Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Autor Jana Motyčková   06.06.18
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2018 od 1.6.2018

30.5.2018 bol zverejnený nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti. Tento vzor je potrebné použiť pri vystavovaní potvrdení od 1.6.2018.

Vzor potvrdenia : https://www.financnasprava.sk/_img/p....05.30_ZDP.pdf

Zároveň upozorňujem, že po novele Zákonníka práce, ktorá je účinná od 1.5.2018 zamestnávateľ nie je povinný vystavovať toto potvrdenie pri skončení pracovného pomeru zamestnanca. Povinnosť vystaviť toto potvrdenie za príslušné zdaňovacie obdobie je podľa § 39 ods. 5 najneskôr do :
- 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
- do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Poučenie k potvrdeniu o zdaniteľnom príjme je súčasťou súboru v uvedenom linku.

ZMENY V TLAČIVE oproti tlačivu platnému do 31.5.2018 sa týkajú predovšetkým odmien pri príležitosti letných dovoleniek a odmien pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 13. a 14. plat), ďalšie zmeny nastali len presunom riadkov.

V potvrdení boli doplnené riadky :
01d - (z toho) zdaniteľné príjmy vyplatené v júni pri príležitosti obdobia letných dovoleniek
01e - (z toho) zdaniteľné príjmy vyplatené v decembri pri príležitosti vianočných sviatkov
07 - suma peňažného plnenia oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona (max 500 €)
08 - suma peňažného plnenia oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona (max 500 €)
12 - Priemerný mesačný zárobok (funkčný plat) zamestnanca potrebný na účely oslobodenia sumy uvedenej na r.07 .... €, a na účely oslobodenia sumy uvedenej na r.08 .... €.
Doba trvania zamestannia k 30.aprílu : .... mesiacov, k 31.októbru .... mesiacov.

Na riadku 01d sa uvádza suma zdaniteľného príjmu z odmeny pri príležitosti obdobia letných dovoleniek vyplatenej v júni, pričom tento príjem je zahrnutý aj v sume na r. 01 (Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov) . Na r. 01d sa neuvádza suma oslobodená od dane z tejto odmeny (max 500 €), ktorú zamestnávateľ uvádza na r. 07 tohto potvrdenia.
Dôležité upozornenie : Peňažné plnenie poskytnuté pri príležitosti obdobia letných dovoleniek možno prvýkrát oslobodiť od dane až v mesiaci jún 2019, preto sa r. 07 za zdaňovacie obdobie 2018 nevypĺňa.

Na riadku 01e sa uvádza suma zdaniteľného príjmu z odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov vyplatenej v decembri, pričom tento príjem je zahrnutý aj v sume na r. 01 (Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov). Na r. 01e sa neuvádza suma oslobodená od dane z tejto odmeny (max 500 €), ktorú zamestnávateľ uvádza na r. 08 (oslobodenie možno prvýkrát uplatniť v mesiaci december 2018).

Na riadku 07 sa uvádza časť odmeny pri príležitosti letných dovoleniek, ktorá spĺňa podmienky oslobodená od dane, max 500 €.
Dôležité upozornenie : Za zdaňovacie obdobie 2018 sa r. 07 nevypĺňa, nakoľko peňažné plnenie vyplatené pri príležitosti obdobia letných dovoleniek možno prvýkrát oslobodiť od dane v mesiaci jún 2019.

Na riadku 08 sa uvádza časť odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov, ktorá spĺňa podmienky oslobodenia od dane, max. 500 €. Uvádza sa prvýkrát v roku 2018.

Riadok 12 sa vypĺňa len vtedy, ak je vyplnený r. 07 alebo r. 08. Na r. 12 sa uvádzajú sumy priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca (§ 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.), ktoré sú rozhodujúcim ukazovateľom pre uplatnenie oslobodenia od dane a uvádza sa aj doba zamestnania k 30. aprílu a 31. októbru príslušného kalendárneho roka, t. j. počet kalendárnych mesiacov nepretržitého trvania pracovnoprávneho (štátnozamestnaneckého) vzťahu zamestnanca u tohto zamestnávateľa.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

10
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná