Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Autor Jana Motyčková   06.10.22
Novela Zákonníka práce (ZP) prijatá 4.10.2022 v NR SR prináša s účinnosťou od 1.11.2022 dôležité zmeny v povinných náležitostiach pracovnej zmluvy (§ 43) a zavádza novú povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania (nový § 47a). Náležitosti pracovnej zmluvy pri výkone práce v zahraničí boli presunuté z § 43 do nového samostatného § 44a a boli upravené.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy od 1.11.2022 :
- identifikácia zamestnanca a zamestnávateľa (formálna úprava zákona);
- druh práce a jeho stručná charakteristika - zrušené bolo "na ktorú sa zamestnanec prijíma", pri zmene druhu práce je potrebné zmeniť pracovnú zmluvu;
- miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec - doplnilo sa, že je možné dohodnúť viac pracovných miest - táto možnosť bola prípustná aj doteraz, len nebola uvedená v § 43. Pravidlo, že miesto výkonu práce si určuje zamestnanec sa vzťahuje na domácku prácu, kde je táto možnosť uvedená v § 52 ods.5, ide iba o formálnu úpravu;
- deň nástupu do práce - bez zmeny,
- mzdové podmienky - zrušené bolo ",ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve", čiže aj keď sú mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, je potrebné ich uviesť aj v pracovnej zmluve, naďalej ale platí, že v tomto prípade stačí uviesť v pracovnej zmluve odkaz na príslušné ustanovenia kolektívnej zmluvy. Mzdové podmienky je možné okrem toho uviesť aj nepriamo odkazom na príslušné ustanovenia Zákonníka práce alebo od 1.11.2022 odkazom na príslušné ustanovenia osobitného predpisu. Osobitným predpisom nie je vnútorný predpis zamestnávateľa, ale nejaký všeobecne platný predpis - zákon, vyhláška a pod..

Ruší sa povinnosť uvádzať v pracovnej zmluve výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby (zrušený § 43 ods. 2). V tomto prípade ide o "upratanie" v zákone, pretože pracovná zmluva je dohoda dvoch zmluvných strán a nemala by teda obsahovať údaje, ktoré zamestnávateľ v zmluve iba uvádza. Zároveň platí § 54, podľa ktorého dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, aksa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene, ale zároveň platí, že uvedené údaje, napríklad výpovedná lehota sa riadi zákonom, prípadne kolektívnou zmluvou, pracovným poriadkom ale málokedy sa dohaduje odlišne v pracovnej zmluve. Pri dnešnom znení zákona pri zmene zákona napr. v časti výpovednej doby by bolo potrebné meniť pracovnú zmluvu, čo je nelogické. Od 1.11.2022 sa ale zavádza nová povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania a táto informácia bude obsahovať okrem iného aj tieto údaje, ktoré už nebudú musieť byť uvedené v pracovnej zmluve.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022

Riešenie témy "Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná