Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
dátum podpisovania dokumentov (25.10.23)
Dobrý deň, ak nový zamestnanec podpisuje dohodu o zrážkach zo mzdy za stravovanie a dohodu o hmotnej zodpovednosti, vyhlásenie na uplatnenie NCZD a pracovný pomer začína 1.11.2023 (sviatok) aké dátum...
1 0
narok na dovolenku (24.10.23)
Dobrý deň, nový zamestnanec nastúpi 1.11. a nárok na dovolenku do konca rok 2023 sa mu počíta po každých 21 odpracovaných dňoch (pracovných +sviatok) ako 1/12?
1 1
§92 ZP, denný odpočinok (25.10.23)
Trochu sme sa už doplietli... Môžme zamestnancovi dať zmenu napr. 26.10.2023 od 07:00 do 19:00 hod a potom hneď aj 27.10.2023 od 07:00 do 19:00 hod?
1 0
Dovolenka po MD a RD - resp. krátenie (24.10.23)
Dobrý deň, mám komplikovaný prípad výpočtu dovolenky, (to je len môj manuálny postup pre kontrolu s kolegyňou,): ide o zamestnankyňu, ktorá má nárok 45 dní na dovolenku. Rok: 2020 MD (17.9.-31.12 tj...
1 1
Časové úseky počas zahraničnej pracovnej cesty (24.10.23)
Dobrý deň prajem, chcem sa uistiť v správnom posudzovaní časových úsekov u zamestnankyne, ktorá nám absolvovala zahraničnú pracovnú cestu v Česku. Príchod: 15.10.23 - prechod hraníc do Čie...
1 0
Pracovný úraz, kde nebola čerpaná práceneschopnosť. (24.10.23)
Zamestnanec mal drobný pracovný úraz, ktorý bol zapísaný do knihy na pracovisku. Potom mal chirurgické ošetrenie a chirurg mu vystavil obodovanie. Poslal to na sociálnu poisťovňu so žiadosťou o prizna...
1 0
započet rokov praxe (24.10.23)
Dobrý deň, potrebujem nového zamestnanca zaradiť podľa odpracovaných rokov do platového stupňa (verejná správa) ak pracoval aj na dohody o vykonaní práce, tak sa to do započítanej praxe nezahŕňa, ž...
3 0
Zákonník práce, § 102 Dovolenka za kalendárny rok - pomerná časť dovolenky DRAK (16.04.12)
Pomerná časť dovolenky (§ 102) je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. Príklad Zamestnanec nastúpil d...
1 2
Príslušnosť k SP (22.10.23)
Dobrý deň, príslušnosť zamestnanca k SP je podľa sídla zamestnáavteľa . Ako je to v prípade, že má zamestnanec viac zamestnávateľov? ďakujem
1 0
Rekreačný poukaz - uplatnenie (23.10.23)
Môžem uznať zamestnancovi uplatnenie si rekreačného poukazu, keď: 11.07.2023 si zaplatil zálohou vo výške 160,- za pobyt, ktorého sa zúčastnil 22.9.-24.9.2023 (zdokladoval mi iba tú čiastku 160,-€ + ...
1 1
odchod k lekárovi - evidencia prac času (20.10.23)
Dobrý deň, keď zamestnanec odpracuje 4 hod. (od 7:30 - 11:30 hod.) a o 11:30 odíde k lekárovi a už sa nevráti v ten deň do práce, koľko hodín mám zaevidovať do mzdového programu že strávil u lekár...
1 0
Pracovny čas. (20.10.23)
Dobrý deň, Pracujem nepretržitej prevádzke len denne zmeny môj pracovný čas je 40 hod týždenný, Kolega pracuje aj nočné pracovný čas týždenný ma 38hod Je v poriadku že si musím o jeden deň via...
3 0
Elektronické PN od 1.6.2022 DRAK (26.03.22)
24.3.2022 bola v NR SR schválená novela zákona o Sociálnom poistení, ktorá okrem iného zavádza elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti od 1.6.2022. Odo dňa vyhlásenia zákona v Zbie...
2 0
Daňový bonus na dieťa od 1.5.2023 DRAK (23.03.23)
Zákon č. 65/2023 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2023 novelizuje (aj) zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Od 1.5.2023 nárok na daňový bonus (DB) na dieťa už nebude podmienený neposkytovaním dotácie na po...
1 1
Evidencia pracovného času (18.10.23)
Dobrý deň ! Poprosila by som, ako má vypadať evidencia pracovného času pre inšpektorát., nakoľko máme takú obyčajnú z pohody, kde je začiatok a koniec - napr. od 6,00 hod. do 14,00 hod. / od 14,00,...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk