Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
25 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
15 0
Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017 DRAK (02.08.16)
Téma je venovaná možnostiam spoločníkov a konateľov s.r.o. pokiaľ ide o zdanenie príjmov a platenie odvodov. Týchto možností je viac a sú naviazané na riešenie postavenia spoločníka či konateľa vo vla...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
10 0
Materské - ako si ho vylepšiť (20.10.06)
Som zamestnaná v pracovnom pomere od mája 2004. Môj plat sa pohybuje na úrovni 10000 až 12000 Sk mesačne. Na budúci rok by som chcela otehotnieť. Viem, že pri svojom plate budem mať pomerne nízke mate...
6 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
6 0
Odmena za produktívnu prácu žiaka (22.09.16)
Otázka : Študent strednej školy bude vykonávať odbornú prax u zamestnávateľa na základe dohody medzi školou a zamestnávateľom. V ktorom predpise sú vymedzené povinnosti zamestnávateľa? Je povinnosťou ...
5 0
Finančný príspevok na stravovanie (novela ZP od 1.1.2022) DRAK (03.11.21)
Dňa 26.10.2021 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. Schválené znenie prikladám v prílohe (ku dnešnému dňu...
4 0
Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov DRAK (10.10.22)
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá v NR SR 5.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.1.2023 nový druh predčasného starobného dôchodku (PSD). Okrem prípadu, že nárok na PSD vzniká na...
3 0
Skončenie mimoriadnej situácie 15.9.2023 a Zákonník práce DRAK (20.09.23)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID 19 bola zrušená s účinnosťou od 15.9.2023 o 6.00 hod. Naďalej ale trvá vyhlásená mimoriadna situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Z ustanovení Zákonníka...
3 0
Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022 DRAK (26.03.22)
Novela zákona o sociálnom poistení schválená v NR SR 24.3.2022 prináša niekoľko zmien. Niektoré zmeny sú účinné až od 1.1.2023, v tomto článku uvádzam zmeny účinné od od 1.6.2022. Samostatnou kapitolo...
3 0
Konateľ a prihlasovanie do SP v r.2011 (28.04.11)
Nasledujúce platí obdobne pre členov štatutárnych orgánov, členov dozornej rady, kontrolných komisií a pod. Od 1.1.2011 je zamestnancom pre účely sociálneho poistenia každý, kto má uzatvorený právny...
2 0
Sumy stravného od 1.10.2023 DRAK (Včera)
Mechanizmus zvyšovania súm stravného je upravený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, na základe ktorého sa zvýšenie súm stravného vykoná v tom prípade, ak rozdiel kumulatívne...
2 0
Daňový bonus na dieťa od 1.5.2023 DRAK (23.03.23)
Zákon č. 65/2023 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2023 novelizuje (aj) zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Od 1.5.2023 nárok na daňový bonus (DB) na dieťa už nebude podmienený neposkytovaním dotácie na po...
2 0
Zvýšenie platových taríf od 1.9.2023 (verejná a štátna služba) DRAK (31.08.23)
Časová verzia Nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z. a Nariadenia vlády č. 295/2022 Z. z., ktorá je účinná od 1.9.2023, zvyšuje stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a z...
2 0
Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári DRAK (26.06.23)
Ak sa vám zdalo, že systém sociálneho poistenia pri zamestnancoch už nemôže byť zložitejší, tak ste/sme sa (opäť) mýlili. Aby ste/sme sa v lete nenudili tak máme v NRSR schválenú novelu zákona o sociá...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk