Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Autor Iveta Matlovičová   29.11.23
Daňový bonus na dieťa sa počnúc rokom 2015 vždy zvyšoval k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a to rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Dňa 24.5.2022 bol schválený zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý v rámci článku II. [§ 52zzo novely zákona o dani z príjmov] zrušil valorizáciu daňového bonusu; počnúc rokom 2023 sa suma daňového bonusu po zmene sumy životného minima nemení. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je v roku 2023:  • 140 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku; v tejto výške sa prizná poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje v období od 1.1.2023 do 30.4.2023 dotácia k stravovacím návykom dieťaťa
  • 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.


Daňový bonus a dotácia na stravu. Dňa 7.2.2023 bola schválená novela č. 65/2023 Z. z. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je v čl. III aj novela zákona o dani z príjmov a v čl. VI. novela zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. Opätovne sa od 1.5.2023 zaviedlo plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. obedy zadarmo. To znamená, že rodič si môže na dieťa uplatňovať dotáciu na stravu, a zároveň aj nárok na daňový bonus na dieťa. Od 1. mája 2023 sa už na účely dotácie na obedy neprihliada ani na to, či rodič je alebo nie je poberateľom daňového bonusu na dieťa.

Daňový bonus limitovaný aj výškou základu dane daňovníka a prizná sa najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 33 zákona o dani z príjmov. Tento limit je závislý od:
· 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
· 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
· 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
· 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
· 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
· 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.
Ak si zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, nakoľko si ho napr. neuplatňoval počas roka 2023, na preukázanie nároku je povinný predložiť príslušné doklady [napr. rodný list dieťaťa (ak ide o vlastné dieťa), doklad o osvojení, potvrdenie o návšteve školy].

Upozornenie: Zamestnanec, ktorý

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

1
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná