Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
6 0
Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom DRAK (13.03.20)
Zamestnanec v karanténe Ak je zamestnancovi nariadené karanténne opatrenie, je to posudzované rovnako ako PN. PN zamestnanec vybaví telefonicky u svojho všeobecného lekára. Citujem zo stránky SP : "T...
6 0
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 DRAK (15.12.19)
Ročné zúčtovanie za rok 2019 vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný FR SR. Žiadosť je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 17.2.2020 (...
6 0
Koronavírus - možnosti zamestnávateľa pri obmedzení činnosti DRAK (22.03.20)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Ak je prevádzka uzatvorená z dôvodu Opatrenia ÚVZ SR alebo z dôvodu nedostatku práce, alebo je obmedzená jej činnosť, zamestnávateľ má v súčasnosti niekoľko možností pokiaľ ide o zamestnancov v súlade...
5 0
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca DRAK (26.09.19)
Dňa 18.9.2019 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá od 1.1.2020 zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Ide o dobrovoľný príspevok zamestnávateľa, o ktorý si môže požiadať te...
3 0
Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia DRAK (26.03.20)
Zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia v súvislosti s koronavírusom 25.3.2020 boli prijaté v NR SR novely niekoľkých zákonov, predovšetkým novela zákona o sociálnom poistení, pričom novela obsahu...
3 0
Koronavírus - výzva pre softvérové firmy (mzdy) DRAK (Včera)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Prikladám výzvu od RNDr. Jozefa Mihála, ktorú môžete chápať ako rýchlu info, čo budú klienti od mzdových softvérov za marec žiadať : Výzva pre softvérové firmy - dodávateľov informačných a mzdových ...
3 0
Zmena druhu práce zamestnanca a práca z domu DRAK (21.03.20)
Stav pred prijatím opatrení v súvislosti s koronavírusom Zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu, ktorú má dohodnutú v pracovnej zmluve. Povinnou náležitosťou pracovnej zmluvy je druh...
3 0
Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020 DRAK (26.11.19)
Novela č. 321/2019 Z.z. (tlač 1530) zákona o sociálnom poistení upravuje od 1.1.2020 nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku pre účely sociálneho poistenia a ďal...
3 0
Koronavirus - poukazanie 2% zo zaplatenej dane - posun terminu? (18.03.20)
Ma prosim niekto informaciu o tom, ci sa v suvislosti s koronavirom posuva do 30.6.2020 aj termin na poukazanie 2 percent zo zaplatenej dane? Podla sucasne platnej legislativy potvrdenie o zaplateni d...
3 0
Usmernenie MF SR a FR SR k uplatneniu poistného z letného a vianočného platu DRAK (03.03.20)
Od 1.5.2018 boli do Zákonníka práce zavedené dva nové inštitúty - 13. a 14. plat, ktoré môžu (nie je to povinnosť) zamestnávatelia poskytovať zamestnancom na dobrovoľnej báze. Ak budú splnené zákonné ...
3 0
Dokladovanie daňového bonusu na dieťa od 1.12.2019 DRAK (08.10.19)
Od 1.12.2019 sa v niektorých prípadoch upravuje povinnosť a spôsob preukazovania nároku na daňový bonus na dieťa. Zmeny priniesol zákon č. 221/2019 Z.z (novela tzv. zákona proti byrokracii), ktorý v ...
3 0
Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020) DRAK (02.03.20)
Od 1.4.2020 nadobúda účinnosť novela č. 393/2019 Z.z. zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii (ďalej len "zákon"), ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza ...
3 0
13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné DRAK (13.01.20)
UPOZORNENIE Ak z odmeny pri príležitosti letných dovoleniek v r. 2019 bola suma 500 € oslobodená od dane, ale z tejto sumy sa platilo poistné na sociálne poistenie, toto poistné nie je možné odpočítať...
2 0
Určenie čerpania dovolenky DRAK (22.03.20)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Prerokovan...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk