Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
dan z prijmov

Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017

Koniec školského roka - absolventi SŠ, VŠ - prídavky, daňový bonus, zdr. poistenie...

Daňový bonus - dieťa študuje v zahraničí

Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Musí podať daňové priznanie zamestnanec, ktorý nedoručil potvrdenia o príjme?

Daňový bonus - spoločná domácnosť

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Daň z dividend (stav 11/2016 pred druhým a tretím čítaním v NRSR)

Daňový bonus - študujúce dieťa dovŕšilo 25 rokov

Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka - zdanenie príjmu

Autori a umelci (2016)

Zdravotné poistenie z dividend vyplatených po 1.1.2017 za roky 2011-2016

Dane a odvody športovcov

Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2014

Konateľ - občan ČR - dane a odvody

Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Konateľ, podiely na zisku a zdravotné poistenie

Daňové priznanie - údaje o deťoch

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2017

DP - zamestnanec a prijem za predaj pozemku na cestu

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2009

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Platí sa daň a odvody z príspevkov na dopl. dôch. sporenie hradených zo soc.fondu?

Daňový bonus - zamestnanec nedosiahol 6-násobok min.mzdy

Daňový bonus - prerušenie štúdia

Daňový bonus - rozvedené manželstvo

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2017
Strana 1 z 15 1234567891011 ... PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]