Zavrieť

Porady

1 0
Kedy je povinnosť podať daňové priznanie pri kryptomenách? (03.03.22)
Dobrý deň, FO vlastní kryptomenu obstaranú kúpou. Chcem sa opýtať, že kedy sa podáva daňové priznanie ku kryptomenám, podľa mňa len pri predaji kryptomeny. Či? Lebo niektoré spoločnosti posielajú aj v...
1 0
Účtovanie výstavby nehnuteľnosti a jej predaj (24.01.22)
0 odpovedí Otázka od 2018 Účtovníctvo a dane Poplatky Výnosy
Prosím o radu ohľadom účtovania výstavby nehnuteľnosti : Firma kúpi pozemok a následne sa realizuje výstavba. V priebehu výstavby sa podpíše s kupujúcim zmluva o budúcej zmluve, dom sa odovzdá po dok...

...íženie nedokončenej výroby 611/121 - zvýšenie stavu výrobkov 123/613 5. Výnosy z predávanej nehnuteľnosti: - fakturované sumy 311/601.343 - ...
1 0
Zaúčtovanie prijatého daru (napr. počítača) školou od občianskeho združenia (10.11.21)
Ako škola sme dostali dar (počítač v hodnote 500 EUR) od občianskeho združenia. Prosím, ako ho zaúčtujem do majetku ? Ak vôbec. Ako dar s nulovou hodnotou ? Treba ho zaúčtovať aj medzi náklady a výno...
1 0
Dotácia na nájom na prelome účtovných období (15.03.21)
Ako prosím účtujete dotáciu na nájom z pohľadu prenajímateľa, ak bola dotácia poskytnutá v roku 2021 za obdobie 10-12/2020 . Faktúry za sťažené obdobie 10-12/2020 nájomca úplne uhradil, alebo čiastočn...
1 0
DP FO SZČO - podvojné účtovníctvo - r. 116 a následne r. 135 áno či nie?? (27.03.21)
Dobrý deň, prosím o odsúhlasenie poprípade usmernenie. SZČO príjmy len zo živnosti na SR, vedie podvojné účtovníctvo. Čiastkový základ dane 6.933,54 eur - 4.414.20 eur NČZD na daňovníka = ZD daňovníka...
1 0
Dotácia na účte 384 - časť dotácie, ktorá sa zúčtuje do výnosov bežného roka za kratšie obdobie ako 12 mesiacov (23.02.21)
Pekný večer, spoločnosti bola v 12/2020 poskytnutá dotácia na obstaranie DHM, majetok bude obstaraný až v tomto roku. dotáciu na účte 384AE - výnosy budúcich období - tento účet bude v súvahe vykazova...
1 0
účtovanie predaja výrobkov cez Amazon (18.10.17)
Má tu niekto skúsenosť s účtovaním predaja cez Amazon? konkrétnejšie sa jedná o situáciu keď s.r.o. neplatca DPH predáva svoje výrobky prostredníctvom Amazonu. Výrobky zasiela na sklad Amazonu do USA....
1 0
Opatrenie 3B výška tržby (21.01.21)
vstupujú výnosy zo zákazkovej výroby účtované v rámci uzávierkových operácií interným dokladom 316/606 do tržieb v súvislosti s príspevkami pre podnikateľov prvá pomoc plus
1 0
Opatrenie č. 2 - posudzovanie príjmu (22.12.20)
Považujú sa iné dotácie (napr. dotácia poľnohospodára, dotácia z úradu práce na podporu zamestnávania) za príjem pri výpočte k opatreniu č.2? V manuáli je písané, že sa tržbou rozumejú výnosy podľa...
1 0
Zakon o vodach - nakladanie s odpadovymi vodami (14.12.20)
0 odpovedí Otázka od cavabcici Právo Pokuty Výnosy
Riesim taku vec, ci je moze prijat obcou VZN ... ktore by prikazovalo obyvatelom povinnost dokladovat obci nakladanie s odpadovymi vodami (kazdy obcan by musel raz za urcite obodbie sam od seba prinie...

... 100 eur, (3) Priestupky podľa a) odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) prejednáva obec, (5) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa a) odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) sú príjmom ro...
1 0
Posúdenie výšky tržieb na účely vypočítania poklesu tržieb v rámci Opatrenia 3B. (25.10.20)
Skúmam manuál k posúdeniu výpočtu tržieb v rámci Opatrenia 3B. Je tu uvedené, že ak vedieme podvojné účtovníctvo a sme platcami dph, tak údaje získané o výnosoch z účtovníctva sa posudzujú na základe ...
1 0
Príspevok opatrenie č. 2, JU, poistné plnenie započítať do tržieb? (27.05.20)
Pri porovnávaní tržieb kvôli príspevku som narazila na otázku, ktorú sa mi už dlhšie nedarí vyriešiť. V apríli 2019 sme okrem tržieb za služby dostali aj dosť vysoké poistné plnenie za ukradnuté auto ...
1 0
DP PO (24.03.20)
Ahoj, za dva roky, odkedy robím účtovníctvo som ešte nemala prípad, kedy firme vyšla strata. Preto sa chcem poradiť. Vyšla nám aj účtovná aj daňová strata.V DP vypĺňam výnosy, náklady, pripočítateľné ...
1 0
Je potrebné podať nulový súhrnný výkaz? (17.02.20)
Firma má povinnosť podávať mesačne súhrnný výkaz. V mesiaci január nemala firma žiadne výnosy . Chcela by som sa opýtať či je firma povinná podať nulový súhrnný výkaz? Ďakujem.
1 0
cestovna agentura a predané zajazdy v roku 2019 pre rok 2020 (18.01.20)
Dobrý den riešime dilemu cestovna agentura ktorá len sprostredkuvava zajazdy iných ck predala prostred. zmluvy o obstaraní zajazdu nejake zajazdy už pre rok 2020. Klient zaplatil len 50 percent napr...
Sleduj témy Výnosy
na hlavnej stránke Porada.sk