri vyporiadaní BSM dlžníka? (15.02.24)
0 odpovedí Otázka od johnyjohn Právo Pohľadávky
Zdravím, vedel by niekto poradiť? Môj dlžník, fyzická osoba nepodnikateľ si vyhlásil konkurz v roku 2014. Pohľadávky sú u správcu už dávno zistené, v tom je jasno. Ak ale úpadca má manželstvo s BSM, súčasťo...
1 0
Exekúcia - výška dlhu (19.01.24)
Prosím poradiť z akej výšky exekúcie vykonávať zrážky ak je rozpísané: vymoženie pohľadávky vo výške 1332,55, jej príslušenstva vo výške 1871,62, úroky z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1332,55, p...
1 0
opravné položky a odpis pohľadávky (18.01.24)
Ako je to s odpisom pohľadávky, ku ktorej bola vytvorená opravná položka daňová vo výške 50% k 31.12.2022? Pohľadávku by som už odpísala, lebo viem na isto, že už nebude uhradená, ale neviem ako postu...
1 0
Ukončenie reštrukturalizácie - 50% plnenie dlhu (24.10.23)
Koncom roka 2022 sme vytvorili opravnú položku k prihláseným pohľadávkam do reštrukturalizácie. (547/391 daňový náklad) Teraz nám došlo ukončenie reštrukturalizácie s tým, že nám budú realizovať plat...
1 0
DP a ukončenie živnosti (15.06.23)
Dobrý deň. Potrebujem poradiť ako postupovať pri podávaní daň. priznania za r.2022. SZČO (dôchodca) v roku 2020 prerušil živnosť a neobnovil ju k 31.03.2021. Je neplatca DPH. Účtovníčka upravi...

...ať odklad ... Zistila som však, že 31.08.2022 živnosť zrušil... Príjmy ani výdavky nemal žiadne. Pohľadávky zdanil vlastne už v tom roku 2020. Podáva sa nulové DP? Príjmy 0 aj výdavky 0 ? Uzávie...
1 0
Vyradenie pohľadávky (dobropisy z r.2011 v sume cez -4.500€) (15.06.23)
Dobrý večer, prosím o radu. Po prebratí účta ma prekvapila cifra nevysporiadaných dobropisov z r.2011 na účte 311-Odberatelia. Opravné položky neboli tvorené. Ako to mám upratať? 546 XXX/311 XXX? a zd...
1 0
Účtovanie platobného rozkazu na prelome rokov (08.06.23)
Firma dostala platobný rozkaz v oktobri 2022, následne bola začatá exekúcia v decembri. Vyrubená suma bola splatená v roku 2023 a prišlo konečné vyúčtovanie. Ako platobný rozkaz zaúčtovať v roku 2022...
1 0
Istina vymáhanej pohľadávky (14.03.23)
Dobrý deň. Sme sro a v roku 2022 nám prišlo upovedomenie o exekúcií 150,- Eur. Išlo o neuhradenú diaľničnú známku na firemné auto z roku 2021. O diaľničnej známke sa v roku 2021 vôbec neúčtovalo. Ako ...
1 0
výkaz o majetku a záväzkoch v JÚ -správnosť (pohľadávky/záväzky) (13.03.23)
Poprosím o poradenie. Mne sa do majetku a záväzkov dáva do záväzkov do r. 17 výsledná suma 697,55 (698). Máme z 10/2022 nadmerný odpočet 73,61 z 11/2022 sme zase mali NO 76,75 z 12/22 sme mali daňo...
1 0
Súbeh príjmov a prerušenie živnosti (28.02.23)
Dobrý deň, prvýkrát mám takýto prípad - ak SZČO prerušil v 4/2022 živnosť do r 2025, nemal žiadne pohľadávky, ani zásoby, účtovníctvo si neviedol, len evidenciu, doteraz si uplatňoval paušálne výdavk...
1 0
Staré závazky a pohľadavky (27.02.23)
zdravím, SZČO, / JU / má v evidencii neuhradené závazky s DPH / spl. 2010-2016/ a pohladavku s DPH / spl 2009/,+ zahran pohľ /DPH 0/ - už bez možnosti vymoženia. V zmysle zákona platného od 01.2...
1 0
Musím odpísať pohľadávky? (15.02.23)
Predošlá účtovníčka pohľadávky neodpisovala, sú tvorené OP, ale pohľ. sú už premlčané. Je potrebné pohľadávky odpisovať, alebo je to na rozhodnutí firmy? Nikde sa to neviem dočítať.
1 0
Ako zaúčtujem uplatnenú pohľadávku vo výške 40 eur -paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (12.10.22)
0 odpovedí Otázka od naša Účtovníctvo a dane Pohľadávky
Klient nám ani po výzvach a upomienkach neuhradil faktúry a bola mu zaslaná predžalobná výzva titulom neuhradených faktúr,, kde okrem dlhu bola vyčíslená paušálna náhrada nákladov spojených s upllatne...
1 0
Vymáhanie pohľadávky pre VUB súkromnou firmou (09.08.22)
Synovi prišla upomienka na sumu 6000e za nesplácanie úveru od f. Proturion Slovakia, s.r.o. . Po telefonickom rozhovore kde sa dohodli na prvej splátke 3000e a ďalšej 1200e po uhradení mu bolo telefo...
1 0
moze konkurzna spravkyna zamietnut pohladavku po 4 rokoch od vyhlasenia konkurzu? (29.07.22)
0 odpovedí Otázka od trisestri Právo Lehoty Pohľadávky
cca pred 4 rokmi sme dali do konkurzu pohladavku a to uhrada poistneho voci rapid life,bola prijata a teraz prislo rozhodnutie o neplatnosti,take pravne klucky vraj skoncena poistna zmluva v ramci vy...
Sleduj témy Pohľadávky
na hlavnej stránke Porada.sk