Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
6 0
SP - analytické údaje od 1.1.2023 DRAK (28.11.22)
Na základe novely prijatej ešte v roku 2018 vzniká zamestnávateľom od 1.1.2023 povinnosť evidovať a oznamovať analytické údaje do Sociálnej poisťovne. Ide o údaje podľa § 232a ods. 2 zákona o sociálno...
5 0
Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023 DRAK (03.12.22)
Od 1.1.2023 sa mení vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP - kompletná zmena § 140 zákona o sociálnom poistení. Ak má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné, znižuje sa o tieto dni počet dn...
5 0
Minimálne zdravotné poistné zamestnanca od r. 2023 DRAK (22.12.22)
22.12.2022 bola schválená novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Novela bola schválená v rámci novely zákona o zdravotných poisťovniach č. 581/2004 Z.z., tlač 1217 (čl. VI). Novela pred...
4 0
RZD za rok 2022 - súhrn DRAK (09.01.23)
Informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň za rok 2022 nájdete v týchto témach: Daňové termíny a tlačivá Daňové vzorce pri výpočte dane v RZD Nezdaniteľné časti základu dane Daňový bonus n...
4 0
Daňové termíny r. 2023 DRAK (10.12.22)
Vyhlásenie na zdanenie príjmov do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania Pri výpočte mesačných preddavkoch na daň si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa nárok na nezdani...
4 0
Novela Zákonníka práce od 1.11.2022 DRAK (05.10.22)
Novela Zákonníka práce bola schválená v NR SR 4.10.2022, bude platná po podpísaní prezidentkou a zverejnení v Z.z. Novela bude účinná od 1.11.2022. Novela prináša transpozíciu smernice EÚ 2019/1152 o...
4 0
Zmeny v dohodách od 1.11.2022 DRAK (07.10.22)
Novela Zákonníka práce prijatá v NR SR 4.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.11.2022 v rámci transpozície smernice EÚ 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ aj zmeny v...
3 0
OOP - "klasická" od 1.1.2023 DRAK (06.10.22)
Od 1.1.2023 rozlišujeme v sociálnom poistení dva typy "výnimiek" z platenia poistného, po novom tzv. odvodové odpočítateľné položky: I. Odvodová odpočítateľná položka (OOP - SP), kedy ide o nový typ...
2 0
Notifikácie na aktuality opravené DRAK (Včera)
0 odpovedí Otázka od Richard Mzdy a personalistika
Dobrý deň, niektorí ste nám hlásili problémy s notifikáciami. Táto chyba bola odstránená, ak ste v poslednej dobe nedostali notifikácie (niektoré servery ich odmietali ako spam), odporúčame kontrolu...
2 0
Daňový bonus na dieťa od 1.5.2023 DRAK (23.03.23)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Zákon č. 65/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2023 novelizuje (aj) zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Od 1.5.2023 nárok na daňový bonus (DB) na dieťa už nebude podmienený neposkytovaním dotácie na po...
2 0
RZD za rok 2022 a daňový bonus na dieťa DRAK (09.01.23)
Nárok na daňový bonus na dieťa (za celý rok, event. len za vybrané mesiace roka), si daňovník môže u zamestnávateľa uplatniť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania; na preukázanie nároku je povinný...
2 0
RZD za rok 2022 a daňový bonus na úroky DRAK (09.01.23)
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky Ide o formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. Za...
2 0
Stabilizačný príspevok 2022/2023 DRAK (11.01.23)
Na základe zákona č. 518/2022 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 31.12.2022 novelizoval zákon o sociálnom poistení a zákon o zdravotnom poistení sa do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné pois...
1 3
Starobný dôchodca a nezdaniteľná časť dane (Včera)
Zamestnanec požiadal o starobný dôchodok v decembri 2022, SP šetrením zistila že je vdovec a mu priznala starobný dôchodok spätne od 28.10.2021. Rozhodnutie o starobnom dôchodku bolo vystavené 27.2.20...
1 0
Kópia potvrdenia o navsteve lekara (Včera)
Dobrý deň. Chcem sa opytať či ako mzdová učtovníčka môžem preberať od zamestnancov pečko len kopiu vytlačenú z PC, nakoľko zamestnanec má lekára v inom meste a ked u neho bol zabudol Pečko popýtať. Je...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk