Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 3
Môže podať dôchodca ešte DP (23.05.19)
Dobrý deň, dôchodkyni som poslala potvrdenie o príjme za rok 2018. nepresiahla príjem 1 915,01 eura. Myslela som si, že si podala sama daňové priznanie. Dnes mi volala, že preplatok jej ešte neprišiel...
1 0
Z akých zdrojov býva financovaný benefit v podobe dovolenky navyše? (23.05.19)
0 odpovedí Otázka od Denisa1306 Mzdy a personalistika
Najlepším zamestnancom by som na základe výstupu z hodnotiaceho procesu chcela dať 5 dovolenkových dní nad rámec zákonom stanovenej dovolenky. Z akých zdrojov financovania by bolo najlepšie financovať...
25 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
5 0
Zákonník práce, § 109 Krátenie dovolenky DRAK (17.04.12)
Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku (viď § 109 ods. 7). Krátenie dovolenky za kalendárny rok a pomernej časti dovolenky...
12 0
Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018 DRAK (21.02.18)
14.2.2018 NR SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá zavádza povinné mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu. Novela má byť účinná od 1.5.2018 ( po podpise prezidentom a zverejnení v Z.z.). ...
10 0
Nárok na dovolenku (23.05.19)
Dobrý deň mám 20 rokov od 1.4. pracujem na TPP krátky dlhy týždeň 12,5h za deň chcem sa opýtať či mám nejaký nárok na dovolenku a ak áno či zamestnávateľ môže do dni dovolenky započítavať aj dni mimo ...
1 0
13. plat a jeho výška (22.05.19)
Firma má dlhoročného zamestnanca na 6 hodín denne, takže je min. mzda krátená. Chcem sa opýtať, ak by sme mu vyplatili 13. plat 500 eur, je to možné, aj keď je to viac ako jeho mesačný plat?
1 0
Príspevok na rekreáciu (23.05.19)
0 odpovedí Otázka od Pramuková Anna Mzdy a personalistika
Zamestnanec požiadal o príspevok na rekreáciu a priložil doklady : poukaz na rekreačný pobyt, príjmový doklad na stravu, príjmový pokl. doklad na welnes. Na uvedených dokladoch má uvedené meno a ako ...
1 0
Práca počas volieb (22.05.19)
Referentovi na mestskom úrade zamestnávateľ prikázal počas volieb (sobota) pracovať ako vodič pre členov volebnej komisie (mobilná urna a pod). Ak sa nedohodli na náhradnom voľne, má nárok na príplat...
1 1
Dohodári - pravid. príjem , nepravid. príjem - ako to riešiť? (22.05.19)
Pekný deň prajem, môžem prosím len radu - ako riešite situácie, keď máme brigádnikov na dohodu a uzavrieme ju napr na pol roka - s tým že ho v rámci potreby zavoláme. Dá sa to prosím riešiť tak aby sm...
1 1
doplatok do minimálneho mzdového nároku a odstupné (22.05.19)
Dobrý deň, prosím o radu. Zamestnanec má zmluvný plat 672 €/mesiac , minimálny mzdový nárok v 3. triede náročnosti práce je 728 €. Mesačne sa mu dopláca mzda do tých 728 €. Bude prepustený na nadbyt...
6 0
Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018 DRAK (20.09.18)
Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V pripomienko...
7 0
Zákonník práce, § 48 Pracovný pomer na určitú dobu DRAK (01.04.12)
Zákonník práce umožňuje dohodnúť pracovnú zmluvu na neurčitý čas alebo na časovo ohraničené obdobie - určitú dobu. Pri pracovnej zmluve dohodnutej na určitú dobu pracovný pomer uplynie dňom dohodnutý...
1 0
zodpovedný zástupca (22.05.19)
Prosím Vás chcem sa poradiť ohľadom pracovnej zmluvy pre zodpovedného zástupcu: 1. musí byť v zmluve vyslovene uvedené, že je zamestnaný ako zodpovedný zástupca, či stačí keď bude mať v zmluve uvede...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk