Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
23 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
14 0
Pripravované zmeny v minimálnej mzde od 1.1.2019 a súvisiacich mzdárskych veličín. DRAK (04.09.18)
Minimálna mzda od 1.1.2019 V pripomienkovom konaní je návrh Nariadenia vlády, ktorým sa navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na rok 2019: zo sumy 480 eur na sumu 520 eur za mesiac pre zamestnanca...
11 0
Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 DRAK (20.12.18)
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na písomnú žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný Finančným riaditeľstvom SR s názvom: „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z prí...
10 0
Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018 DRAK (06.06.18)
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2018 od 1.6.2018 30.5.2018 bol zverejnený nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti. Tento vzor je potrebn...
9 0
Daňový bonus od 1.4.2019 DRAK (19.03.19)
Dňa 1.4.2019 nadobúda účinnosť novela č. 10/2019 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, na základe ktorej je daňový bonus na dieťa do šesť rokov veku v dvojnásobnej výške, t.j. 44,34 €. Daňový bon...
5 0
Letná a vianočná odmena v roku 2019 DRAK (07.03.19)
Po novele zákona 595/2003 Z.z., ktorá vyšla pod číslom 54/2019 Z.z. - čl.V, sa menia podmienky pre uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia peňažných plnení vyplatených pri príležitosti letných dovole...
3 0
Nezdaniteľná časť základu dane na manžeku/manžela DRAK (12.03.19)
Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku (ďalej aj „daňová úľava na manželku/manžela“ alebo "NČZDM") si daňovník môže uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia prostredníctvom ži...
3 0
Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť DRAK (11.02.19)
Od 1.1.2018 sa zaviedla nová nezdaniteľná časť základu dane vo výške preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré boli vynaložené v príslušn...
2 0
Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2018 DRAK (18.03.19)
Za rok 2018 je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, povinný preukázať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len "občan so ZP") príslušnému úradu...
2 3
Môžem použiť účet 378 - iné pohľadávky, na zaúčtovanie platby naviac poistného z miezd? (21.02.19)
Jedná sa o to, že firma v 12/2018 zaplatila novembrové odvody o 50 Eur viac. Asi preklep, lebo mzdy, výkazy išli v poriadku. Písali sme už aj žiadosť o vrátenie, preplatok vrátia ale až teraz v roku 2...
1 0
Vypoved..lepsie dat ci dostat (Dnes)
V praci je mierne dusna atmosfera...sef si nas postupne zavolal....s tym ze uz je posledne roky vraj viac v minuse ako v pluse....a ak to tak pojde dalej ...bud to pomaly zavrie...alebo nejake zmeny.....
1 1
Dávka v hmotnej núdzi + DoVP (Dnes)
Ahojte, koľko môže zarobiť dohodár evidovaný na ÚP , ak jeho družka poberá dávku v HN + prídavky na deti v celkovej sume 280€? Aby im nesiahli na dávky. Ďakujem
1 0
Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Včera)
V roku 2016 som neúmyselne spôsobil škodu zamestnávateľovi. Samozrejme, že som škodu uznal. Keďže som bol na tento prípad poistený do výšky 2.000,-€ som škodu samozrejme postúpil poisťovni. Oprava poš...
1 2
Právna pomoc (Dnes)
Dobrý deň Vie mi niekto poradiť či môžem dať výpoveď okamžitú keď zamestnávateľ má nepreradil na žiadosť do 15 dní ani nezareagoval z posudkovým lekárom zo zdravotných dôvodov že nemôže vykonávať dote...
1 0
Mam nárok na podporu po rodičovskej dovolenke? (Dnes)
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o vysvetlenie, bola som zamestnaná od 2/2015- 8/8015, 8/2015 - 12/8018 a 12/2018- doteraz a teraz v apríli nastupujem na MD, ale ide o to ze zamestnávateľ mi ozná...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk