Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
13. plat a jeho výška (22.05.19)
Firma má dlhoročného zamestnanca na 6 hodín denne, takže je min. mzda krátená. Chcem sa opýtať, ak by sme mu vyplatili 13. plat 500 eur, je to možné, aj keď je to viac ako jeho mesačný plat?
1 0
Práca počas volieb (22.05.19)
Referentovi na mestskom úrade zamestnávateľ prikázal počas volieb (sobota) pracovať ako vodič pre členov volebnej komisie (mobilná urna a pod). Ak sa nedohodli na náhradnom voľne, má nárok na príplat...
1 1
Dohodári - pravid. príjem , nepravid. príjem - ako to riešiť? (22.05.19)
Pekný deň prajem, môžem prosím len radu - ako riešite situácie, keď máme brigádnikov na dohodu a uzavrieme ju napr na pol roka - s tým že ho v rámci potreby zavoláme. Dá sa to prosím riešiť tak aby sm...
1 1
doplatok do minimálneho mzdového nároku a odstupné (22.05.19)
Dobrý deň, prosím o radu. Zamestnanec má zmluvný plat 672 €/mesiac , minimálny mzdový nárok v 3. triede náročnosti práce je 728 €. Mesačne sa mu dopláca mzda do tých 728 €. Bude prepustený na nadbyt...
6 0
Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018 DRAK (20.09.18)
Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V pripomienko...
7 0
Zákonník práce, § 48 Pracovný pomer na určitú dobu DRAK (01.04.12)
Zákonník práce umožňuje dohodnúť pracovnú zmluvu na neurčitý čas alebo na časovo ohraničené obdobie - určitú dobu. Pri pracovnej zmluve dohodnutej na určitú dobu pracovný pomer uplynie dňom dohodnutý...
1 0
zodpovedný zástupca (22.05.19)
Prosím Vás chcem sa poradiť ohľadom pracovnej zmluvy pre zodpovedného zástupcu: 1. musí byť v zmluve vyslovene uvedené, že je zamestnaný ako zodpovedný zástupca, či stačí keď bude mať v zmluve uvede...
1 1
odstupné a odchodné (22.05.19)
Dobrý deň, zamestnanec dostal výpoveď pre nadbytočnosť k 31.5.2019, má nárok na 2x odstupné a 1x odchodné. Ktoré budú mať rovnakú výšku. Je správny výpočet ? týždenný pracovný čas = 7,5 hodiny ...
1 0
13. plat (22.05.19)
0 odpovedí Otázka od milagros208 Mzdy a personalistika
Ahojte. Chcela by som si len preveriť informácie ohľadom 13. platu a či je pri udeľovaní v poriadku "selekcia zamestnancov". Zamestnávateľ chce vyplatiť v májovej výplate v júni odmeny v rôznej výške ...
1 0
nárok na dovolenku pri kratšom pracovnom čase (22.05.19)
0 odpovedí Otázka od betka122 Mzdy a personalistika
Na koľko dní dovolenky bude mať nárok zamestnanec ak bude pracovať na kratší pracovný čas a to na 4 hodín týždenne so mzdou 55 €/mesačne, v PZ nemá určené dni kedy má pracovať, druh práce je BTS a výk...
1 0
Dohodár na rodičovskej dovolenke a zdravotne poistenie (21.05.19)
Zamestnali sme mamičku na rodičovskej dovolenke na DoPČ. Do zdravotnej poisťovne ju prihlasujem len na tie dni kedy pracuje. Jej mzda je cca 600 Eur. Ostatné dni za ňu platí zdravotne poistenie ZP? Pr...
1 0
Rozhodujúce obdobie pre výpočet MD (21.05.19)
u druhého zamestnávateľa bol PP od 29.12.2017, v mesiaci november 2018 bola podaná žiadosť na MD? Ktoré obdobie je rozhodujúce pre výpočet VZ? (prvý zamestnávateľ PP trvá nepretržite cca 5 rokov roz...
1 0
Zmena doby určitej na neurčitú (21.05.19)
Zamestnankyňa má PZ na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD. Môžeme jej dodatkom k pracovnej zmluve zmeniť dobu určitú na neurčitú nakoľko ďalšia zam. odchádza na starobný dôchodok? Jedná sa o rov...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk