Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
5 0
Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022 DRAK (06.10.22)
Novela Zákonníka práce (ZP) prijatá 4.10.2022 v NR SR prináša s účinnosťou od 1.11.2022 dôležité zmeny v povinných náležitostiach pracovnej zmluvy (§ 43) a zavádza novú povinnosť poskytnúť zamestnanco...
4 0
Novela Zákonníka práce od 1.11.2022 DRAK (05.10.22)
Novela Zákonníka práce bola schválená v NR SR 4.10.2022, bude platná po podpísaní prezidentkou a zverejnení v Z.z. Novela bude účinná od 1.11.2022. Novela prináša transpozíciu smernice EÚ 2019/1152 o...
4 0
Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov DRAK (10.10.22)
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá v NR SR 5.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.1.2023 nový druh predčasného starobného dôchodku (PSD). Okrem prípadu, že nárok na PSD vzniká na...
3 0
OOP - "klasická" od 1.1.2023 DRAK (06.10.22)
Od 1.1.2023 rozlišujeme v sociálnom poistení dva typy "výnimiek" z platenia poistného, po novom tzv. odvodové odpočítateľné položky: I. Odvodová odpočítateľná položka (OOP - SP), kedy ide o nový typ...
3 0
DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023 DRAK (06.10.22)
Od 1.1.2023 sa zavádza nový typ dohody - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Túto legislatívnu novinku prináša novela č. 248/2022 Z.z. Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1.1....
3 0
Otcovské (materské pri narodení dieťaťa) od 1.11.2022 DRAK (08.10.22)
V rámci novely Zákonníka práce schválenej 4.10.2022 v NR SR sa s účinnosťou od 1.11.2022 novelizuje aj zákon č. 461/2003 Z..z o sociálnom poistení. Touto novelou sa zavádza nová možnosť pre otcov pobe...
2 0
Starosta obce a registrácia do poisťovní, dovolenka, odstupné DRAK (07.11.22)
Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253...
2 0
Verejná sprava (12.11.22)
Pracujem vo vedúcej funkcii,na mne zverenom úseku mam záujem vykonávať 0.25 úväzok ako pomocný pracovník.Nie je to v rozpore so zákonom o verejnej službe-podriadenost a blízka osoba?
2 0
vypracovanie kolektívnej zmluvy (09.11.22)
Pokiaľ v zariadení nepôsobí odborová organizácia ani zamestnanecká rada, musíme mať vypracovanú svoju kolektívnu zmluvu? (riadime sa kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa - 553/2003)
1 0
štatistická klasifikácia zamestnaní (Včera)
0 odpovedí Otázka od maja32 Mzdy a personalistika Povolania
Dobrý deň prosím vás pracovník v kovovýrobe aká je štatistická klasifikácia zamestnania?vytlačila som si zoznam a nemôžem to nájsť ak to niekto máte dakujem pekne
1 0
je obmedzený vek dieťaťa na rekreačný poukaz? (Včera)
Chem sa opýtať pri uplatnení rekreačného poukazu zamestnancom z dovolenky je obmedzený vek dieťaťa, ktorý bol s ním na dovolenke?
1 0
Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné (24.11.22)
Dobrý deň, mám problém vyplniť, resp. správne chápať časť A. hore uvedeného tlačiva (vydaného SP). Neviem kedy SP znovu rozhodne k 9. aprílu 2021, kedy k 30. júnu 2021, či 2022 a kedy k 31. decembru 2...
1 0
zastupovanie počas MD/RD - prac. čas (24.11.22)
Dobrý deň, zamestnankyňa pracujúca v našej firme odchádza na MD, jej pracovný čas je 40 hodín týždenne. Miesto nej chceme prijať novú zamestnankyňu na dobu určitú - zástup počas MD/RD. Je možné dať no...
1 0
Do ktorej platovej triedy patrí cukrár, alebo pekár? (24.11.22)
Dobrý deň, prosím Vás do ktorej platovej triedy by ste zaradili cukrára, alebo pekára? Ďakujem.
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk