Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
3 0
RZD za rok 2023 - súhrn DRAK (29.11.23)
RZD za rok 2023 súhrn tém Informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň za rok 2023 nájdete v týchto témach: Daňové termíny a tlačivá Daňové vzorce pri výpočte dane v RZD Nezdaniteľné časti zá...
2 0
RZD za rok 2023 - daňové vzorce pri výpočte v RZD DRAK (29.11.23)
1. Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka § 11 ods. 2 písm. a) a b) zákona ZD < 21 754,18, potom NČZD = 4 922,82 (21 x ŽM) ZD > 21 754,18, potom 10 361,36 (44,2 x ŽM) – (ZD daňovní...
2 0
Vylúčenie a prerušenie v SP v roku 2024 pri starostlivosti o dieťa DRAK (27.11.23)
Od 1.1.2024 sa menia podmienky, kedy je vylúčená povinnosť platiť poistné a kedy je prerušené poistenie pri starostlivosti o dieťa. V ostatných prípadoch (PN, OČR, rehabilitačné, rekvalifikačné, štraj...
2 0
RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá DRAK (29.11.23)
Vyhlásenie na zdanenie príjmov do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania Pri výpočte mesačných preddavkoch na daň si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa nárok na nezdanit...
1 0
Príplatok za profesijný rozvoj u pedagogických zamestnancov 12 % (29.11.23)
V akej sume sa poskytuje príplatok za profesijný rozvoj u pedagogických zamestnancov podľa § 14e ods. 1 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za absolvovanie ...
1 0
príspevok na opatrovanie a výška príjmu (01.12.23)
0 odpovedí Otázka od eviinka33 Mzdy a personalistika
Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima tj...
1 1
RZD brigáda (01.12.23)
Dobrý deň, prosím o radu, pri RZD v prípade DoBPŠ, ak by vyšiel preplatok dane (neuplatnovanie NČZD a príjem do výšky cca 1000€ ročne), tak si musí podať danové priznanie aby dostal preplatok späť?...
1 0
Pružný pracovný čas (01.12.23)
0 odpovedí Otázka od tyntyn Mzdy a personalistika
Dobrý deň, ak má zamestnanec pružný prac čas ( pov. 9:00 -14:00 nepov. 6:00-17:00) a odpracuje v rámci týždňa aj mesiaca viac hodín ako by mal, tak ako to poriešiť? je to problém? 29.11. a 30.11. ...
1 0
Mandátna zmluva a výplatņá páska (30.11.23)
Pekný večer.Prosim Vás vedel by mi niekto poradiť ak konateľ má mandátnu zmluvu poberá odmenu konateľa či vo výplatnej páske sa má zadať aj počet hodín.Mám nový mzdový program a pri zadaní všetkých úd...
1 0
Dočasná štátna služba - nemám novú zmluvu na ďalších 6 mesiacov. (30.11.23)
Som v dočasnej štátnej službe - práca na ministerstve. Polročná zmluva, uzatvorená 1.6 mi končí dnes, 30.11. Do dnešného dňa ma však nikto z osobného úradu nekontaktoval s predĺžením zmluvy a môj nadr...
1 0
Predčasný starobný dôchodok a vyplatené odchodné po ukončení pracovného pomeru (30.11.23)
Dobrý deň, zamestnanec dal výpoveď podľa § 67 ZP ku dňu 30.11.2023 z dôvodu odchodu do predčasného star. dôchodku dňom 01.12.2023. Nárok na odstupné nemá. Nárok na odchodné bude mať, ale je povinný za...
1 0
Môže mi dať pracovný lekár/dopravný psychológ "péčko"? (29.11.23)
Zdravím, budúci zamestnávateľ ma poslal na lekársku prehliadku a psychotesty k pracovnému lekárovi a dopravnému psychológovi. Moja otázka nie, či mi môžu vystaviť obaja tzv "péčko" pre súčasného zames...
1 0
RZD za rok 2023 a daňový bonus na úroky DRAK (29.11.23)
​Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky Ide o formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. Za...
1 0
RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa DRAK (29.11.23)
Daňový bonus na dieťa sa počnúc rokom 2015 vždy zvyšoval k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a to rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zda...
1 0
RZD za rok 2023 a nezdaniteľné časti základu dane DRAK (29.11.23)
​Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZDD) Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť každá fyzická osoba (daňový rezident SR a aj daňový nerezident SR), ak v príslušnom z...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk