Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
6 0
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 DRAK (15.12.19)
Ročné zúčtovanie za rok 2019 vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný FR SR. Žiadosť je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 17.2.2020 (...
1 0
ŤZP a doprava do práce počas COVID 19 (26.03.20)
Som ŤZP 60% postih dolných končatín, poberám čiastočný inv. dôchodok, nemám auto a cestu do práce nezvládnem ani pešo ani na bicykli. Zamestnávateľ nevyhlásil prekážky v práci na jeho strane, takže pr...
1 0
zrušenie pracovného miesta (26.03.20)
zamestnanec sa stal nadbytočný, nakoľko sa zrušuje jeho pracovná pozícia, bola mu ponúknutá iná vhodná práca, ale tú nechce prijať, má nárok na odstupné v takomto prípade?
4 0
Dohoda o brigádnickej práci študentov - kto je "študent"? (12.11.06)
Môže zamestnávateľ zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov osobu, ktorá externe študuje na VŠ?
1 0
Pochybnosti o POZM od ineho zamestnavatela (25.03.20)
Dobry den. Zamestnanec nam predlozil POZM 2019 ineho zamestnavatela, kde je uvedeny poberany danovy bonus v mesiacoch 1-11 v celkovej sume 221,70 €. U nas poberal v 12/2019 v sume 22,17. K...
1 0
OČR-koronavírus (25.03.20)
Bola som na OČR (pre koronavírus) od 16.3-22.3.20 - t.j. 7 dní, od 23.3 som nastúpila do zamestnania. Od 23.3. zostal doma druhý rodič s dieťaťom, ale nebol na OČR (vedel si to vybaviť ináč so zamestn...
13 0
Otec na materskej? DRAK (03.05.14)
Okrem matky dieťaťa môžu materské, ako jednu z dávok nemocenského poistenia, čerpať aj iné osoby. Stanovuje to § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmyslom tohto ustanovenia je najmä ...
1 0
SZČO povinne poistena od 1.4.2020 a OČR koronavirus /dieťa má 12 rokov/ (25.03.20)
Dobrý deň, bola by som vďačná za každú radu ohľadne koronavírusu . Som SZČO a od 1.4.2020 budem povinne poistenou v SOCPOIST (prvý rok som si platila iba zdravotné poistenie, DP za rok 2019 už mám po...
1 0
ZP a ošetrovné v súvislosti s koronavírusom (25.03.20)
Chcem sa opýtať na zdravotnú poisťovňu hlásim ošetrovné v súvislosti s koronavírusom kódom 1O? ďakujem
1 1
Minimálna výška príspevku k strave? (25.03.20)
Aká je min.hodnota príspevku k strave (chceme uplatniť par.152 ods.7 ZP)?
1 0
Predčasný starobný dôchodca – evidovaný / neevidovaný na ÚP - zdravotné poistenie (25.03.20)
Dobrý deň, -ak uchádzačovi o zamestnanie priznali predčasný star. dôchok a zostane naďalej evidovaný, musí plniť povinnosti vyplývajúce z evidencie UoZ – pravidelne/mesačne navštevovať kontaktnú osob...
1 0
práca starobného dôchodcu (nad 65 rokov) (25.03.20)
0 odpovedí Otázka od hanelle Mzdy a personalistika Práca
Máme zamestnaného starobného dôchodcu na PZ. Má nad 65 rokov. Čo s ním v súvislosti s celou vírusovou situáciou? môže ďalej chodiť do práce?
1 0
nevyplatená mzda z 2019- ročné hlásenie a potvrdenie o príjme (25.03.20)
Dobrý deň. V novembri min.roka došlo k predaju firmy, riaditeľ ukončil PP a bola mu vyplatená mzda a dovolenka. Mzda mala odísť s ostatnými a z tohto dôvodu bolo zaplatené aj zdravotné, daň a sociálka...
1 0
OČR - rodinný príslušník (24.03.20)
Môže si vnuk zobrať OČR na svojho starého otca, nakoľko majú spoločnú domácnosť. Ďakujem
22 0
Náhrada príjmu pri PN a nemocenské - zmeny k 1.1.2013 DRAK (04.01.13)
Od 1. januára 2013 dochádza k zmenám v nemocenských dávkach zamestnancov (§ 30 až 58 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) a v zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk