Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
3 0
Zákonník práce, § 57 Pracovná cesta DRAK (18.06.12)
Pracovná cesta Pracovná cesta je časovo obmedzené vyslanie zamestnanca na výkon práce (dohodnutý v pracovnej zmluve) mimo miesta výkonu práce (dohodnutého v pracovnej zmluve). Podmienky uskutočňova...
1 0
Hruba mzda vypocet. (23.02.23)
V prac.zmuve je min.plat 700 .Aka je hruba mzda pri 22 odprac.dni? 700 eu ,alebo 22 x8 hod=176 hod. x 4.023 eu= 708 eu. Plat je stale 700 eu? ,alebo sa navysuje poctom odpracovanych hodin. Napr.23 ...
1 0
Skoncenie rodicovskej dovolenky (23.02.23)
Dobry den, konci mi rodicovska dovolenka. Chcem sa opytat kedy najneskor musim nastupit do prace. A mozem zamestnavatela poziadat o upravu pracovneho casu, resp. zamestnavatel mi musi vyjat v ustrety ...
1 0
NČZD na manželku a jej príjem (23.02.23)
Zamestnanec požiadal o NČZD na manželku. Doniesol tieto doklady : 1./Potvrdenie o vyplatených dávkach Sociálnou poisťovňou : Materské v mesiacoch január až apríl. 2./Na mesiace máj a december je p...
1 0
RZD alebo DP (23.02.23)
0 odpovedí Otázka od cleonka Mzdy a personalistika
Môžem zamestnancovi urobiť RZD ak okrem príjmu zo závislej činnosti mal aj príjem vo výške 50,00 Eur na základe Zmluvy o spolupráci - lektor vedenia workshopu. Odmena nebola zdanená - celá suma mu pri...
4 0
Zmena v nároku na DB na dieťa v RZD a DP za rok 2020 DRAK (29.01.21)
<header>29.1.2021 bola v NR SR prijatá novela zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti..., novela bude účinná odo dňa zverejnenia v Z.z.. Podľa tejto novely sa v ...
13 0
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2014 DRAK (01.04.14)
Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2014 Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo ...
5 0
Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023 DRAK (03.12.22)
Od 1.1.2023 sa mení vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP - kompletná zmena § 140 zákona o sociálnom poistení. Ak má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné, znižuje sa o tieto dni počet dn...
3 0
OOP - "klasická" od 1.1.2023 DRAK (06.10.22)
Od 1.1.2023 rozlišujeme v sociálnom poistení dva typy "výnimiek" z platenia poistného, po novom tzv. odvodové odpočítateľné položky: I. Odvodová odpočítateľná položka (OOP - SP), kedy ide o nový typ...
2 0
RZD za rok 2022 a daňový bonus na dieťa DRAK (09.01.23)
Nárok na daňový bonus na dieťa (za celý rok, event. len za vybrané mesiace roka), si daňovník môže u zamestnávateľa uplatniť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania; na preukázanie nároku je povinný...
1 0
minimálny preddavok poistné (22.02.23)
Zamestnanec bytového domu pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti (celý mesiac) neuplatňuje si výnimku z uplatnenia minimálneho preddavku. Pri jeho symbolickej mzde sa dostane so mzdou do mínusu. Môž...
1 1
Druh vykonávanej práce (22.02.23)
Dobrý deň, nevedeli by ste mi poradiť aký kód mám použiť pri zamestnancovi, ktorý ma na starosť evidenciu pôdy, nájomné zmluvy v poľn. podniku? A ešte pre pokladníčku, ktorá predáva naše výrobky v po...
1 0
Doplatok ukončenému zamestnancovi-zrušená spoločnosť (21.02.23)
Zamestnanec skončil PP 31.12.22 Spoločnosť k tomuto dátumu zanikla a zamestnanci prešli delimitaciou do inej spoločnosti. V 02 23 sa zistilo že je potrebné vykonať opravu-doplatok tomuto ukončenému ...
1 0
Písomné oznámenie o prac.podmienkach (21.02.23)
0 odpovedí Otázka od raya1 Mzdy a personalistika
Prosím nemáte niekto náhodou vzor pís. oznámenia o prac. podmienkachk DoVP - miesto výkonu práve, prac. čas, ...... Ďakujem
1 1
Príspevok na rekreáciu - samostatné faktúry za ubytovanie a za stravu (21.02.23)
Dobrý deň, zamestnanec predložil 2 faktúry na preplatenie výdavkov na rekreáciu, jedna faktúra je za ubytovanie od firmy A, druhá je za stravovanie od firmy B. Na faktúre za ubytovanie od firmy A je...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk