Zavrieť

Porady

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane Synonymá: NČZD

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 311,32 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2013:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013 je 3735,94 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8600,436 – (základ dane : 4)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 34401,75 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera za rok 2013

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3735,94 - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

12336,372 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 49345,49 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2013

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2013 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 786 = 2% z 47160 = 943,20 eura.


zdroj: http://drak.porada.sk Databáza riešení, aktualít a komentárov pre mzdových účtovníkov
••• viac••• menej
1 4
Odpočet daňovej straty podľa Lex korona (01.11.20)
Dobrý večer, prosím Vás SZČO má vysoký základ dane, tak by som ho chcela znížiť o daňovú stratu, ktorý mal v r. 2018 vo výške 2850,33 Eur. Predtým straty nemal. Môžem dať celú sumu do r. 55 v DPFO? Sú...
1 0
NČZD na manželku - študentku (30.10.20)
Dobrý deň, prosím Vás, manželia majú 1 dieťa. Manželka v r. 2019 bola študentkou denného štúdia. V tomto prípade si manžel na ňu nemôže uplatniť NČZD, však? Nie je ani ZŤP, ani na ÚP atď. Ďakujem veľm...
1 1
Zle vypočítaná mzda (09.10.20)
Dobrý deň, poprosím o radu. Žena sa zamestnal od 21. septembra, odpracovala 8 dní po12hodín. Tarifnú mzdu má 700 eur v hrubom. Mzdu jej vypočítali za 8 dní, ale len 62 hodín, neviem prečo, keďže robí ...
1 2
Zahraničný zamestanec a výpočet mzdy (18.08.20)
Dobrý deň, prosím o radu ohľ. zamestnania zahraničného zamestnanca (ČR) na Slovensku, ktorý ale podlieha odvodom v ČR. Postupujem správne pri výpočte mzdy? Hrubá mzda (Eur) - odvody platné v ČR (akým ...
1 0
Uplatnenie NČZD matky na predlženej rodičovskej do veku 6 rokov dieťaťa. (29.06.20)
Matka si predĺžila rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa, bez poberania príspevku, môže si pri manželovi uplatniť nezdaniteľnú časť na celý rok, ak dieťa malo 3 roky v júli a od augusta je len...
1 1
Výsluhový príspevok, odchodné (06.05.20)
Dobrý deň, chcem sa spýtať, pokiaľ SZCO pracoval do 09/2019 ako zamestnanec štátnej správy a od 01,10,2019 je SZČO a v od 01,10,2019 do 30.09.2021 mu bude vyplácaný mesačne výsluhový príspevok a bolo...
1 0
PP na území ČR súbežne s PP na území SR a uplatnenie NČZD (07.04.20)
Dobrý deň, prosím Vás, ideme zamestnať pracovníka na HPP na 3 mesiace. Ten však je zamestnancom V ČR, no z dôvodu pandémie momentálne v ČR prácu nemá, PP však trvá. Má nárok aj u nás na uplatnenie NČZ...
1 0
NČZD na manželku (29.03.20)
Manželka daňovníka bola evidovaná na ÚP ako nezamestnaná od 01.01.2019 do 11.07.22019. Od 12.07.2019 sa stala SZČO. Za 6 mesiacov teda do 31.12,2019 mala hrubý príjem - odvody = 2189,79 €. Manžel podn...
1 0
Preddavok na daň a ročné zúčtovanie 2019 (27.03.20)
Ahojte, robím ročné zúčtovanie zamestnancom a jeden mi doniesol potvrdenie o vedľajšom príjme vo výške 612€ za celý rok, pričom v tom potvrdení píše,že zaplatil odvody do soc. a zdrav.p. ale neplatil ...
1 0
nezdaniteľná časť na manželku (18.03.20)
dobrý deň, žena je invalidná a má príjem môže si na ňu manžel v ročnom zúčtovaní uplatniť nezdaniteľnú časť dane? Ďakujem
1 3
ako podať DP A 2019,som dôchodca pracujem na dohodu (15.03.20)
pri prijme do 1/2 NCZD môžem požiadať o vratenie dane,ako ked mam viac,mam2300,dôchodok 6000
1 0
NČZD v DP u živnostníka a zamestnanca zároveň (10.03.20)
Som SZČO a v 2019 som bol aj zamestnaný na základe dohody o vykonaní práce. Mzdárka mi pri vyplácaní mzdy uplatnila NČZD. Ako to je v DP B? Môžem si uplatniť NČZD v plnej výške, alebo aspoň časť, keďž...
1 1
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (10.03.20)
Dobrý deň. Manželka daňovníka od 1.1.19 do 30.04.19 bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Od 01.05.2019 je SZČO. Na začatia podnikania získala príspevok. Dotácia má vplyv na výšku nezda...

...platené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie a bez dotácie. Daňovník mal 6334,00. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku: 2 537,35 € (3937,35-1400,00). Daňovník môže uplatňovať ...
1 0
Zahraničný študent a NČZD (08.03.20)
Dobrý večer, môže si zahraničný študent (študuje VŠ na Slovensku) uplatniť NČZD? Ďakujem.
1 2
DP typu A - NCZD na danovnika (07.03.20)
Syn pracoval minuly rok 2 mesiace riadne ako zamestnanec. V DP na riadku 39 sa uvadza NCZD v sume 3937,35. Avsak v potvrdeni od zamestnavatela o zdan. prijmoch sa uvadza Suma NCZD na danovnika pod...
Sleduj témy Nezdaniteľná časť základu dane
na hlavnej stránke Porada.sk