Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 1
odstupné a odchodné (22.05.19)
Dobrý deň, zamestnanec dostal výpoveď pre nadbytočnosť k 31.5.2019, má nárok na 2x odstupné a 1x odchodné. Ktoré budú mať rovnakú výšku. Je správny výpočet ? týždenný pracovný čas = 7,5 hodiny ...
1 0
13. plat (22.05.19)
0 odpovedí Otázka od milagros208 Mzdy a personalistika
Ahojte. Chcela by som si len preveriť informácie ohľadom 13. platu a či je pri udeľovaní v poriadku "selekcia zamestnancov". Zamestnávateľ chce vyplatiť v májovej výplate v júni odmeny v rôznej výške ...
1 0
nárok na dovolenku pri kratšom pracovnom čase (22.05.19)
0 odpovedí Otázka od betka122 Mzdy a personalistika
Na koľko dní dovolenky bude mať nárok zamestnanec ak bude pracovať na kratší pracovný čas a to na 4 hodín týždenne so mzdou 55 €/mesačne, v PZ nemá určené dni kedy má pracovať, druh práce je BTS a výk...
1 0
Dohodár na rodičovskej dovolenke a zdravotne poistenie (21.05.19)
Zamestnali sme mamičku na rodičovskej dovolenke na DoPČ. Do zdravotnej poisťovne ju prihlasujem len na tie dni kedy pracuje. Jej mzda je cca 600 Eur. Ostatné dni za ňu platí zdravotne poistenie ZP? Pr...
1 0
Rozhodujúce obdobie pre výpočet MD (21.05.19)
u druhého zamestnávateľa bol PP od 29.12.2017, v mesiaci november 2018 bola podaná žiadosť na MD? Ktoré obdobie je rozhodujúce pre výpočet VZ? (prvý zamestnávateľ PP trvá nepretržite cca 5 rokov roz...
1 0
Zmena doby určitej na neurčitú (21.05.19)
Zamestnankyňa má PZ na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD. Môžeme jej dodatkom k pracovnej zmluve zmeniť dobu určitú na neurčitú nakoľko ďalšia zam. odchádza na starobný dôchodok? Jedná sa o rov...
1 0
NáslednáPN (20.05.19)
V prípade, že ukončím PN k 31.5.2019, ktorá trvá od 1.10.2018 môžem znovu nastúpiť na PN do konca roku 2019?. Jedná sa mi o to, že pravdepodobne dostanem liečenie či to bude možné riešiť PN. Koľko mus...
1 1
Môžem odpracovať dve smeny v jeden deň? (20.05.19)
Zamestnávateľ zabezpečil školenie zamestnancov, ale žiada aby som odpracoval dve smeny v jeden deň. Deň pred školením mám svoju smenu od 6:00-18:00, školenie prebehne nasledujúci deň od 08:00-15:00 a ...
36 0
Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013 DRAK (07.01.13)
Prihlasovanie dohôd do ZP po 1.1.2013 Na zdravotnú poisťovňu zamestnávateľ prihlási zamestnanca pracujúceho na dohodu, z ktorej je zdravotne poistený (čiže okrem DoBPŠ, dohody starobných, invalidných...
1 0
Ma vplyv smennost na vysku platu pri zamestnani vo verejnej sprave? Kolko je zakladny plat v 1.triede? (20.05.19)
0 odpovedí Otázka od lilithious Mzdy a personalistika
Zamestnanec vo verejnej sprave, konkretne referent kameroveho systemu na mestskej policii, postupne preradeny z 3.platovej triedy do 2. a od noveho roku do 1.triedy (zlucenie?). Napln prace je obsluha...
6 0
Stravné pre zamestancov - zdaňovanie benefitu DRAK (10.04.18)
Situácia č. 1Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi pri pracovnej ceste sumu stravného vo vyššej sume ako je suma stravného podľa zákona o cestovných náhradách. Vyššiu sumu zamestnávateľ vypláca na zákl...
1 0
Pravdepodobný vymeriavací základ (20.05.19)
Dobrý deň, ako sa vypočíta pravdepodobný vz na účely materskej? My sme uviedli VZ aký by mal zamestnanec, ak by naozaj pracoval v danom mesiaci.(zohľadnili sme aj priemerné prémie, ktoré dostávajú zam...
1 0
Krátenie dovolenky - otec na materskej (20.05.19)
Prosím o radu. Zamestnanec (otec) nastupuje od dnes t. j. 20.5.2019 na rodičovskú dovolenku (poberať bude materské zo SP) Dieťa sa narodilo 1.11.2018. Ročný nárok má 20 dní, na koľko dovolenky za rok ...
13 0
Otec na materskej? DRAK (03.05.14)
Okrem matky dieťaťa môžu materské, ako jednu z dávok nemocenského poistenia, čerpať aj iné osoby. Stanovuje to § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmyslom tohto ustanovenia je najmä ...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk