Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
rocne zuctovanie dane

Musí podať daňové priznanie zamestnanec, ktorý nedoručil potvrdenia o príjme?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2014

Konateľ - občan ČR - dane a odvody

Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2017

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2009

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Nezdaniteľná časť základu dane príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2014

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2017

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2017

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2015

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 (tlačivo)

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2014

Zákon o dani z príjmov, § 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2014

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2016

Má zamestnávateľ povinnosť oznamovať príjem zahraničného zamestnanca do zahraničia?

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2015

Daňové priznanie a ročné zúčtovanie dane za rok 2014

Zamestnanecká prémia za rok 2014

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2014

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2014

Ročné zúčtovanie dane - zrušené životné poistenie

Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec platil dobrovoľné nemocenské poistenie

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2015
Strana 1 z 6 123456 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]