Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
4 0
Daňový bonus od 1.7.2022 DRAK (05.06.22)
Zákon o financovaní voľného času dieťaťa z 24.5.2022 prináša aj novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu od 1.7.2022 a od 1.1.2023. Podľa nov...
1 0
Pracovný čas (14.09.22)
Dobrý deň, poprosím Vás o radu. V práci sa nám začína pracovná doba od 18.00. Zamestnávateľ nás núti prísť na pracovisko uz o 17.00, aby sme si stihli pripraviť pracovisko pred oficiálnou pracovnou do...
1 0
dohoda o skončení prac.pomeru je nárok na podporu v nezamestnanosti? (14.09.22)
Ak zamestnanec pracoval od 2/2020 do 9/2022 a ukončí prac.pomer dohodou podľa § 60, tak má nárok na dávku v nezamestnanosti?
1 1
dokedy odovzdať prechodku PN (14.09.22)
ahoj , má zamestnávateľ nejaký termín dokedy doručiť prechodku PN , do sociálnej poisťovne ? odoslal som ju 30.8. prevzatá od pošty o podpísaná bola 31.8. a do poisťovne bola doručená až včera . je...
1 0
Pracovný pomer na 1 mesiac (14.09.22)
Dobrý deň, ak uzatvoríme so zamestnancom pracovný pomer na 1 mesiac od 01.10.2022 do 31.10.2022, do soc. poist. ho prihlásim štandartne kódom 1 - zamestnanec pravidelný príjem? Ďakujem .
1 0
Príspevok na rekreáciu - stravovanie mimo ubytovacieho zariadenia (09.09.22)
Dobrý deň, zamestnankyňa predložila 1 faktúru vystavenú ubytovacím zariadením len za ubytovanie v chate (neposkytujú tam stravu), ale má na nej uvedené, že stravovanie poskytované v Kolibe XY a potom ...
1 0
Príspevok na rekreáciu - oprávnený výdavok (23.08.22)
Považuje sa mapa zakúpená v ubytovacom zariadení za oprávnený výdavok rekreácie?
1 0
Pomerna cast dovolenky (13.09.22)
Dobrý deň, prosím o radu: zamestnanec bude končiť PP po 8 rokoch k 25.11.2022. Ročný nárok dovolenky má 30, už si vyčerpal 10 dní. Ku skončeniu PP mu budem krátiť dovolenku za 11.20222 a 12.2022, čiž...
1 0
Má nárok na náhradu mzdy svedok? (13.09.22)
Prosím o radu: Má zamestnanec nárok na náhradu mzdy ako svedok na súde? tak ako je to napr pri ošetrení zamestnanca. prípadne ako je to ak zamestnanec ide ako svedok na súd
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 0
NČZD - dva PP u rovnakého zamestnávateľa (12.09.22)
Dobrý večer, chcela by som sa poinformovať. Ak zamestnanec u nás pracoval v rámci jedného mesiaca napr. od 01.08.2022 do 10.08.2022 na dohodu a následne pokračuje na HPP od 15.08.2022. Má podpísané...
1 0
Zákonník práce, § 97 Práca nadčas DRAK (13.04.12)
Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mim...
1 0
mzdy/karantenna PN (12.09.22)
ahojte, ak mam z-ca na PN v covid karantene, tak nema narok na preplatenie prvych 10 dni od z-tela na mzdu? - je doma zadarmo? az keby bol viac ako 10dni, tak uz 11 den mu vyplati soc. poist.?
1 0
Doba určitá - pedagogický zamestnanec (12.09.22)
Prosím, môže byť pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom uzatvorený od 6.9.2022 do 31.8.2023? Je týmto splnená podmienka §82 ods.4 - najkratšie na 1 školský rok? Ďakujem pekne.
1 2
výpoveď zo strany zamestnanca a (12.09.22)
dobrý deň. Zamestnanec dal výpoveď s 2 mesačnou výpovednou dobou v zmysle ZP. Je zamestnávateľ povinný dať mu nejaký výstupný doklad, vyjadrenie ako, že berie na vedomie alebo na ukončenie pracovného ...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk