Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
10 0
Materské - ako si ho vylepšiť (20.10.06)
Som zamestnaná v pracovnom pomere od mája 2004. Môj plat sa pohybuje na úrovni 10000 až 12000 Sk mesačne. Na budúci rok by som chcela otehotnieť. Viem, že pri svojom plate budem mať pomerne nízke mate...
1 0
Rodičovský príspevok a zárobková činnosť (06.11.06)
Som na rodičovskom príspevku. V zamestnaní mám rodičovskú dovolenku. Prídem o rodičovský príspevok, ak si budem zarábať formou dohody o vykonaní práce?
1 0
Exekučné zrážky (25.04.22)
Nový zamestnanec, má manželku, jeho čistá mzda je 600 €. Ex. príkaz výživné 1. dieťa 150 € Ex. príkaz výživné na 2. dieťa 100 € od 1.11.2020 + pohľadávka na výživnom na 2. dieťa do 30.10.2020 vo v...
1 0
Príspevok zamestnávateľa na investičné životné poistenie (25.04.22)
Milí poraďáci pozdravujem, mám taký veľký problém, ani nespím pre to a neviem ako ho správne riešiť. Už to nevieme vrátiť späť, ale teraz to potrebujem poriešiť. Ide o to, že máme doplnkové dôchodkové...
22 0
Dohody o brigádnickej práci študentov po novele schválenej v NRSR 27.11.2012 DRAK (09.12.12)
Zrejme najvážnejšou zmenou od 1.1.2013 s veľkými dôsledkami na prax je zavedenie, resp. zvýšenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zmeny...
1 0
dohoda skrátená práca (22.04.22)
Dobrý deň, prosím Vás, bol by niekto ochotný poskytnúť vzor Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom v čase skrátenej práce, kvôli podaniu žiadosti ďakujem
1 0
Alikvótna časť dovolenky pri zrušení miesta. (22.04.22)
Poprosím. Rušíme pracovné miesto k 30.04.2022. Zamestnanec inú ponúkanú prácu neprijal a trvá na výpovednej dobe, ktorá je 3 mesiace a následne na vyplatení odstupného. Počas výpovednej doby si bude č...
1 0
Dohoda o vykonaní práce (22.04.22)
Dobrý deň, môže znieť časť Dohody o vykonaní práce takto, ide v tomto prípade o výkon práce vymedzený výsledkom ? 1. Pracovná úloha : pomocné záhradnícke a závlahárske práce v teréne pri re...
1 0
Švédsko - poistenie a materská - problém (22.04.22)
0 odpovedí Otázka od baskja Mzdy a personalistika
Situácia je nasledovná: Od 01/2019 som zamestnaná vo Švédsku, vo švédskej firme na pracovnú zmluvu - tá stále platí, materskú mám najlásenú na celý rok 2022. Platím tam dane, poistenie, proste všetko...
1 1
Ako sa zaokrúhľuje krátená NČZD v RZD 2021? (22.04.22)
RZD 2021 -Zdaniteľná mzda 25739,97, poistné 3411,07, NZČD 3913,27. V Hlásení chce FS 3913,26 podľa nás je to 3913,27.
1 0
Daňový bonus a potvrdenia (21.04.22)
Dobrý deň, mám zamestnaného z-ca od 21.3.2022, žiada si mesačne uplatnovať daňový bonus na 3 deti, z toho jedno je 17 ročné a druhé 19 ročné, treba vyžiadať od zamestnanca potvrdenie o návšteve školy...
4 0
Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020) DRAK (10.06.20)
Dňa 9.6.2020 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení a v rámci článku II aj novela Zákonníka práce. Účinnosť je dňom vyhlásenia, t.j. od 17.6.2020. Pandemické nemocenké V súlade s ust. 29...
1 0
Nárok na dovolenku (22.04.22)
Ahojte, aký bude nárok na dovolenku, ak nástup 7.1.2022, PP trvá do 30.4.? Ročný nárok deleno 12 krát 4 mesiace (jan-apr.) alebo iba krát 3 mesiace (celé mesiace - febr- april)
1 0
&60 ZP a odstupne (22.04.22)
Chcem sa opýtať keď dám ukončenie PP dohodou, neuvediem dôvod, dáva sa odstup e?
2 0
Zákonník práce, § 6 Prijatie cudzinca do pracovnoprávneho vzťahu DRAK (07.05.12)
Podmienky, za ktorých môže byť prijatý do pracovnoprávneho vzťahu štátny príslušník tretej krajiny, upravuje piata časť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk