Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Presmerované z Mzdové účtovníctvo
Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
Narok na MD (Včera)
V roku 2017 som nastupila ako zamestnanec na dobu neurcitu na matersku dovolenku a bola mi materska priznana. Presla som na RD, ktora mi skoncila v maji 2020. Od vtedy som cerpala pandemicku OČR do ko...
4 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
1 1
Súbeh dovolenky a nadčasu? (Včera)
Môže zamestnanec, ktorý je na dovolenke prísť na pár hodín do práce, pričom mu bol za tieto hodiny preplatený príplatok za nadčas? Ak áno, za akých podmienok? Ďakujem
8 0
Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmu DRAK (02.10.19)
Dňa 19.6.2019, 11.9.2019 a 18.9.2019 boli schválené novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplývajú aj zmeny s dopadom na spracovanie mzdovej agendy....
1 0
Pn po rodičovskej dovolenke (Včera)
Dobrý deň, poprosím o radu. Po skončení RD musím nastúpiť na PN, ale zamestnávateľ chce ukončiť PP, keďže korona. Je výhodnejšie vrátiť sa ešte aspoň na pár dní do práce, čerpať dovolenku, alebo na to...
1 1
Dohoda o vykonani prace evidovaneho na UP (Včera)
Zamestnanec prijatý dňa 12.10.20 na Dohodu o vykonaní práce. Zároveň je registrovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Dohoda je od 12.10.20 do 30.11.20. Viem, že môže pracovať tento zamestna...
1 0
trvalý i skrátený PP u jedného zamestnávateľa (19.10.20)
Dobrý deň. Ak má zamestnanec uzatvorený TPP u zamestnávateľa , je možné u toho istého zamestnávateľa uzatvoriť na iný typ práce, pracovnú náplň , skrátený pracovný úvazok, napr. na 20 hodín týždenne? ...
1 0
Poskytnutie vitamínov zamestnancom počas núdzového stavu - covid 19 (19.10.20)
Ako čo najvýhodnejšie pre obe strany (zamestnanec/zamestnávateľ) zaobstarať vitamíny pre zamestnancov? Aké možnosti okrem sociálneho fondu ešte sú?
2 0
Skončenie ošetrovného 22.9.2020 pri predškolákoch DRAK (23.09.20)
23.9.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení č. 258/2020 Z.z. Podľa tejto novely nemá od 23.9.2020 nárok na ošetrovné rodič, ktorého dieťa je prijaté do predškolského zariadenia, al...
1 2
Rodič - rodinné prídavky a daňový bonus, dieťa študent, živnosť (19.10.20)
Má nárok rodič na rodinné prídavky a daňový bonus, ak dieťa má 20 rokov, študuje prvý rok na VŠ v Českej republike a zároveň si teraz v septembri dieťa vybavilo živnosť.
6 0
Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom DRAK (13.03.20)
Zamestnanec v karanténe Ak je zamestnancovi nariadené karanténne opatrenie, je to posudzované rovnako ako PN. PN zamestnanec vybaví telefonicky u svojho všeobecného lekára. Citujem zo stránky SP : "T...
1 2
Z akého vymeriavacieho základu sa rátajú nemocenské dávky ? (17.10.20)
Fyzická osoba, riadne zamestnaná cca 10 rokov na TPP ktorý skončil dňa 31.10.2020 . Táto fyzická osoba si zakladá živnosť a od 1.11.2020 bude pôsobiť ako SZČO. Keďže bude SZČO 1. rok, tak si bude plat...
1 1
Dovolenka (16.10.20)
Dobrý deň, prosím Vás má zamestnanec zamestnaný od 2.11.2020 nárok na dovolenku? Ak áno, v akom počte?
1 0
Nárok na 5 dní dovolenky navyše? (16.10.20)
Dobrý deň, naša zamestnankyňa /28 r./ je u nás v TPP od 1.1.2016. Od 25.11.19 do 19.7.20 bola na MD. Od 20.7.20 do 11.10.20 bola na RD. Dňa 12.10.20 nastúpila späť do práce. Má nárok v tomto roku na 5...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk