Zavrieť

Porady

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane Synonymá: NČZD

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 311,32 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2013:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013 je 3735,94 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8600,436 – (základ dane : 4)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 34401,75 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera za rok 2013

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3735,94 - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

12336,372 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 49345,49 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2013

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2013 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 786 = 2% z 47160 = 943,20 eura.


zdroj: http://drak.porada.sk Databáza riešení, aktualít a komentárov pre mzdových účtovníkov
••• viac••• menej
1 0
Nárok na daňový bonus z titulu min.mzdy (09.04.19)
Daňový bonus na dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) je možné u zamestnanca uplatňovať mesačne v prípade, že jeho príjem je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. Mesačná hranica príjmu na rok 2019 ...
2 0
RZD po ukončení PPV a nedoplatok dane. (04.04.19)
Pracovníčka ukončila PPv k 31.12.2018 z dôvodu odchodu do dôchodku. Požiadala zamestnávateľa o vykonanie RZD. Nakoľko spätne požiadala o dôchodok od 25.11.2017 a v roku 2018 mala ešte uplatnenú NČZD v...
1 0
Preplatok z ročného zúčtovania zdrav.poistenia a dane (28.03.19)
Dobrý deň, prosím Vás, zamestnanec mal v roku 2018 preplatok z Ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorú som mu zdanila. Iné príjmy nemal. Môžem mu pri ročnom zúčtovaní uplatniť NČZD a zaplatenú...
1 1
Nulová daň a nárok na daňový bonus (26.03.19)
Dobrý deň, má SZČO nárok na vyplatenie daňového bonusu ak dosiahol nulovú daňovú povinnosť? Píše sa, že má vykázať základ dane. Len neviem, či základ dane pred alebo po uplatnení NČZD na daňovíka? M...
1 1
DP PO a prílohy (26.03.19)
Včera som odoslala daňové priznanie k dani z príjmu PO. Neodoslala som ale účtovnú závierku (súvahu atď), môžem to urobiť dodatočne dnes? Alebo musím podať opravné DP (aj keď sa v ňom nič nemení) a k ...
1 0
Potvrdenie o príjme za rok 2018 (25.03.19)
Dobrý deň, prosím vás, má niekto skúsenosti s meškajúcimi úhradami miezd? Zamestnancovi som vystavila Potvrdenie o prijme za rok 2018 s tým, ze v mesiacoch 03/18 -10/18 mal vyplatené príjmy aj za star...
1 0
Doklady na doloženie pri uplatnení NČZD na manželku (18.03.19)
Pri uplatnení NČZD na manželku, ktorá sa stará o dieťa do 3 rokov veku dokladáme RL dieťaťa. Je nevyhnutne potrebné doložiť aj niečo, čo dokladuje rodičovsku dovolenku? Napr. potvrdenie z UPSVaR?.. Ne...
1 1
Príjem §6 ods.2 a) - paušálne výdavky a NČZD (16.03.19)
Dobrý deň, vysokoškoláčka má príjem podľa papiera v zmysle §6 ods.2 písm.a) - a je to umelecký výkon konkrétne, nezrazený zrážkovou daňou. Platiteľ odviedol 2% do fondu. K tomu má ďalší príjem - Zmlu...
1 1
NČZD - kúpeľná starostlivosť (14.03.19)
Dobrý deň, len pre istotu - môže si NČZD, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou (vo výške 50 EUR) uplatniť aj starobný dôchodca? Ďakujem!!!
1 0
NČZD - DDS III. pilier (14.03.19)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec si chce uplatniť NČZD - DDS III. pilier. Doniesol mi potvrdenie s názvom "Potvrdenie na uplatnenie NČZD FO" s uvedením výšky zaplatených príspevkov.. Môžem mu ...
1 1
Príjem zo závislej činnosti - nedoplatok dane z príjmu (13.03.19)
Ahojte, je možné to, že vyjde daňovníkovi pri príjme zo závislej činnosti nedoplatok na dani? Ešte sa mi to nestalo. Robím DPFO A, mám potvrdenia od štyroch zamestnávateľov. Celkový ZD je 6 962,86 Eur...
1 2
Polovičný úväzok/ NČZD (11.03.19)
Doteraz sme mali zamestnankyňu HPP na plny úväzok -520€.. a od roku 2019 podpísala VYHLÁSENIE na uplatnenie NČZD ... teraz na začiatku marca sa urobila zmena pracovného času na polovičný úväzok- 260€....
1 0
NČZD na manželku (11.03.19)
Dobrý deň, chcem sa opýtať, na Drakovi sa riešila NČZD na manželku ak sa dieťa 1.5. 2015 narodilo. Otázka znela: má sa do výpočtu NČZD na manželku počítať aj mesiac máj 2018? Podľa mňa áno, ak som za...
1 2
Má mesačné uplatňovanie NČZD vplyv na povinnosť podať daňové priznanie (09.03.19)
Zamestnávateľ mi pri dohode mesačne uplatňoval nezdaniteľnú časť na daňovníka. Príjem mi nepresiahol hranicu pri ktorej musím podať DP. Chcem sa len opýtať, či náhodou to mesačné uplatňovanie NZČZ nez...
Sleduj témy Nezdaniteľná časť základu dane
na hlavnej stránke Porada.sk