Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
5 0
Finančný príspevok na stravovanie (novela ZP od 1.1.2022) DRAK (03.11.21)
Dňa 26.10.2021 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. Schválené znenie prikladám v prílohe (ku dnešnému dňu...
4 0
Daňový bonus od 1.7.2022 DRAK (05.06.22)
Zákon o financovaní voľného času dieťaťa z 24.5.2022 prináša aj novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu od 1.7.2022 a od 1.1.2023. Podľa nov...
4 0
Zamestnávanie odídencov z UA DRAK (21.03.22)
V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cud...
3 0
Nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7o) ZDP od 1.1.2022 DRAK (22.12.21)
Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 € bol ako nový druh plnenia schválený ešte v novele č. 301/2019 Z.z. zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2022. Ide o nový druh nepeňa...
3 0
Kurzarbeit od 1.3.2022 - aktualizované DRAK (26.03.22)
Tento článok spracováva pôvodnú tému (https://www.porada.sk/t327515-kurzarbeit-podpora-v-case-skratenej-prace-od-r-2022-a.html) po informáciách zverejnených na stránke www.skratenapraca.gov.sk. Text u...
2 2
nárok na dovolenku (23.06.22)
Chcela by som sa uistiť či počítam správne: 1.) zamestnanec zamestnaný už viac rokov - PN od 02.02. - 06.02 .2022 PN od 25.04.-05.06.2022 ukončenie PP k 05.06.2022 z dôvodu úmrtia Má n...
2 0
Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a PN (22.06.22)
Zamestnankyňa uzatvorila pracovnú zmluvu 4.4.2022. Skúšobná doba 3-mesačná do 3.7.2022. Od 6.6.do 19.6.2022 bola dočasne práceneschopná. Môže s ňou zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dob...
2 0
Bývalá zamestnankyňa na SD a prémia (07.06.22)
Dobrý deň, moja otázka je nasledovná: Bývalá zamestnankyňa poberá od 02/2022 starobný dôchodok, nie je v pracovnom pomere, dostala v máji odmenu (prémiu). Aké povinnosti má zamestnávateľ voči : SP =Pr...
1 0
Účtovanie národného projektu z UPSVaR v PÚ (Včera)
Dobrý deň, na zamestnanca sme získali fin.prostriedky na refundáciu jeho mzdy z UPSVaR. Sú to financie ŠR a ESF. Ako to mám správne účtovať v podvojnom účtovníctve? Ďakujem.
1 2
Preplatenie dovolenky (24.06.22)
Dobrý deň. Prosím o radu. Mám nárok na preplatenie dovolenky pri ukončení PP dohodou? Tlačí ma čas a novému zamastnávateĺovi nevyhovuje, aby som mala 2 zamestnania. Ďakujem
1 0
daňový bonus od 01.07.2022 (24.06.22)
Dobrý deň, ja asi nerozumiem poskytovaniu daňového bonusu od 01.07.2022 pre predškolákov. Deti sú po novom zaradené do kategórie "do 15 rokov". Od 01.07. do 31.08.2022 budem deťom do 6 rokov prepočíta...
1 0
DoPČ star. dôch. - ukončenie (24.06.22)
0 odpovedí Otázka od raya1 Mzdy a personalistika
Star. dôchodkyňa mala uzatv. DoPC od 6.9.2021 do 30.6.2022. V apríli odpracovala 8 dní ,ochorela, do práce viac neprišla. Akým dátumom ju odhlásiť, príp. ukončiť túto dohodu? Mala Výnimku do 200 €, ta...
1 1
Je v súlade s GDPR poskytovať kolegom osobné údaje zamestnanca ? (23.06.22)
Dobrý deň, prosím vás, mám jednu otázku. Personalistka v našej firme posiela pred nástupom nového zamestnanca iným kolegom jeho doklady s osobnými údajmi ( osobný dotazník ) . Posiela ho napr. kolegom...
1 1
Výpočet dovolenky za pomernú časť kalendárneho roka (23.06.22)
Ahojte, prosím o radu. Zamestnanec nastúpil do PP 3.1.2022 a bude končiť PP 17.7.2022. Na koľko dní dovolenky má nárok ak jeho ročný nárok by bol 30 dní? V ZP § 102 sa píše, že ,,Pomerná časť dovolenk...
1 0
dopč - dôchodca (23.06.22)
0 odpovedí Otázka od mokka Mzdy a personalistika
dobrý deň, chcem sa spýtať ak v 6/22 zamestnáme na 2 dni dochodcu a uplatní si odvodovú úľavu na túto dohodu je možne napr. v 7/22 toho isteho dôchodcu zasa zobrať na dohodu a znovu si uplatnič odvodo...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk