Zavrieť

Porady

Daň z príjmu

Daň z príjmu Synonymá: Daň z príjmov

Platenie preddavkov Právnické osoby
Pre rok 2013 je potrebné prepočítať poslednú daňovú povinnosť z roku 2012 aktuálnou sadzbou dane 23%

Preddavky sa platia ak prepočítaná daňová povinnosť presiahla 1 659,70€

Variabilné symobly pre platenie preddavkov na DzPPO:
Kvartálne preddavky (platia sa ak daňová povinnosť presiahla 1 659,7€ a nepresiahla 16 596,96€)
1. kvartál: 1100412013
2. kvartál: 1100422013
3. kvartál: 1100432013
4. kvartál: 1100442013

Mesačné preddavky (platia sa ak daňová povinnosť presiahla 1 659,7€ a nepresiahla 16 596,96€)
1100012013 až 1100122013 (mení sa číslo pred 1-12 podľa príslušného mesiaca)

Predčíslie účtu štátnej pokladnice pre daň z príjmov:
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267


PLATNÉ KONŠTANTNÉ SYMBOLY

1144 - platba bežná, preddavok na daň
1344 - doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1744 - vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
1944 - zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti, dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane
2144 - dodatočne vyrubená daň
3344 - sankčný úrok, penále
5344 - nadmerný odpočet
6344 - pokuta z kontroly
6544 - pokuta zo správy
7344 - úrok pri odklade platenia
7544 - exekučné náklady, náklady daňového konania
7944 - blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
8144 - platba (účtovaná súčasne s predpisom)
••• viac••• menej
79 0
Práca na dohodu od 1.1.2013 po novom DRAK (21.07.12)
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa od 1. januára 2013 významne z...

...ho základu) a garančné poistenie (0,25% z vymeriavacieho základu, maximálne zo sumy 1153,50 eur). Daň z príjmu za prácu na dohodu Príjem za prácu na dohodu sa považuje za príjem zo závislej činnost...
1 0
Daňové priznanie - odpredaj nehnuteľnosti 50/50% vlastnící (11.05.22)
Ahojte, dvaja známi, predĺžená lehota na podanie DP do konca júna. V r. 2021 odpredali nehnuteľnosť, ktorú nadobudli spolu kúpou v roku 2019 (financované hypotékou + spotrebným úverom), na liste vla...
1 2
Dobrovolne odstupne - danova uznatelnost nakladu? (01.05.22)
Zamestnanec-dochodca, pracujuci u nas vyse 20 rokov..... dohodli sme sa s nim na skonceni PP dohodou, bez udania dovodu. Chceme mu vsak vyplatit odstupne ako by mal narok podla zakona, takze 5-mesacne...
1 0
Daňový preplatok - účtovanie (13.04.22)
Prosím o radu: Vo výpise účtu na FS máme preplatok na dani z príjmov PO– 390,00 €, pani z Daňového úradu nám povedala, aby sme zaplatili daň z príjmov PO za rok 2021 o 390,00 € menej, že uvedenú sumu...
1 0
Štvrťročné preddavky na daň (30.03.22)
V DPPO nám vyšla daň 7550 Eur Ako budeme platiť preddavky štvrťročne? 31.3. / 30.6 / 30.9 a 31.12 po 1887,50 eur? Ďakujem Ešte sme doteraz preddavky na daň z príjmu nikdy neplatili
1 0
Preddavky na daň z príjmu PO (18.03.22)
Ahoj. Poprosím o vysvetlenie, lebo som už celkom stratená. DzP PO za rok 2020 nám vyšla len 4000 eur. Daň sa uhradila naraz do 31.3.2021. Preddavky na ďalší rok sme neplatili, keďže daň bola do 5000 e...
1 0
Fyzická osoba- nepodnikateľ (bez živnosti) a dotácia na nájomné a zdaniteľný príjem (16.03.22)
Fyzická osoba- nepodnikateľ (bez živnosti) je prenajímateľ nehnuteľnosti a dostal na účet v r. 2021 50% dotáciu na nájomné, a 50% nájomcovi odpustil. Je tento príjem zdaniteľný príjem alebo nie? Vedie...
1 0
Daň z príjmu z ČR - úhrn poistného chýba na potvrdení od zamestnávateľa (09.03.22)
Zdravím a prosím o radu. Pracujem v ČR, ale (zatiaľ) mám povinnosť podávať DP aj na Slovensku. Tento rok sa očividne v ČR zmenil formulár daňového priznania a už sa preto na "Potvrzení o zdanitelný...
1 0
Ručná oprava v Ročnej závierke 2021 - PÚ (08.03.22)
Prosím o poradenie, program mi vygeneroval nesprávne zaokrúhľovanie v roč. závierke ste.5, prosím či mám v RUZ po ručnej oprave takto dobre: MUJ v r.27, 33, 34 výkaz ziskov a strát mi program gene...
1 0
daň z príjmov Holandsku (06.03.22)
Aké sú sadzby dane z príjmu zo zamestnania v Holandsku za rok 2021. Prajem všetkým pekný večer a ďakujem
1 1
Odmena 473,20 pre lekára SZČO účtujúceho v JU (19.02.22)
Ako zaúčtovať odmenu. Ja som 350,00 eur zaúčtovala ako zdaniteľný príjem. Čo so zvyškom určeným pre odvody?
1 0
Nezdaniteľná časť základu dane na manžla/manželku (07.02.22)
Dobrý deň, v prípade ak manželka poberala počas roku 2021 pandemický rodičovský príspevok, vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku? Dieťa dovŕšilo 4 roky v januári 2...
1 1
Vyrubená daň z príjmu za rok 2016, daňová kontrola. (31.01.22)
Na základe daňovej kontroly za r.2016, / neuznali nám niektoré faktúry/, sme museli doplatiť daň z príjmu v hodnote 6000 Eur. Ako zaúčtujem túto daň v roku 2021? 428/341 341/221 ďakujem.
1 0
Preddavky na daň z príjmov (26.01.22)
Dobrý deň, poprosím o radu. SZČO, platím štvrťročne preddavky na daň, posledný preddavok splatný do konca marca 2022 som uhradil už v januári 2022 , teda ešte do lehoty na podanie DP. Zahrniem ho do s...
Sleduj témy Daň z príjmu
na hlavnej stránke Porada.sk