Zavrieť

Porady

0 0
684 Zúčtovanie rezerv (18.06.04)
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet) Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku): - (príklad účtovania) + súvzťažné účt...
0 0
689 Zúčtovanie opravných položiek (18.06.04)
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet) Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku): - (príklad účtovania) + súvzťažné účt...
0 0
697 Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (18.06.04)
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet) Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku): - (príklad účtovania) + súvzťažné účt...
0 0
698 Prevod finančných výnosov (18.06.04)
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet) Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku): - (príklad účtovania) + súvzťažné účt...
Sleduj témy Výnosy
na hlavnej stránke Porada.sk