Zavrieť

Porady

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane Synonymá: NČZD

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 311,32 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2013:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013 je 3735,94 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8600,436 – (základ dane : 4)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 34401,75 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera za rok 2013

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3735,94 - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

12336,372 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 49345,49 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2013

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2013 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 786 = 2% z 47160 = 943,20 eura.


zdroj: http://drak.porada.sk Databáza riešení, aktualít a komentárov pre mzdových účtovníkov
••• viac••• menej
1 0
nezdaniteľná časť ZD na manžela (Dnes)
Daňovníčka si uplatnila nezdaniteľnú časť základu dane na manžela-invalidného dôchodcu, ktorého príjem, vrátane dôchodku nepresiahol 4.414,20 Eur. Môže si podať vlastné DP aj manžel daňovníčky a opät...
1 2
RZD - je správne vyčíslená daň v riadku 06? (Včera)
Dobrý deň, robím RZD zamestnancovi a softvér mi vyrátal takto: 01 úhrn príjmov 16098,17 02 úhrn povinného poistného 2135,04 04 NČZD 4414,20 € 05 zdan. mzda 9548,93 06 daň 1814,29 ...
1 0
odpočet NČZD na manželku za 2020 má nárok na celú NČZD? (23.02.21)
Zamestnannec si uplatnil nárok na NČZD na manželku: riadne sa starala o zdrav.choré dieťa do 6.rokov veku , ale dieťa dosiahlo 8.4.2020 šesť rokov, no od 10.4.2020 bola vedená v evidencii uchádz.o zam...
1 0
Prečo mám pri RZD inú NČZD ako pri daňovom priznaní? (23.02.21)
Robila som RZD zamestnankyni. Údaje som dala načítať z programu a vyšlo mi že má platiť daň. Ona je PN a nemá príjem, preto som jej urobila daňové priznanie. Tam mi však vyšlo o 100 eur menej ako v RZ...
1 3
dôchodca-(konateľ sro) pokračuje v r. 2021 na TPP, chcel by to zmeniť aká je možnosť? (22.02.21)
Poprosím o poradenie. Pán konateľ sro si stále vyplácal ako zamestnanec min. mzdu. Ku koncu r. 2020 mu bol priznaný starobný dôchodok. Dokončil rok 2020 s NČZD. Teraz za január už na ňu nemá nárok a u...
1 1
Uplatnenie NČZD na manželku - vlastný príjem manželky a príspevok na rekreáciu (22.02.21)
Dobrý deň, mám jednu otázočku, manželka zamestnanca nastúpila do zamestnania v septembri, dieťa dovŕšilo 3 roky až v októbri, uplatňuje sa 10 mesiacov alebo len 8? A započítava sa do vlastného príjmu ...
1 0
ukončený 3.pilier v priebehu roka (22.02.21)
Zamestnankyne ukončili sporenie do 3.piliera v priebehu roka 2020, kvôli skončeniu PP a nástupu na starobný dôchodok. Robíme im v práci zúčtovanie... majú ešte nárok na uplatnenie NčZD zo svojich prís...
1 0
NČZD na manželku (12.02.21)
Manželka bola do 31.07.2020 na RD. Od 01.08.2020 nastúpila do pracovného pomeru. Dieťa bude mať 3 roky teraz v marci 2021. Manžel si môže na ňu uplatniť NČZD za 12 mesiacov? ( keďže starostlivosť o ...
1 0
Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (12.02.21)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec bol na rodičovskej dovolenke - tú ukončil v decembri 2020. Vystavujem mu potvrdenie o zdaniteľnej mzde.. Je na nej uvedený iba príjem za 12/2020, avšak do riad...
1 0
NČZD na manželku - ak mala PN 10 dní od zamestnávateľa (05.02.21)
Zdravím.Potrebovala by som poradiť ohľadom RZD u zamestnanca, ktorý si chce uplatniť NČZD na manželku. Manželka bola na RD, potom chvíľu na UP, potom 1,5 mesiaca zamestnaná. dostala výpoveď a v ochran...
1 0
NČZD na manželku -pandemicka OCR - vlastny prijem? (11.02.21)
Dobrý deň, k uvedenej téme by som sa chcela spýtať: manželka zamestnanca poberala rodičovský príspevok od januára do júna 2020, potom poberala pandemickú OČR a ešte mala vlastný príjem 840,28 EUR. Po...
1 0
RZD či DPFO 2020 - dôchodca (10.02.21)
Máme zamestnanca - poberateľa starobného dôchodku od roku 2015, na dohodu o pracovnej činnosti. Uplatňuje si odvodovú úľavu - výnimku z dôchod. poistenia. Príjem má nižší ako 2207,10 EUR. Čiže nie ...
1 0
RZD a dokladovanie (08.02.21)
Dobrý deň, 1. zamestnanec požiadal o RZD. Od 01-07 bol zamestnaný, od 08 do 20.12.2020 v evidencii nezamestnaných. Musí mi dokladovať obdobie od 21.12.2020 ? Mám od neho žiadať ešte nejaké potvrdeni...
1 2
Nezdaniteľná časť základu dane - dve práce (05.02.21)
Dobrý deň, mám podpísanú dohodu o vykonaní práce na 4 mesiace. Zároveň by som mala budúci mesiac podpísať pracovnú zmluvu na polovičný úväzok s inou firmou. Z dohody mi bude plynúť tak max 100 - 150...
Sleduj témy Nezdaniteľná časť základu dane
na hlavnej stránke Porada.sk