Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 2
Pracovná cesta_§ 92 ods. 3 (07.03.19)
Dobrý deň, zamestnanec ukončil pracovnú cestu o 04:00 ráno.. Vzhľadom na § 92 ods. 3 má nárok na odpočinok 8 hodín, a ak tento čas spadá do pracovného času zaratáva sa mu ako odpracovaný čas... V to...
1 0
Zuctovanie zalohy na mzdu (07.03.19)
Dobrý deň, chcem sa spýtať zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi zálohu a zúčtovať mu to až o pár mesiacov neskôr?Ďakujem
9 0
Zdaňovanie zamestnaneckých benefitov DRAK (16.02.18)
Všeobecne pre daňové výdavky zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom je zavedená úprava v zz/2003-595/19/1 zákona o dani z príjmov, podľa ktorej je možné uplatniť výdavky, ktoré limitujú osobitné pred...
1 1
Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (07.03.19)
Prosím o pomoc robíme mzdy externe pre jednu firmu vzdy si v termine uhradila vsetky odvody tak ako som vygenerovala prehlad o prijmoch zo závislej cinnosti dávala som datum vzdy k 30. v mesiaci do r...
1 0
NČZD na manželku_príjem (07.03.19)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec si uplatňuje NČZD na manželku.. Započítava sa do vlastného príjmu manželky vyrovnanie dane - preplatok na dani? Vopred ďakujem!
1 0
Rekreačný príspevok - hotelový účet (05.03.19)
Dobrý deň. Boli sme ako rodina na lyžovačke. Dostala som hotelový účet na 2 noci kde je uvedená cena, raňajky, daň za ubytovanie. Doklad je na moje meno. Zamestnávateľ mi odmietol preplatiť lyžovačku ...
1 3
Ako riešite sťahovanie zrážok do depozitu pred doručením exekučného príkazu? (11.02.19)
Mám príkaz na začatie exekúcie, mala by som zrážky začať sťahovať do depozitu. Ale máme dosť časté presuny zamestnancov a niekedy sú u nás len mesiac napr. Stiahnem im do depozitu, ukončí pracovný pom...
1 1
Firemná akcia a príspevok na stravu v nepeňažnej forme (07.03.19)
Prosím aký máte názor na poskytnutie stravy /prostredníctvo cateringovej spoločnosti/ na firemnej akcii, ktorá bude vo vlastnej jedálni zamestnávateľa. Bude hradený zo SF. Je takýto príspevok možné po...
10 0
Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018 DRAK (06.06.18)
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2018 od 1.6.2018 30.5.2018 bol zverejnený nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti. Tento vzor je potrebn...
1 0
Práca nadčas??? (06.03.19)
Zamestnanec má hrubú mzdu 630€. V zmluve má uvedené že dohodnutý týždenný pracovný čas je 40hod. Rozvrhnutie týždenného pracovného času určuje zamestnávateľ podľa paragr. 86 až 93. Zamestnanec sa zavä...
1 0
NČZD na manželku_počet mesiacov (06.03.19)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec si chce uplatniť NČZD na manželku.. V januári jej bolo vyplatené materské.. Vo februári jej bol vyplatený rodičovský príspevok + od 01.02. čerpala dovolenk...
1 0
Potvrdenie o príjme (06.03.19)
Môže vydať zamestnávateľ potvrdenie o príjme s nulami v riadkoch, ked bolo odvedené zdravotné poistenie? Práca na dohodu o vykonaní práce.
1 2
Môže si manžel uplatniť odpočítateľná položka na manželku, ak je manžel od 112018 na materskej s dieťaťom a manželka nepracuje? (06.03.19)
Manželka počas r. 2018 na RD, v 10/2019 mala preplatenú nevyčerpanú dovolenku z dôvodu ukončenia PP vo výške 1930 Eur a uzatvorila nový PP u iného zamestnávateľa a pokračovala v RD. Od 13.11. požiadal...
1 0
Helios - mzda (06.03.19)
Prosím o radu. Našej mzdárke sa v programe Helios nedá k pracovníčke nahodiť ani daňový bonus a NČZD. Môže to byť spôsobené tým, že pracovný pomer začal až 21.2.19? Keď volala poradcovi, ten je poveda...
1 0
firemná akcia a sociálny fond (06.03.19)
Chcela by som vedieť Váš názor - ak organizuje firma slávnostné posedenie - a účtuje to ako čerpanie sociálneho fondu, je to nepeňažný príjem zamestnanca? Nedá sa to inak riešiť? Ďakujem
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk