Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Autor Jozef Mihál   11.12.13
V doplnkovom dôchodkovom sporení dochádza od 1.1.2014 k zásadným zmenám, najmä pokiaľ ide o zmenu podmienok nároku na doplnkový starobný dôchodok a výsluhový dôchodok. Tieto nové podmienky sa budú vzťahovať na:

- nové zmluvy, ktorú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia uzatvoria od 1.1.2014
- staré zmluvy, ktoré účastníci doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorili pred 1.1.2014 a po 1.1.2014 uzatvoria v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dodatok, ktorým sa zruší ich doterajší dávkový plán a práva, povinnosti či nároky účastníka budú dané podľa zákona platného od 1.1.2014

Ak účastník doplnkového dôchodkového sporenia ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014) neuzavrie takýto dodatok (nemusí, je to na jeho slobodnom rozhodnutí), tak sa jeho práva, povinnosti a nároky riadia stavom platným pred 1.1.2014 (čiže príslušné zmeny v zákone sa na neho vzťahovať nebudú).

Zmena podmienok na vznik nároku na doplnkový starobný dôchodok

Pri novej zmluve resp. pri uzatvorení dodatku k starej zmluve bude mať účastník doplnkového dôchodkového sporenia nárok na doplnkový starobný dôchodok ak:

- mu vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok (I. pilier),
- mu vznikol nárok na riadny starobný dôchodok (I. pilier) alebo
- dovŕšil vek 62 rokov .

Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí dodatok, bude mať aj naďalej nárok na doplnkový starobný dôchodok "po starom".

A to buď:

- ak dosiahol vek 55 rokov a platil príspevky aspoň 10 rokov, respektíve 120 mesiacov.

Alebo - ak dosiahol vek 50 rokov a platil príspevky minimálne 1 rok.

... s tým, že konkrétne podmienky závisia od "Dávkového plánu", ktorý je súčasťou jeho starej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Tzv. "Dávkové plány"

Súčasťou nových zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, (zmlúv uzatvorených po 1.1.2014) už nebudú "dávkové plány". Namiesto nich sú nároky účastníkov dané priamo v zákone - napr. sprísnené podmienky na vznik nároku na dôchodok z III. piliera.

Doteraz boli dávkové plány dôležitou súčasťou zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, pretože v nich boli určené nároky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia.

Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí dodatok, bude mať dávkový plán aj naďalej v platnosti ako súčasť jeho zmluvy a jeho nároky budú aj naďalej dané týmto dávkovým plánom.

Znovuzavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Pri novej zmluve resp. pri uzatvorení dodatku k starej zmluve bude mať účastník doplnkového dôchodkového sporenia od roku 2014 možnosť zníženia základu dane o príspevky, ktoré si zaplatil (platby zamestnanca) počas príslušného roka na doplnkové dôchodkové sporenie.

Od základu dane si bude môcť odpočítať sumu ním (zamestnancom) zaplatených príspevkov, najviac však sumu 180 eur (čo pri sadzbe dane 19% znamená úsporu na dani 34,20 eura ročne). Prvýkrát sa táto možnosť uplatní pri podávaní daňových priznaní alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti v roku 2015 za rok 2014.

Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí dodatok, nebude mať nárok na zníženie základu dane o zaplatené príspevky.

Výsluhové dôchodky

Výsluhové dôchodky sa týkali a týkajú len zamestnancov, ktorí sú zaradení na výkon tzv. rizikových prác (kategória rizika 3. a 4.).

Pri novej zmluve resp. pri uzatvorení dodatku k starej zmluve bude mať účastník doplnkového dôchodkového sporenia nárok na výsluhový dôchodok ak:

- dovŕšil vek 55 rokov
- a súčasne ak sa príspevky platili najmenej za 10 rokov práce v zaradení kategórie rizika 3. alebo 4.

Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí dodatok, bude mať aj naďalej nárok na výsluhový dôchodok "po starom". A to:

- ak dovŕšil vek 40 rokov
- a súčasne ak sa príspevky platili najmenej za 5 rokov práce v kategórii rizika 3. alebo 4.

Odstupné

Pri novej zmluve resp. pri uzatvorení dodatku k starej zmluve nebude mať účastník doplnkového dôchodkového sporenia nárok na odstupné.

Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí dodatok, bude mať aj naďalej nárok na odstupné "po starom". To znamená, že môže i naďalej požiadať o odstupné, ak mu na odstupné vznikol nárok v súlade s jeho dávkovým plánom.

Predčasný výber

Pri novej zmluve resp. pri uzatvorení dodatku k starej zmluve bude mať účastník doplnkového dôchodkového sporenia nárok na čerpanie dôchodkových úspor vo forme novej dávky - predčasného výberu.

Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí dodatok, nebude mať nárok na predčasný výber.

Pri predčasnom výbere má účastník nárok na vyplatenie tej časti nasporenej sumy (a výnosov z nej), ktoré si sám uhradil na doplnkové dôchodkové sporenie.

V takomto prípade príspevky zamestnávateľa (a výnosy z týchto príspevkov) zostanú na účte účastníka až dovtedy, kým účastníkovi nevznikne nárok na doplnkový starobný dôchodok.

Predčasný výber je možné vyplatiť iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy, pričom prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený po uplynutí 10 rokov odo dňa uzatvorenia tejto účastníckej zmluvy.

Vyplatením predčasného výberu zmluva nezaniká - účastník môže v doplnkovom dôchodkovom sporení pokračovať na tej istej zmluve.

Pozor na uplatnenie nezdaniteľnej časti:

Ak si účastník uplatnil nezdaniteľnú časť na príspevky na dobrovoľné dôchodkové sporenie a potom si čerpá úspory formou predčasného výberu, je povinný celú výšku uplatnenej nezdaniteľnej časti vrátiť a to najneskôr do troch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli vyplatené úspory formou predčasného výberu.

Prevod úspor do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS)

Po 1.1.2014 je prevod osobného účtu do inej DDS bezplatný po jednom roku od uzatvorenia zmluvy. Týka sa to tak nových ako i starých zmlúv.

Zmeny možností samotného sporenia

Účastník môže sporiť súčasne vo viacerých príspevkových fondoch a tak rozložiť riziko ale i možnosť výnosov plynúcich zo sporenia.

Účastník musí mať umožnený prístup k svojmu osobnému účtu elektronicky (internetom) a to najneskôr od 31.12.2014.

Zníženie poplatkov

Od 1.1.2014 sa znižuje ročná odplata za správu príspevkových fondov na maximálne 1,8% z čistej hodnoty majetku vo fonde a odplata za správu výplatného fondu sa znižuje na 0,9% z čistej hodnoty majetku vo fonde.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

11
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Riešenie témy "Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná