Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
3 0
Prvá pomoc++ DRAK (04.02.21)
Zmeny v opatreniach Prvá pomoc ++ Obdobie, za ktoré sa budú príspevky poskytovať sa predlžuje do 30.6.2021. Žiadať o príspevky podľa zmenených podmienok bude možné po zverejnení žiadostí a výkazov, t...
1 0
Finančný príspevok / gastrolístok a zaokrúhľovanie (05.05.22)
Dobrý deň, ak je hodnota stravného lístka 4,90 EUR. Príspevok zamestnávateľa je vo výške 55%. čo vychádza na 2,695 EUR. Čo je správne príspevok zamestnávateľa vo výške: A) 2,69 EUR alebo B) 2...
1 0
Zlý výpočet exekučnej zrážky (05.05.22)
0 odpovedí Otázka od Zuzana2 Mzdy a personalistika Deti
Dobrý deň, zamestnanec nastúpil v priebehu marca. Má 4 vyživované deti a 1 exekúciu. V programe som mala omylom zakliknuté na exekučnej zrážke políčko "nezrážať", takže za marec sa zamestnancovi nezr...
1 0
Práca vo sviatok a zatvorenie prevádzky (05.05.22)
Dobrý deň, ako postupovať v prípade, ak zamestnanci pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase neodpravovali sviatok v mesiaci 042022 pretože konateľ nariadil zatvorenie prevádzky počas sviatku. Tým ...
1 1
Zahraničná pracovná cesta (05.05.22)
Dobrý deň, prosím o radu. Zamestnanec pracujúci od pondelka do piatku šiel na zahraničnú pracovnú cestu do Belgicka v nedeľu a vrátil sa 15.04. (sviatok) Nedeľu len cestoval - resp. šoféroval do kraji...
1 0
Nárok na dovolenku (05.05.22)
Pracovník odpracoval za tento rok celý január. Február odpracoval celý okrem 3 dní dovolenky. Marec odpracoval 1 deň, 3 dni mal dovolenku a potom zostal na PN, na ktorej bol až do konca apríla. Nastúp...
1 0
Vzorec na výpočet odvodov na povinné nemocenské poistenie počas PN (05.05.22)
Ako si SZČO vypočíta výšku odvodu do SP, ak bol PN od 12.4.2022 - 30.4.2022? Ďakujem.
11 0
Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019 DRAK (19.09.18)
Zmeny v zákone 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1.1.2019 V NR SR je pripravovaná novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo...
1 0
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 ZP (04.05.22)
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Zamestnanec má základný mesačný plat 770.- EUR v 3 stupni náročnosti práce / 7 hodinový denný úväzok. Prémie a ani odmeny nemá. Upraví sa mu aj na 7 hodín priemerný záro...
1 1
Zamestnanec na pracovnú zmluvu,súbeh - starobný dôchodok a PN? (04.05.22)
Moja priateľka je zamestnaná na pracovnú zmluvu, požiadala SP o riadny (nie predčasný) starobný dôchodok v mesiaci marec 2022, od apríla 2022 je na PN, u ktorej sa predpokladá dlhodobá PN (mozgová prí...
2 3
DoBPŠ a evidencia na ÚPSVaR (04.05.22)
Dobrý deň, študentka VŠ pracoval popri dennom VŠ štúdiu, zamestnanie bolo na základe DoBPŠ. Dňa 12 05 2022 má poslednú štátnu skúšku, tým dňom je aj ukončená DoBPŠ. Na leto ide do evidencie na úrade p...
1 0
Rekondičné pobyty (03.05.22)
0 odpovedí Otázka od TSLADA Mzdy a personalistika
V § 11 ods. 11 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa na účely nároku na rekondičný pobyt uvádza podmienka nepretržité vykonávanie práce. Považuje sa dočasná práceneschopnosť zamestnanca...
1 0
Čas strávený v práci a na pracovnej ceste (03.05.22)
Zamestnanec odpracoval smenu od 6,30 - 14,30 hod. ( mal obed) a potom bol vyslaný na PC, ktorú vykonal od 14,30 - 19,00 hod. Jeho obvyklý prac. čas je od 6,30 - 14,30 hod. Vznikne mu nárok na stravné ...
1 0
Vypočet plneho ID (03.05.22)
Do roku 2016 som mal opracovanych 27.3roku. Od 2017 som na pol ID 55perc.do 3.5.2022.Po prehodnoteni zdravotneho stavu som dostal plny ID 75perc. Aku vyšku mi pridelia, myslim v eurach, pri tejto zme...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk