Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Autor Iveta Matlovičová   05.01.24
Daňový bonus na vyživované dieťa, ktorý je upravený v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDP"), predstavuje daňové zvýhodnenie od štátu, ktoré si zamestnanec môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Vyplatený daňový bonus je príjem, ktorý je od dane oslobodený a znižuje daňovníkovi daňovú povinnosť. Nárok na daňový bonus vzniká len v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok a trvá najdlhšie do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku. Počnúc rokom 2023 boli prijaté viaceré a zásadné legislatívne zmeny, ktoré mali dopad nielen na zmenu podmienok, po splnení ktorých vzniká nárok na daňový bonus, ale aj na samotný výpočet sumy daňového bonusu. Nižšie uvádzam základné podmienky a pravidlá pre výpočet sumy daňového bonusu. Daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa po splnení nasledujúcich podmienok:


  1. daňový bonus na dieťa možno uplatniť na každé vyživované dieťa, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa, pričom prechodný pobyt a vlastný príjem dieťaťa, ktoré spĺňa podmienky nezaopatrenosti, nie je prekážkou na priznanie daňového bonusu,
  2. daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden daňovník, t. j. jeden z rodičov; v prípade, že sa nedohodnú, je potrebné dodržať poradie matka, otec, iná oprávnená osoba,
  3. daňovník preukáže

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

1
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - základné pravidlá výpočtu DB na dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu