Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Značky   , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Autor Jana Motyčková   15.06.18
ODVODOVÁ VÝNIMKA U POBERATEĽOV DôCHODKU od 1.7.2018

Od 1.7.2018 sa budú na dohody u dôchodcov uplatňovať obdobné pravidlá ako na dohody o brigádnickej práci študentov. Čiže dôchodcovia pracujúci na dohodu si budú môcť určiť dohodu, na ktorú si uplatnia výnimku z platenia dôchodkového poistenia (starobné, invalidné poistenie a platenie príspevku do rezervného fondu solidarity). Výnimka spočíva v tom, že z určenej dohody sa neplatí poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ v mesiaci nepresiahne 200 €. Ak vymeriavací základ (u dohôd s nepravidelným príjmom priemerný príjem) z dohody, na ktorú si uplatnili výnimku, presiahne v niektorom mesiaci 200 €, dôchodkové poistenie sa platí iba zo sumy nad túto hranicu. Výnimka sa nevzťahuje na ÚP a GP, do VZ pre ÚP a GP vstupuje vždy celý príjem z dohody. Ak si dôchodca výnimku neuplatní, do SP sa platí poistné z plného vymeriavacieho základu na starobné, prípadne invalidné poistenie, úrazové a garančné poistenie a príspevok do rezervného fondu solidarity.

Ktorí dôchodcovia si môžu uplatniť výnimku a spôsob uplatnenia výnimky.
Možnosť uplatniť si výnimku na dohody sa vzťahuje na poberateľov :  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku,
  • výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku,
  • invalidného výsluhového dôchodku.

Výnimku z platenia dôchodkového poistenia si môže dôchodca v jednom mesiaci uplatniť len na jednu dohodu. Výnimku si uplatní tak, že písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (uplatnenie práva podľa §227a ods.1 zákona o sociálnom poistení), zároveň predloží čestné vyhlásenie, že si toto právo neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak si toto právo uplatní najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, uplatní ho zamestnávateľ od začiatku právneho vzťahu, inak ho uplatní od nasledujúceho mesiaca.

Ak si dôchodca na dohodu chce prestať uplatňovať výnimku, musí písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa §227a ods.1 zákona o SP. Účinky tohto oznámenia nastanú od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po oznámení.
Ak dohoda trvá pred 1.7.2018 a trvá aj po 1.7.2018, ak si chce dôchodca na túto dohodu uplatniť výnimku už od 1.7.2018, musí to oznámiť písomne zamestnávateľovi najneskôr 30.6.2018. Ak dôchodca oznámi uplatňovanie výnimky na trvajúcu dohodu až 1.7.2018, zamestnávateľ uplatní výnimku až od 1.8.2018.

Ak si dôchodca uplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia v jednom mesiaci u dvoch zamestnávateľov, platná je tá výnimka, ktorú oznámil ako prvú, a to z toho dôvodu, že čestné vyhlásenie, ktoré je nutnou súčasťou oznámenia o uplatňovaní výnimky je u druhého zamestnávateľa v poradí nepravdivé.
Výnimku si môže uplatniť len tá osoba, ktorej bol príslušný druh dôchodku priznaný právoplatným rozhodnutím. Kým dohodár nemá priznaný príslušný druh dôchodku, nepovažuje sa na tento účel za poberateľa dôchodku a nemôže si výnimku uplatniť. Keďže výnimka sa nedá uplatniť spätne, nie je možné uplatniť výnimku po priznaní dôchodku spätne od vzniku nároku na dôchodok.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

18
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET

Riešenie témy "Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná