Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Autor Jozef Mihál   23.02.07
Prosím o odpoveď na otázku, čo z ďalej uvedených príjmov sa započítava do vlastného príjmu manželky:
- podiel na zisku, ktorý jej bol vyplatený v zamestnaní,
- podiel na zisku, ktorý jej bol vyplatený ako zamestnancovi,
- príjem v zamestnaní v zahraničí (Česká republika),
- príjem v zamestnaní na Slovensku a to...
- príjmy zo sociálneho fondu,
- náhrada mzdy počas prvých desiatich dní PN,
- cestovné náhrady - diéty - nezdanené,
- príjem z prenájmu poľn.pôdy - v rámci limitu 23650 Sk nezdanený,
- úroky zo stavebného sporenia,
- príjem z predaných podielových listov,
- príjem zo zmluvy o dielo (príležitostný príjem do 23650 Sk oslobodený od dane),
- výhra v televíznej súťaži,
- nemocenské zo Sociálnej poisťovne,
- dávka v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne,
- úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne,
- dávka z garančného poistenia (pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa) zo Sociálnej poisťovne,
- predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne,
- výsluhový príspevok bývalého policajta alebo vojaka,
- výsluhový dôchodok bývalého policajta alebo vojaka,
- dôchodok zo zahraničia,
- sociálne dávky poskytované podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, napríklad príspevky na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, príspevok na osobnú asistenciu, príspevok na zaobstaranie pomôcky,
- dávky v hmotnej núdzi poskytované podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Riešenie témy "Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu