Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Značky   , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Autor Jana Motyčková   24.11.20
Nariadenie vlády 102/2020 Z.z. v znení účinnom od 1.11.2020 upravilo podmienky nároku na tzv. pandemický rodičovský príspevok (ďalej RP COVID). Nárok na RP COVID má oprávnená osoba, ktorej v čase krízovej situácie nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu dovŕšenia limitného veku dieťaťa (3 roky, 6 rokov). Nárok na RP COVID je od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok (bežný), a to v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku. Toto platí pre prípady, kedy nárok na (bežný) RP zanikol najskôr v marci 2020. Ak nárok na RP zanikol vo februári, rodič nemá nárok na RP COVID.
Nárok na RP COVID trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia. Výška RP COVID v r. 2021, pre osoby, ktorým sa vypláca už v r. 2020, resp. ak nárok vznikne prvýkrát v januári 2021 ostáva rovnaká ako bola v r. 2020 (nevalorizuje sa).


RP COVID nepatrí oprávnenej osobe, ktorá má


  • príjem zo závislej činnosti alebo
  • náhradu mzdy alebo
  • príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo
  • je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia alebo
  • je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo
  • má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku


OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Riešenie témy "Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Riešenie témy "Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Riešenie témy "Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Riešenie témy "Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Riešenie témy "Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu