Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)

Autor Jana Motyčková   20.05.20
20.5.2020 boli schválené nasledovné opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Prvé dve sú schválené nariadenia vlády, tie budú účinné dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.
1. Odklad splatnosti poistného.
Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba vykazuje pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa nariadenia vlády 76/2020 Z.z. o 40 % a viac, predlžuje sa im splatnosť poistného na SP, a to :
- poistné za marec 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020 - predĺžila sa už raz predĺžená lehota z 31.7.2020 na 31.12.2020,
- poistné za máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.

Poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, tzv. poistné zamestnanca do SP je splatné v riadnom termíne - za máj najneskôr v deň určený na výplatu príjmov za máj (výplatný termín).

Odklad splatnosti poistného sa netýka zdravotného poistenia. Preddavky szčo, zamestnancov a zamestnávateľov na zdravotné poistenie za máj 2020 sú splatné :
- pre všetky szčo do 8.6.2020
- pre všetkých zamestnávateľov v deň určený na výplatu príjmov za 5/2020 (ak nie je určený, tak do konca júna 2020)

Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie za marec 2020 bola posunutá už predchádzajúcou novelou zákona o zdravotnom poistení, a to za predpokladu, že pokles čistého obratu bol aspoň 40 percent, preddavky zamestnávateľa a preddavky szčo sú splatné do 31.7.2020.
Preddavky na ZP za apríl 2020 zamestnancov, zamestnávateľa a szčo sú/boli splatné v riadnom termíne (szčo do 11.5., zamestnávateľ v deň určený na výplatu príjmov za apríl).

2. Úprava spôsobu určenia poklesu čistého príjmu/obratu (na účely predĺženia splatnosti poistného, resp. odpustenia odvodov za apríl)
Novelizuje sa Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti tak, že do čistého obratu sa nezahŕňajú plnenia poskytované z opatrení tzv. Prvej pomoci ("v rámci projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.").

3. Predĺženie projektu "Prvá pomoc" na mesiace jún a júl 2020
Vláda schválila návrh na predĺženie projektu Prvá pomoc na mesiace jún a júl 2020, a to aj v prípade, že by bola mimoriadna situácia medzitým ukončená. Pôvodne bol projekt schválený len do mája.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)

Riešenie témy "Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)

Riešenie témy "Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)

Riešenie témy "Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)

Riešenie témy "Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu