Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
3 0
Rekreačný príspevok pri súbehu DRAK (17.01.20)
Rekreačný príspevok môže byť oslobodený od dane za príslušné zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa. Ak táto podmienka nebude splnená, dôjde došlo k porušeniu zákona. Ak zamestnanec pracuje ...
1 1
Krátenie dovolenky (16.01.20)
ahojte Poradáci, chcem sa informovať, či mám to správne : zamestnankyna PN od 8.11.2018 do 5.5.2019 nastup na MD 6.5.2019 - 29.12.2019 od 30.12.2019 čerpanie rodicovskej dovolenky uvedenej zamestn...
1 0
dohoda o zrážke zo mzdy - osamelá matka (16.01.20)
Dobrý deň, existuje nejaké obmedzenie na ktoré si treba dať pozor pri zamestnancovi, ktorému prišla žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy kvôli nesplácaniu úveru a zároveň je slobodnou matkou? Ktorý z...
1 0
nárok na dovolenku a materská dovolenka (15.01.20)
Zamestnankyňa ide 15.2.na materskú dovolenku, ktorá sa považuje za výkon práce. Čiže jej vznikne nárok na dovolenku v roku 2020 - 20 dní. Môže si vybrať 5 dní dovolenky pred materskou dovolenkou, ktor...
1 0
Môžem spätne odhlásiť zamestnanca zo zdravotnej poisťovne? (16.01.20)
Dneska mi bolo povedané, že ak dohodár nepracoval , nemal byť nahlásený v ZP a mám ho spätne odhlásiť. Ak to urobím, čo so SP? Môžem dohodára nechať vo výkazoch pre SP alebo ho aj tam mám odhlásiť? E...
1 0
predĺženie pobytu zamestnanca z Ukrajiny (16.01.20)
HPP zamestnanec z Ukrajiny mal najskôr povolený pobyt na 1/2 roka do 31.01.2020, preto s ním bola aj pracovná zmluva uzatvorená na dobu určitú na 1/2 roka (01.08.19-31.01.20). Teraz mu schválili predĺ...
13 0
Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov DRAK (04.11.13)
Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. Za zamestnanca na účely nemocenského...
1 0
Nárok na dovolenku (15.01.20)
Ako to je s nárokom na dovolenku... zamestnanec 28 rokov, má dieťa 6 rokov a žije s partnerkou spolu (nie je ženatý). Z uvedeného mi vyplýva, že má nárok na 25 dni dovolenky...
1 0
rekreačné poukazy - priemerný evidenčný počet zamestnancov (15.01.20)
Vo výkaze ÚNP 1-01 vychádzajú nasledovné čísla: A.1 - Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách = 49,2 A.2. - Priemerný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných = 48,1 Ktorý p...
1 0
Aké povinnosti má zamestnávateľ, ak zamestnancovi bude priznaný starobný dôchodok? (13.01.20)
Dobrý deň, v mesiaci február bude zamestnancovi, ktorý je u nás zamestnaný na skrátený PP priznaný starobný dôchodok., dovŕši dôchodkový vek. Chcem sa opýtať, čo musím posielať do SP a ZP ako zames...
8 0
Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmu DRAK (02.10.19)
Dňa 19.6.2019, 11.9.2019 a 18.9.2019 boli schválené novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplývajú aj zmeny s dopadom na spracovanie mzdovej agendy....
1 0
Minimálna mzda - čo sa do nej zarátava (15.01.20)
Máme zamestnancov v 2. stupni náročnosti práce. Majú mesačnú mzdu 650 €. Od 1.1.2020 je min. mzda pre 2. stupeň 696 €. Môže im ostať tých 650 základ s tým, že mesačne spolu s prémiami by sa dostali na...
1 0
dohodár a náhrada príjmu pri DPN (15.01.20)
Dohodár DoPČ s pravidelným príjmom pracuje len niektoré dni v mesiaci, do ZP je nahlasovaný len na tieto konkrétne dni. Dohodár má však byť prihlásený v ZP aj na dobu trvania dohody, kedy má PN. Čiže ...
1 0
zvysenie minimalnej mzdy (15.01.20)
0 odpovedí Otázka od sisla1974 Mzdy a personalistika
Môže byť dodatok o zvýšení minimálnej mzdy za rok vypracovaný ako Dodatok 01/2020 s januárovým dátumom?
1 0
zoznam povolaní zaradených do rizikovej skupiny 2 (15.01.20)
Prosím, kde by som našla zoznam povolaní zaradených do rizikovej skupiny 2?
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk