Zavrieť

Porady

1 0
Účtovanie platobného rozkazu na prelome rokov (Včera)
Firma dostala platobný rozkaz v oktobri 2022, následne bola začatá exekúcia v decembri. Vyrubená suma bola splatená v roku 2023 a prišlo konečné vyúčtovanie. Ako platobný rozkaz zaúčtovať v roku 2022...
1 0
Istina vymáhanej pohľadávky (14.03.23)
Dobrý deň. Sme sro a v roku 2022 nám prišlo upovedomenie o exekúcií 150,- Eur. Išlo o neuhradenú diaľničnú známku na firemné auto z roku 2021. O diaľničnej známke sa v roku 2021 vôbec neúčtovalo. Ako ...
1 0
výkaz o majetku a záväzkoch v JÚ -správnosť (pohľadávky/záväzky) (13.03.23)
Poprosím o poradenie. Mne sa do majetku a záväzkov dáva do záväzkov do r. 17 výsledná suma 697,55 (698). Máme z 10/2022 nadmerný odpočet 73,61 z 11/2022 sme zase mali NO 76,75 z 12/22 sme mali daňo...
1 0
Súbeh príjmov a prerušenie živnosti (28.02.23)
Dobrý deň, prvýkrát mám takýto prípad - ak SZČO prerušil v 4/2022 živnosť do r 2025, nemal žiadne pohľadávky, ani zásoby, účtovníctvo si neviedol, len evidenciu, doteraz si uplatňoval paušálne výdavk...
1 0
Staré závazky a pohľadavky (27.02.23)
zdravím, SZČO, / JU / má v evidencii neuhradené závazky s DPH / spl. 2010-2016/ a pohladavku s DPH / spl 2009/,+ zahran pohľ /DPH 0/ - už bez možnosti vymoženia. V zmysle zákona platného od 01.2...
1 0
Musím odpísať pohľadávky? (15.02.23)
Predošlá účtovníčka pohľadávky neodpisovala, sú tvorené OP, ale pohľ. sú už premlčané. Je potrebné pohľadávky odpisovať, alebo je to na rozhodnutí firmy? Nikde sa to neviem dočítať.
1 0
Ako zaúčtujem uplatnenú pohľadávku vo výške 40 eur -paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (12.10.22)
0 odpovedí Otázka od naša Účtovníctvo a dane Pohľadávky
Klient nám ani po výzvach a upomienkach neuhradil faktúry a bola mu zaslaná predžalobná výzva titulom neuhradených faktúr,, kde okrem dlhu bola vyčíslená paušálna náhrada nákladov spojených s upllatne...
1 0
Vymáhanie pohľadávky pre VUB súkromnou firmou (09.08.22)
Synovi prišla upomienka na sumu 6000e za nesplácanie úveru od f. Proturion Slovakia, s.r.o. . Po telefonickom rozhovore kde sa dohodli na prvej splátke 3000e a ďalšej 1200e po uhradení mu bolo telefo...
1 0
moze konkurzna spravkyna zamietnut pohladavku po 4 rokoch od vyhlasenia konkurzu? (29.07.22)
0 odpovedí Otázka od trisestri Právo Lehoty Pohľadávky
cca pred 4 rokmi sme dali do konkurzu pohladavku a to uhrada poistneho voci rapid life,bola prijata a teraz prislo rozhodnutie o neplatnosti,take pravne klucky vraj skoncena poistna zmluva v ramci vy...
1 0
Ako účtovať stravné lístky pre zamestnancov v jednoduchom účtovníctve? (01.06.22)
Zamestnávateľ (SZČO, vedie JÚ) poskytuje SL svojim zamestnancom. Došlú faktúru zaeviduje do knihy záväzkov, zároveň hodnotu SL ako príjem do knihy cenín. Úhrada faktúry sa v peňažnom denníku rozdel...
1 1
Je správne živnostníkovi firmy vyfakturovať vzniknutú škodu? (29.05.22)
Dobrý deň, živnostníkovi ktorý pracuje vo firme bola požičaná firemná bankomatová karta za účelom, aby natankoval do firemného vozidla. Živnostník však túto kartu použil na súkromný účel a spôsobil fi...
1 0
postúpenie pohľadávky a DPH (13.04.22)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mi postúpenie pohľadávky ovplyvní koeficient DPH. Patrí teda postúpenie pohľadávky medzi oslobodené činnosti (finančné služby), ktoré spadajú do §39?
1 0
Viac exekučných zrážok (23.03.22)
Dobrý deň, zamestnanec (nemá vyživované osoby, ani nie je dôchodca) má tri exekučné zrážky, čistá mzda 426,05 €: 1. poradie - neprednostná pohľadávka (celková výška pohľadávky je 305,10 €), 1. tr...
1 0
faktoring-účtovanie (22.03.22)
ako zaúčtovať-mám vystavenú fa za služby 311/602,343, nakoľko je tam 2 mesačná splatnosť, tak firma uzatvorila zmluvu s faktoringovou spol. čiže mám fa od tejto spoloč. je tam paušálne náklady, aktor...
1 0
prerušenie živnosti a zostatok pohľadávok v DP B (22.03.22)
Dobrý deň, prosím Vás o radu... Živnostník (neplatca DPH) pozastavil živnosť k 18.1.2021 na rok, ale v 1/2022 to predĺžil až do 18.1.2027. Žiadne príjmy, ani výdavky (zo živnosti) v r. 2021 nemal....
Sleduj témy Pohľadávky
na hlavnej stránke Porada.sk