Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
Správny výpočet zrážky pre exekútorov? (02.07.19)
Prosíme o kontrolu výpočtu. Zamestnanec nastúpil 17.6.19 do PP. T.j. 15 dní odpracoval. Dnes nám prišli 2 exekúcie. 1. zo zdrav.poistovne -prednostná pohladávka suma skoro 3 tis. € 2. za leasin...
1 6
Príplatok za sobotu - berie sa do úvahy stupeň náročnosti práce? (02.07.19)
Dobrý deň, pri príplatkoch za sobotu, 50% minimálnej mzdy na hodinu, berie sa do úvahy aj stupeň náročnosti práce? Či sa počíta príplatok zo sumy 2,989? Máme zamestnanca so stupňom náročnosti 2,...
1 0
Je povinná mamička po rodičovskej dovolenke hlásiť sa na sociál nej poisťovni ohľadom dôchodkového poistenia? (02.07.19)
Mamička ukončila RD a momentálne čerpá dovolenku u svojho zamestnávateľa, ten ju nahlásil elektronicky na SP ako zamestnanca, ukončil prerušenie. Je povinná hlásiť sa aj osobne?
1 0
Odchodné (02.07.19)
Má zamestnanec nárok na odchodné, ak ukončí pracovný pomer dohodou a po skončení prac.pomeru sa eviduje na upsvar a až potom napr. po polroku mu bude priznaný starobný dôchodok?
1 1
Dlhý a krátky pracovný týždeň - ako je to s dovolenkou? (02.07.19)
Ak pracuje zamestnanec na dlhý/krátky pracovný týždeň čiže 11,5 hod - po,ut, pia, so, ne alebo 11,5 hod st, št, a počas jeho dovolenky je zastupovanie - ako vypočítať dovolenku - môžem stiahnuť 1,5 dň...
1 0
mladistvý zamestnanec 16ročný a dohoda o vykonaní práce a obmedzenia (02.07.19)
Môže zamestnávateľ zamestnať mladistvého zamestnanca 16 ročného na dohodu o vykonaní práce na 350 hod.? Aké sú tam obmedzenia a podmienky vzniku tohto právneho vzťahu? Musí mať lekársku prehliadku? Má...
1 1
Ukončenie PP zamestnanca a vysporiadanie sa so zdravotnou poisťovňou (02.07.19)
PP ukončený k 30.06.2019, mzda za jún 2019 bude vyplatená do 31.07.2019. Zo SP a ZP odhlásim zamestnanca dnes. Ako vysporiadať preddavok na zdravotné poistenie a výkaz preddavkov na ...
1 0
mzda v mkd (01.07.19)
0 odpovedí Otázka od erah Mzdy a personalistika
ako vypočítať mzdu vodiča mkd? ak vodič mkd je na turnuse 1 mesiac, a následne je doma cca 3 týždne, ako to zaplatiť? mala by som vyplatiť v mesiaci práce neaktívnu pohotovosť a v nasledujúcom náhr.vo...
1 1
Valorizácia mzdy po návrate z MD/RD v súkr. spoločnosti (30.06.19)
Existuje, prosím, nejaké nariadenie/paragraf ZP, ktorý nariaďuje úpravu mzdy po návrate z MD/RD. Vo firme sa 1x ročne každoročne dvíhajú platy. Je vyčlenený rozpočet, ten sa teoreticky rozráta počtom...
1 1
Príspevok na rekreáciu - doklad na manželku (01.07.19)
Zamestnanec priniesol doklad k uplatneniu príspevku na rekreáciu z liečebne. Doklad je ale vystavený na manželku zamestnanca, ktorá tam bola so synom plných 28 dní, zamestnanec bol s nimi len jeden t...
4 0
Dohoda o brigádnickej práci študentov - kto je "študent"? (12.11.06)
Môže zamestnávateľ zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov osobu, ktorá externe študuje na VŠ?
1 0
Odvody z nevyplatenej mzdy (30.06.19)
Ak zamestnávateľ nevyplatil mzdu zamestnancom, má povinnosť odviesť odvody na sociálne a zdravotné poistenie? Na daňový úrad bol zaslaný prázdny prehľad s tým, že mu nevznikla povinnosť odviesť daň, k...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk