Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
16 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
15 0
Povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce od 1.1.2019 DRAK (09.01.19)
Dňa 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z. zákona 5/2004 o službách zamestnanosti, v ktorej sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa. V súlade s ust. § 62 ods. 6: "Zamestnávateľ je povinn...
12 0
Elektronická oznamovacia povinnosť 2. kategórie DRAK (12.10.18)
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu ve...
9 0
Životné minimum od 1.7.2018 a súvisiace veličiny DRAK (11.06.18)
Podľa návrhu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima sa majú od 1.7.2018 zvýšiť sumy životného minima o 2,8 % na sumy : 205,07 € - životné minimum plnolete...
9 0
Zmeny v zdravotnom poistení od 30.12.2018 DRAK (04.12.18)
29.11.2018 bola v NRSR prijatá novela zákona o zdravotnom poistení. Novela je súčasťou novely zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach (článok III novely) - parlamentná tlač 1139 : https://www....
9 0
Novela zákona o SP, zmeny účinné dňom vyhlásenia v Z.z. a od 1.1.2019 DRAK (02.11.18)
Novela zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá v NR SR 23.10.2018 je rozsiahla, ale podstatná časť novely, ktorá sa týka zavedenia ročného zúčtovania poistného je účinná až od 1.1.2022, niek...
8 0
výpočet tarifu na deň (18.01.19)
0 odpovedí Otázka od Mirjamec Mzdy a personalistika
ahojte ešte by som mal otázku, Jedna pracovná zmena ma 10,75 hodiny a ak napr. v decembri vychádza podla dochádzky 14 kalendárnych zmien .. a chcem vyrátať tarifný plat za jednu odpracovanú z...
6 0
Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 DRAK (20.12.18)
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na písomnú žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný Finančným riaditeľstvom SR s názvom: „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z prí...
6 0
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie) DRAK (09.12.18)
Na zdaňovacie obdobie roku 2018 (od 1.6.2018) určilo Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti zo dňa 23.5.2018 nov...
6 0
Poistné szčo v r.2019 DRAK (27.12.18)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
SOCIÁLNE POISTENIE Povinne poistenou szčo v SP je tá szčo, ktorej príjem presiahne 12-násobok priemernej mzdy. Povinnosť platiť poistné do SP v závislosti od príjmu v minulom roku je v období od 1.7. ...
4 0
Dovolenka starostu DRAK (20.09.18)
Starostovi patrí počas výkonu funkcie dovolenka na zotavenie. Nie je rozhodujúce, či funkciu vykonáva v celom rozsahu alebo v skrátenom rozsahu (tzv. úväzkový starosta). Dovolenka na zotavenie patrí v...
4 0
Nepeňažný príspevok na ubytovanie DRAK (11.12.18)
Dňa 4.12.2018 bola schválená novela zákona o dani z príjmov (ešte nebola zverejnená v ZZ), na základe ktorej sa zavádza nový druh nepeňažného plnenia : „p) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi ...
2 0
Dohodar a vstupna lekarska prehliadka. (28.08.18)
Prijali sme na dohodu pracovnika na pracu v kancelarii, rozsah dohody max. 10 hod. týždenne. Musį absolvovať vstupnú lekársku prehliadku ? Ďakujem.
2 0
Lehota na kategóriu 2 - hygiena - predĺžená do 30.6.2019 (15.01.19)
0 odpovedí Téma od Ivetak1807 Mzdy a personalistika
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667%3Aoznamovanie-kategorie-prace-2&catid=222%3Akategoria-prace-2&Itemid=143&fbclid=IwAR1_KXNU0t6kCbKWgHh9NitvEhnUvG1F86YPCzRZg-JVDF9t...
2 1
prehliadka (22.10.18)
Dobry den....pri nastupe do novej prace v oblasti financii absovujem vraj lekarsku prehliadku...ale nie mojim obvodnym lekarom, ale zmluvnym pre firmu. Co to obnasa? Co bude na tejto prehliadke? Mysl...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk