Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Autor Jozef Mihál   09.08.16
Pri posudzovaní ako má daňovník povinnosť zdaniť svoje príjmy dosiahnuté na Slovensku a v zahraničí, je dôležité správne posúdenie či daňovník je alebo nie je daňovým rezidentom Slovenskej republiky (SR).

Daňovník ktorý pracuje alebo podniká, respektíve dosahuje príjmy v zahraničí, je povinný podať v SR daňové priznanie zo všetkých svojich príjmov vtedy, ak sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a podľa medzinárodných zmlúv a dohovorov považuje za daňového rezidenta SR, resp. daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) bod 1. zákona.

Daňový rezident SR je povinný podať na Slovensku za rok 2016 daňové priznanie a v ňom uviesť všetky svoje zdaniteľné príjmy, dosiahnuté nielen na Slovensku ale aj v zahraničí a to v prípade, ak celkový (celosvetový) zdaniteľný príjem za rok 2016 presiahol sumu 1901,67 eur, respektíve ak pri príjmoch z podnikania vykázal daňovú stratu.

Nie je pritom podstatné, akú časť z celosvetových príjmov daňový rezident SR dosiahol na Slovensku a akú časť v zahraničí, v akej krajine atď. Môže ísť a často ide o prípady, kedy občan na Slovensku nemal žiadne zdaniteľné príjmy a mal zdaniteľné príjmy len v zahraničí.

Nie je podstatné ani to, či sú to (len) príjmy zo závislej činnosti.

Určitou výhodou je možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania až o 6 mesiacov pre daňových rezidentov SR, ktorí mali príjmy v zahraničí. Ak to chce daňovník využiť, stačí podať správcovi dane v lehote do 31.3. oznámenie. Daňovník v oznámení uvedie že má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí a lehotu, v ktorej podá daňové priznanie. Ním zvolená lehota musí byť uvedená ako koniec kalendárneho mesiaca, najneskôr 30.9. Takže lehotu si môže stanoviť ako 30.4. – 31.5. – 30.6. – 31.7. – 31.8. – 30.9. V takto stanovenej lehote potom podáva daňové priznanie a v tejto lehote musí uhradiť prípadný daňový nedoplatok.

Naopak, daňovník, ktorý nie je daňovým rezidentom SR, resp. je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, má povinnosť podať v SR daňové priznanie len z príjmov, ktoré dosiahol na Slovensku.

Za rok 2016 má túto povinnosť vtedy, ak jeho zdaniteľný príjem dosiahnutý na Slovensku presiahol sumu 1901,67 eur. V prípade že ako zamestnanec spĺňa príslušné podmienky, môže mu namiesto daňového priznania spracovať jeho zamestnávateľ ročné zúčtovanie.


KTO JE DAŇOVÝ REZIDENT SR

Podľa § 2 písm. d) bod 1. zákona daňový rezident SR resp. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá:

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Riešenie témy "Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná