Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Príjem počas rodičovskej dovolenky

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Príjem počas rodičovskej dovolenky

Autor Jana Motyčková   30.08.12
Zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke, dostala príspevok zo sociálneho fondu, nakoľko sa zúčastnila regeneračného pobytu. Zo ZP je odhlásená, v SP má prerušenie poistenia.
Viete mi poradiť ako mám postupovať pri výplate príspevku? Myslím na ZP a SP.

Zdravotné poistenie.
Keďže zamestnankyňa je odhlásená ako zamestnanec zo zdravotnej poisťovne, a bude jej vyplatený príjem, je potrebné ju prihlásiť pod kódom 2Y do ZP na posledný deň mesiaca, za ktorý bude príjem zúčtovaný. Vyplatený príjem vstupuje do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre ZP v r. 2012 je 2307 €. Vo Výkaze poistného a príspevkov sa uvedie počet dní 1, celkový príjem a vymeriavací základ (=celkový príjem ohraničený na maximum 2307 €)

Sociálne poistenie.
Do SP sa nedáva žiadne oznámenie.
Výpočet poistného je rozdielny podľa toho, či na rodičovskú dovolenku nastupovala pred rokom 2011, alebo po 1.1.2011. Počas rodičovskej dovolenky (RD) je poistenie v SP prerušené, a prerušenie poistenia sa považuje za zánik poistenia. Ak má zamestnankyňa poskytnutý príjem, ide teda o príjem po skončení poistenia a tento sa rozpočítava na obdobie posledného trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku, kedy poistenie trvalo. Príjem sa ale nerozpočítava na roky pred rokom 2011. Nepeňažný príjem zo SF je oslobdený od sociálneho poistenia iba v prípade, že je poskytnutý po skončení právneho vzťahu. Počas rodičoskej dovolenky ale právny vzťah trvá, skončilo sa iba poistenie, čiže tento príjem vstupuje do VZ pre sociálne poistenie.

Platenie poistného do SP je odlišné, podľa toho, kedy zamestnankyňa nastúpila na rodičovskú dovolenku.

Nástup na RD do 1.1.2011 vrátane

Ak nástup na rodičovskú dovolenku bol do 1.1.2011 vrátane, poistné do SP sa z takéhoto príjmu neplatí. Zamestnankyňa sa vykáže v Mesačnom výkaze poistného so všetkými položkami nulovými (počet dní, vymeriavacie základy aj poistné).

Príklad Zamestnankyňa Anna nastúpila na rodičovskú dovolenku 10.8.2010. V augustovej výplate 2012 má zúčtovaný príjem. Z tohto príjmu sa odvádzajú iba preddavky na poistné do ZP, poistné do SP sa neplatí žiadne.

Nástup na RD od 2.1.2011 do 1.1.2012
Ak nástup na rodičovskú dovolenku bol po 1.1.2011, príjem poskytnutý počas rodičovskej dovolenky sa rozpočíta na obdobie trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku, kedy poistenie trvalo. Ak nástup na RD bol v r. 2011 alebo 1.1.2012, poistné sa rozpočíta na mesiace roku 2011 do nástupu na rodičovskú dovolenku. V jednotlivých mesiacoch je potom potrebné zohľadniť vtedy platný maximálny vymeriavací základ a aj už dosiahnutý vymeriavací základ. Zamestnankyňa sa uvedie v :
- Mesačnom výkaze poistného s nulami! (počet dní, vymeriavacie základy a poistné),
- aj vo Výkaze poistného, kde budú po mesiacoch uvedené prepočítané VZ a poistné.

Príklad
Zamestnankyňa Beata nastúpila na rodičovskú dovolenku 19.12.2011. Predtým, od 25.4.2011 do 18.12.2011 bola na materskej dovolenke. V mzde za 8/2012 má zúčtovaný príjem 120 €.

Preddavky na poistné do ZP sa odvedú zo sumy 120 €.
Pre SP - keďže poistenie skončilo 18.12.2011, príjem 120 € sa rozpočíta na mesiace trvania poistenia v r. 2011, v tomto prípade na 12 mesiacov po 10 €.
Zamestnankyňa v r. 2011 mala v mesiacoch :
Január - marec : príjem 1200 €
Apríl : príjem 874,80 €
Máj – december : príjem 0, do 18.12. bola na rodičovskej dovolenke
V mesiacoch január až marec už dosiahla maximálny vymeriavací základ na NP a GP. Preto poistné bude zo sumy 10 € vypočítané iba na StP, IP, PvN, RFS a ÚP.
V mesiaci apríl počet dní za ktoré sa platí poistné je 24. Za 24 dní je maximálny vymeriavací základ na NP a GP 893,28 € (1116,75/30 = 37,22; 37,22x24 = 893,28). V apríli už zaplatila poistné z VZ 874,80 €. Do maximálneho VZ jej „chýba“ 893,28-874,80 = 18,48 €. Čiže za apríl zaplatí poistné na NP, StP, IP, PvN, RFS, ÚP a GP z vymeriavacieho základu 10 €
V mesiacoch máj až december počet dní za ktoré sa platí poistné je 0. Teda maximálne vymeriavacie základy sú nulové. A teda zo sumy 10 € za tieto mesiace platí do SP iba úrazové poistenie, ktoré nemá maximum.
Rozpočítané VZ a poistné sa uvedie vo Výkaze poistného (označenie výkazu 9/2012, ak sa mzdy počítajú v septembri). Zároveň zamestnankyňa Beata bude uvedená aj v mesačnom výkaze poistného s nulami.

Nástup na RD od 2.1.2012 do 1.1.2013
Ak nástup na RD bol po 1.12012, poistné sa rozpočíta na mesiace roku 2012 do nástupu na rodičovskú dovolenku. V jednotlivých mesiacoch je potom potrebné zohľadniť platný maximálny vymeriavací základ a aj už dosiahnutý vymeriavací základ. Zamestnankyňa sa uvedie v :
- Mesačnom výkaze poistného s nulami! (počet dní, vymeriavacie základy a poistné),
- aj vo Výkaze poistného, kde budú po mesiacoch uvedené prepočítané VZ a poistné.

Príklad
Zamestnankyňa Dana nastúpila na rodičovskú dovolenku 6.1.2012. Do 5.1.2012 bola na materskej dovolenke. V mzde za 8/2012 jej bude zúčtovaný príjem 120 €.
Preddavky na poistné do ZP sa odvedú zo sumy 120 €.
Keďže poistenie (SP) skončilo 5.1.2012, príjem 120 € sa rozpočíta na mesiace trvania poistenia v r. 2012, čiže na 1 mesiac – január. V januári je 0 dní, za ktoré s platí poistné a teda aj maximálne vymeriavacie základy sú nulové a teda z tohto príjmu sa vypočíta iba úrazové poistenie, ktoré nemá stanovené maximum.
Vo výkaze poistného (označenie výkazu 9/2012, ak sa mzdy počítajú v septembri) budú všetko nuly, okrem úrazového poistenia, aj počet dní 0. Zároveň zamestnankyňa Dana bude uvedená aj v mesačnom výkaze poistného s nulami.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príjem počas rodičovskej dovolenky

Riešenie témy "Príjem počas rodičovskej dovolenky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 5 12345 PoslednáPosledná