Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
koronavirus

Skončenie ošetrovného 22.9.2020 pri predškolákoch

Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom

Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Koronavírus - novela Zákonníka práce prijatá 2.4.2020

Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)

Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Koronavírus - oznamovanie a preukazovanie prekážky v práci zamestnávateľovi

Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Koronavírus - odklad platenia poistného

Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Koronavírus - zmeny v sociálnom poistení prijaté 2.4.2020

Zmena druhu práce zamestnanca a práca z domu

Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas

Koronavírus - možnosti zamestnávateľa pri obmedzení činnosti

Dočasné pridelenie zamestnanca (medzi zamestnávateľmi)

Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavírusu

Zamestnanec - žiadosť o ošetrovné dodatočne

[ Populárne značky ]