Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
5 0
Finančný príspevok na stravovanie (novela ZP od 1.1.2022) DRAK (03.11.21)
Dňa 26.10.2021 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. Schválené znenie prikladám v prílohe (ku dnešnému dňu...
5 0
Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022 DRAK (07.06.21)
Zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce bude účinný od 1.1.2022. Podpora v čase skrátenej práce má slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase...
4 0
Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022 DRAK (03.11.21)
Pod číslom 390/2021 Z.z. vyšla novela nariadenia vlády 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pro výkone rozhodnutia. Novela je účinná o 1.1.2022 a prináša úpravy základnej sumy (tzv. nepostihnuteľnýc...
4 0
Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie DRAK (07.02.21)
Zamestnanec, ktorého zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom zmluvne dohodnutom stravovacom zariadení, má s účinnosťou od 1.3.2021 možnosť vybrať si medz...
4 0
Daňové parametre 2022 DRAK (03.01.22)
Finančné riaditeľstvo zverejnilo na svojej webovej stránke sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu pre rok 2022. Tieto veličiny sa upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného min...
4 0
Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2021 DRAK (22.12.21)
Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka Ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 19 936,22 (92,8 x ŽM), tak NČZDD je 4 511,43 (21 x ŽM). Ak je základ dane daňovníka vyšší ak...
3 0
Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa DRAK (07.02.21)
Zamestnanec trvalo sa starajúci sa o dieťa (§ 40 ods. 11) S účinnosťou od 1.1.2020 bola na základe novely Zákonníka práce (zákon 380/2019 Z.z.) navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov...
3 0
Nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7o) ZDP od 1.1.2022 DRAK (22.12.21)
Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 € bol ako nový druh plnenia schválený ešte v novele č. 301/2019 Z.z. zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2022. Ide o nový druh nepeňa...
2 0
Zdanenie priamej platby od PPA ako fyzická osoba. (18.01.22)
Dobrý deň, chcel by som ako fyzická osoba požiadať budúci rok o priamu platbu na pôdu od PPA a chcem sa opýtať aká je maximálna hranica dotácie ak tie financie nebudú použité na podnikateľské účely. ...
2 2
Očkovanie proti COVIDu - voľno po očkovaní pri nežiaducich účinkoch (17.01.22)
Na čo má zamestnanec nárok po očkovaní proti COVID, keď má v deň očkovania nežiaduce účinky po očkovaní(bolesti, slabosť, malátnosť)? Taktiež nasledujúci deň sa mu pridružila teplota a nemôže nastúpiť...
2 0
Daňové termíny a tlačivá pre rok 2022 DRAK (22.12.21)
Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s vyplácaním a zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti vydalo Ministerstvo financií SR a Finančné riaditeľstvo SR vzory určených tl...
1 0
Príspevok na rekreaciu (Včera)
Dobrý deň, mám na Vás otázku, spolu s priateľom pracujeme u jedného zamestnávateľa, podľa pracovníčky ekonomického úseku nárok na preplatenie príspevku za rekreáciu ma iba jeden z nás, je to pravda? Ď...
1 0
Home office (Včera)
Dobrý deň, prosím ešte stále je doporučený home office? Pracujem v administratíve a naša šéfka nám tvrdí, ze už to neplati
1 0
Skrátený pracovný čas (Včera)
Mam schválený čiastočný invalidný dôchodok chcela by som sa s zamestnávateľom dohodnúť na skrátenom pracovnom čase mohli by ste mi poradiť výhodný čas aby som veľa netratila ďakujem
1 0
Tehotenské (Včera)
Dobrý deň, pri NČZD na manželku je tehotenské (nový príspevok) ako vlastný príjem manželky? Ďakujem za odpoveď.
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk