Zavrieť

Porady

1 0
Účtovanie platobného rozkazu na prelome rokov (08.06.23)
Firma dostala platobný rozkaz v oktobri 2022, následne bola začatá exekúcia v decembri. Vyrubená suma bola splatená v roku 2023 a prišlo konečné vyúčtovanie. Ako platobný rozkaz zaúčtovať v roku 2022...
1 2
Úrok z omeškania (09.12.22)
V Prehlade o zrazených a odvedených predd. na daň z príjmov v. r. 2019 sme nesprávne uviedli v časti I, r.1 dátum výplaty. Preddavky na daň a výplaty boli odvedené vo výplatnom termíne zamestnávateľa...
1 0
preddavky PO-úrok z omeškania (20.05.22)
prosím vás je účtovníčka povinná sledovať preddavky na dani ako platia firmy? prišiel mi úrok z omeškania z roku 2017 mali sme tam poposúvané preddavky o mesiac, ja vždy konateľom píšem čo a kedy majú...
2 1
Daňový úrad - úroky z omeškania (28.07.21)
milí poraďáci - s týmto som sa ešte nestretla: daňový subjekt dostal po 4 rokoch vyrúbený úrok z omeškania ( za neskoro zaplatený preddavok na daň ) je možné podať námietku premlčania podľa Obchodnéh...
1 0
Neskoré podanie daňového priznania (02.06.21)
Ja som SZČO a mám odložené daňové priznanie do konca júna. Manželka celý minulý rok bola na materskej/rodičovskej, nemala podávať DP. Minulý rok sme však predali nehnuteľnosť, pri predaji sme dosia...

...e je 15% p.a. z dlžnej sumy. Zisk z predaja bol približne 30tis. €, čiže daň u manželky bude 5700€. Úrok z omeškania za 3 mesiace by teda bol 213€. Ak zisk z predaja zdaním ja, daň by bola 7500€, čiže...
1 0
Platí to aj za rok 2020? (04.03.21)
Nezaplatený úrok z omeškania uvedený v rozsudku súdu z 12/2020 patrí do výnosov roka 2020?
1 1
Musím účtovať o úrokoch z omeškania do dňa zaplatenia istiny? (19.03.19)
Z roku 2017 mám rozsudok zo súdu aby nám dľžnik zaplatil istinu + úroky z omeškania. Do dnešho dňa nič nezaplatil, je voči nemu začaté exe konanie. Musím k 31.12.2018 vyrátať do účtovníctva z istiny ú...
1 1
Výpočet úrokov z omeškania - sadzba (07.02.19)
Dobrý deň, vystavili sme fa odberateľovi - FO, obaja sme platcami DPH. Fa bola vystavená 20.08.2018, splatná 03.09.2018 - do dnešného dňa nezaplatená, odberateľ neodpovedá na maily, telefonáty. Jed...
1 10
Debetné úroky v banke (17.10.18)
Moja známa má vedený účet v Prima banke Slovensko. Povolené prečerpanie na účte bolo cca 1.500,-€. Známa zostala bez práce a nemala z čoho uhradiť debet na bežnom účte. V súčasnosti banka mesačne účtu...
2 0
Kedy je splatný? (24.09.18)
Úrok z omeškania je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Doručené 5....
1 0
Vyúčtovacia faktúra elektriny-preplatok, započítaná upomienka a úrok (22.06.18)
Dobrý deň, mám fa- spolu za dodávku elektriny 800 preddavky uhradené -1000 za upomienku 10 úrok z omeškania ...
2 4
Mám povinnosť vystaviť faktúru na úroky z omeškania? (15.03.18)
Dobrý deň, nášho dlžnika sme dali na súd, obdržali sme rozsudok v ktorom mu súd prikazuje platiť úroky z omeškania, napr. zo sumy 1000 Eur 0,05% denne od 15.11.-18.5. a tak ďalej. Mám povinnosť vystav...
1 0
uroky z omeskania v ZP-nazorny priklad? (02.12.17)
Dobry den, vedeli by ste uviest nazorny priklad urcenia vysky uroku z omeskania v ZP, zo znenia zakona mi nie to nie je uplne jasne ( napr. neuhradeny preddavaok 100eur, splatnost 1.8.2012) 580/20...

... to nie je uplne jasne ( napr. neuhradeny preddavaok 100eur, splatnost 1.8.2012) 580/2004 Z.z.: Úrok z omeškania sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania; na výpočet úroku z omešk...
6 3
Úrok z omeškania (21.09.17)
Firme bolo doručené rozhodnutie o vyrubení úrokov z omeškania v sume cca 2000 € z titulu neuhradenia dane z príjmov FO v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. Jedná sa o zdaňovacie obdobie 2011. N...
Sleduj témy Úrok z omeškania
na hlavnej stránke Porada.sk