Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Mzdové veličiny od 1.1.2024

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Mzdové veličiny od 1.1.2024

Autor Jana Motyčková   03.01.24
Čísla, ktoré sa menia medzi rokom 2023 a 2024 sú uvedené v texte tučným písmom.


Minimálna mzda, mzdové nároky, príplatky v roku 2024

Daňové parametre 2024 (mesačné sumy)
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka mesačne : 470,54 €
Sadzba preddavkov na daň : 19 %, 25 % zo základu dane presahujúceho mesačne 3961,50 €

Daňový bonus na dieťa :
- 50 € ak dieťa dovŕšilo 18 rokov veku (§52zzp)
- 140 € do dovŕšenia 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku.
Mesačná suma daňového bonusu je najviac vo výške percenta čiastkového základu dane rodiča, v závislosti od počtu vyživovaných detí :
- 1 dieťa : 20 %
- 2 deti : 27 %
- 3 deti : 34 %
- 4 deti : 41 %
- 5 detí : 48 %
- 6 a viac detí : 55 %

Zdravotné poistenie
Sadzba poistného / preddavkov : zamestnanca 4 % / zamestnávateľa 11 %, resp. pre zamestnancov so zdravotným postihnutím 2 % / 5,5 %
Maximálny vymeriavací základ pre platene preddavkov poistného na ZP z dividend : 78240 € (dividendy za r.2013-2016)
Základ pre výpočet odpočítateľnej položky na ZP : 380 €.
Minimálny preddavok na ZP zamestnanca za celý kalendárny mesiac v roku 2024 : 40,32 € (4 % z 238,88 + 11 % z 268,88 = 40,32 €)

Sociálne poistenie
Odvodová odpočítateľná položka pri DoBPŠ a dohodách dôchodcov : 200 €
Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách na sezónne práce : 652 €
Minimálny VZ pre szčo, dobrovoľne poistené osoby, samoplatiteľov (SP,ZP): 652 €
Percento príspevku na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) v r. 2024 : 4 %
Maximálny mesačný vymeriavací základ na SP okrem ÚP : 9128 €
Sadzby poistného zamestnanca / zamestnávateľa na SP
- nemocenské poistenie : 1,4 % / 1,4 %
- starobné poistenie : 4 % / 14 % (resp. pre účastníka v II, pilieri 10 % a na SDS 4 %, v praxi sa odvádza 14 % do SP, rozdelenie rieši SP)
- invalidné poistenie : 3 % / 3 %
- poistenie v nezamestnanosti : 1 % / 0,5 %, resp. 1 % pre zamestnancov, za ktorých sa neplatí poistné na financovanie podpory
- poistné na financovanie podpory : - / 0,5 %
- osobitný fond policajtov : 3 % / -
- úrazové poistenie : - / 0,8 %
- garančné poistenie : - / 0,25 %
- rezervný fond solidarity : - / 4,75 %

Maximálny DVZ :
- pre náhradu prímu : 85,7424
- pre nemocenské dávky : 85,7425
Aktuálna dôchodková hodnota : 17,7688
Minimálny predčasný starobný dôchodok priznaný do 30.6.2024 : 430,30 €.

Iné
Sumy na účely povinného zamestnávania občanov so ZPS pre rok 2024 (=výkaz podávaný do 31.3.2025)
Priemerná mzda za 1. až 3. štvrťrok 2023 = 1383 €.
CCP = 1383 € + 10,00 % + 1,4 % + 3 % + 1 % + 0,25 % + 0,8 % + 4,75 % + 14 % = 1869,80 €
Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je od 1.1.2024 :
- ak ide o odobratie tovaru 0,8-násobok CCP = 1495 €
- ak ide o prijatie služby 0,7-násobok CCP = 1308 €
Odvod za neplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZPS 0,7-násobok CCP = 1682 €

Uchádzač o zamestnanie môže zarobiť mesačne(do 30.6.2024): 268,88 €.

SZČO - poistenie
Minimálny vymeriavací základ szčo, dobrovoľne poistenej osoby v SP a samoplatiteľa v ZP : 652 €
Hranica príjmu pre posúdenie povinného poistenia szčo v SP :
- pre poistenie od 1.7.2023 (1.10.) do 30.6.2024 (30.9.) : príjem szčo v r. 2022 vyšší ako 7266 €
- pre poistenie od 1.7.2024 (1.10.) do 30.6.2025 (30.9.) : príjem szčo v r. 2023 vyšší ako 7824 €
Maximálny VZ pre SP v r. 2023 : 9128 €.
V zdravotnom poistení szčo nemajú stanovený maximálny vymeriavací základ, to platí pre preddavky aj pre ročné zúčtovanie poistného
Sadzba preddavku na ZP : 11 %, resp. pre szčo so zdravotným postihnutím 5,5 %. Upozornenie : preddavok szčo pre rok 2024 vyčíslený v rzzp za rok 2022 je vypočítaný pôvodným percentom (10 %, resp. 5 %) tento preddavok teda nie je správny a szčo si musí prepočítať preddavok za mesiace roku 2024 novým percentom.
Minimálna výška preddavku na ZP :
- pri sadzbe 11 % : 97,80 €
- pri sadzbe 5,5 % : 48,90 €
Sadzby poistného szčo na SP / mesačné poistné z minimálneho VZ :
- nemocenské poistenie : 4,4 % / 28,68 €
- starobné poistenie (a SDS) : 18 % / 117,36 €
- invalidné poistenie : 6 % / 39,12 €
- rezervný fond : 4,75 % / 30,97
Minimálne poistné szčo do SP mesačne :
- ak szčo platí všetko poistné : 216,13 €
- ak szčo neplatí invalidné poistenie (napr. starobný dôchodca) : 177,01 €

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Mzdové veličiny od 1.1.2024

Riešenie témy "Mzdové veličiny od 1.1.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny od 1.1.2024

Riešenie témy "Mzdové veličiny od 1.1.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny od 1.1.2024

Riešenie témy "Mzdové veličiny od 1.1.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny od 1.1.2024

Riešenie témy "Mzdové veličiny od 1.1.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny od 1.1.2024

Riešenie témy "Mzdové veličiny od 1.1.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny od 1.1.2024

Riešenie témy "Mzdové veličiny od 1.1.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu