Zavrieť

Porady

1 0
Správny výpočet zrážky pre exekútorov? (02.07.19)
Prosíme o kontrolu výpočtu. Zamestnanec nastúpil 17.6.19 do PP. T.j. 15 dní odpracoval. Dnes nám prišli 2 exekúcie. 1. zo zdrav.poistovne -prednostná pohladávka suma skoro 3 tis. € 2. za leasin...
1 0
Podvojné účtovníctvo - postupenie pohľadávky (26.06.19)
Prosím Vás, ako účtovať postúpenie pohľadávky u postupníka. 1. 315/325 100,00€ 2. 221/315 100,00€ 3. a čo s 325, keď spoločnosť nejde uhrádzať postupcovi, zaúčtovať 325/646 ??? Vysoký term...
1 0
Čo so zostatkovou cenou vozidla pri ukončení živnosti? (26.06.19)
Ahojte, klient ukončil podnikanie. Nemá žiadne pohľadávky, ani nesp. zásoby. Má v evidencii neodpísané vozidlo. Prosím Vás, čo so zostatkovou cenou vozidla? Bude to pripočítateľná položka? Pretože na ...
1 1
Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku (11.06.19)
Dobrý deň, policajný vyšetrovateľ v marci 2019 voči mne ako konateľovi obchodnej spoločnosti vzniesol obvinenie podľa §237 ods.1 ods.2 písm. a/ Trestného zákona z dôvodu : -ako jediný konateľ obchod...
1 1
Exekúcie zamestnanca (13.06.19)
Dobrý deň, nie som si v tomto istá, preto potrebujem poradiť. V Januári prišla zamestnancovi prednostná exekúcia, čo som doteraz zrážala 2/3 z čistej mzdy. V máji prišla neprednostná. Chcem sa spýtať,...
1 0
Výpočet exekúcie zamestnanca 1x neprednostná ex., 2x2 prednostné ex. (11.06.19)
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu ohľadom výpočtu exekúcií, ktoré prišli nášmu zamestnancovi. Prvýkrát rátam exekúcie a trošku som sa vo výpočte stratila. Ide o: - exekúcia 1/3 zo mzdy ...
1 0
Odpis penalizačnej faktúry (30.05.19)
Chcem odpísať v podvojnom účtovníctve neuhradené pohľadávky - penalizačné faktúry (úroky z omeškania zahrnuté v zdaniteľných príjmoch) zo starých rokov (2009,2010,2011). Nebola tvorená opravná polož...
1 2
Obrat DPH jednoduché účtovníctvo 2018+2019 (03.05.19)
Podľa prechodného ustanovenia sa do obratu DPH zahŕňa aj hodnota dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa par.4 ods.7. To znamená, že napríklad podnikateľ- jednod...
1 0
Príjmy a výdavky SZČO pri prerušení živnosti a na prelome rokov (16.05.19)
Dobrý deň, v roku 2018 živnostník (jednoduché účtovníctvo) pozastavil živnosť k 31.10.2018 na obdobie do 31.12.2019. Na podanie DP za 2018 si podal odklad do 30.06.2019. Ku dňu prerušenia živnosti mal...
1 0
Vysporiadanie premlčanej pohľadávky (16.05.19)
0 odpovedí Otázka od nikula Účtovníctvo a dane Pohľadávky
Prevzala som účtovníctvo firmy, ktorá má v evidencii pohľadávky v nízkych sumách od roku 2013. Presnejšie r. 2013 - 53,24 €, r. 2014 - 158,86 € a rok 2015 - 23,24€. K týmto pohľadávkam sa nikdy neúčto...
11 0
účtovanie tržieb (06.05.19)
0 odpovedí Otázka od cmelko Účtovníctvo a dane DPH Pohľadávky
Dobrý deň, poradí nám niekto? V novembri sme fakturovali predaj materiálu v dvoch položkách: 294,36€ a 49,04E.bez DPH Účtovanie bolo správne, ale pri zaúčtovaní do systému softvér zaúčtoval len prv...
1 0
Zmluva za právnické služby v ČR a DPH (14.04.19)
dobrý deň, tuzemský subjekt (plátca DPH) uzavrel zmluvu s českou právnickou kanceláriou vo veci vyjednávania , vymáhania jeho pohľadávky , ktorú má z ČIech, od českej firmy. Zmluva obsahuje samozrej...
1 0
Prihláška pohľadávky do likvidácie - existuje vzor? (09.04.19)
Prosím, existuje vzor PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY DO LIKVIDÁCIE, tak ako pri prihláške pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie?
1 0
Výzva exekútora na vykonanie zrážok zo mzdy (27.03.19)
Dobrý deň prosím o radu. V roku 2017 nám bol doručený príkaz na začatie exekúcie ako aj exekučný príkaz neprednostnej pohľadávky. Vzhľadom k tomu, že zamestnanec mal už pred tým zaevidovanú exekúciu v...
1 0
Odpis pohľadávky - úprava základu dane (28.03.19)
Prosím Vás našiel som len metodicky pokyn z roku 2014. Prosím o uistenie: - ak bola v roku 2017 vytvorená daňovo uznaná opravná polozka k pohladavke vo výske 100%, bola po splatnosti viac ako 1080 ...
Sleduj témy Pohľadávky
na hlavnej stránke Porada.sk