Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
rocne zuctovanie dane

Zákon o dani z príjmov, § 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2017

Daňové priznanie

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Zmena v nároku na DB na dieťa v RZD a DP za rok 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2014

RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

RZD 2020 - komplet

RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

RZD 2020 - dodatočné uplatnenie poistného a príspevkov

RZD 2020 - nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť

RZD 2020 - daňový bonus na dieťa

RZD 2020 - nezdaniteľná časť na daňovníka

Musí podať daňové priznanie zamestnanec, ktorý nedoručil potvrdenia o príjme?

Konateľ - občan ČR - dane a odvody

Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2017

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2009

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Nezdaniteľná časť základu dane príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2014

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2017

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2015

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 (tlačivo)

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2014

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015
Strana 1 z 6 123456 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]