Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Presmerované z PAM
Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
3 0
Zákonník práce, § 57 Pracovná cesta DRAK (18.06.12)
Pracovná cesta Pracovná cesta je časovo obmedzené vyslanie zamestnanca na výkon práce (dohodnutý v pracovnej zmluve) mimo miesta výkonu práce (dohodnutého v pracovnej zmluve). Podmienky uskutočňova...
1 0
Príplatok za prácu so žiakmi so SZP (Dnes)
0 odpovedí Otázka od AVE67 Mzdy a personalistika Učitelia
V zmysle §14 d/ 553/2003 Z.z. sa poskytne učiteľovi príplatok za prácu so žiakmi so SZP a zdrav.znev. za podmienok - 30 % indiv. začle. žiakov .... - v triede nepôsobí asistent - 4 hodiny týždenne...
4 0
Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020 DRAK (26.11.19)
Novela č. 321/2019 Z.z. (tlač 1530) zákona o sociálnom poistení upravuje od 1.1.2020 nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku pre účely sociálneho poistenia a ďal...
5 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
1 0
Pokuta od zamestnávateľa (Včera)
Dobrý večer prosím vás o radu ako má postupovať zamestnávateľ v prípade ak zamestnanec prestane počas pracovnej doby pracovať? Ak sa ho priamo nadriadený pýta prečo nepracuje nemá odpoveď a len čaká k...
1 1
Predlžovanie PP (23.09.22)
Dobrý deň, zamestnanec bol prijatý do PP dňom 1.6.2019 počas zastupovania MD/RD, dňom 1.5.2022 sa preradil na inú funkciu počas zastupovania dlhodobej PN. Zamestnanec na PN sa uz nevrati.Môže sa praco...
1 0
Preškolenie zamestnanca (24.09.22)
Dobrý deň,mám otázky...pracujem ako praktická sestra- asistent ( maturita rok 2007), 2010-2021 som bola mimo SR. Zamestnávateľ až takmer po roku ( zmluva na dobu určitú 15.11.2021-14.11.2022) zistil,...
1 2
Čistá mzda (23.09.22)
Ahojte, smiešne ale krutime sa tu a možno až moc rozmýšľame, ako správne vypočítať mzdu pre z-cov. Zadanie hrubá mzda 1500 ( hruba mzda a odvody zamestnávateľa ) a potrebujeme mzdu pre zamestnanca. ...
4 0
Zamestnávanie odídencov z UA DRAK (21.03.22)
V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cud...
1 0
Stránka www.potvrdenieonavsteveskoly.sk, je overenie dostačujúce k vyplateniu daňového bonusu? (23.09.22)
Prosím Vás, je overenie študenta na tejto stránke dostačujúce - ak mi systém napíše, že stránka potvrdzuje, že osoba s daným rodným číslom, je k dátumu 15.9.2022 evidovaná ako študent denného štúdia -...
2 0
Zákonník práce, § 85 Pracovný čas DRAK (11.04.12)
Pracovný čas Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Podľa smernice 2003/88/ES sa za pracov...
1 1
Odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru (20.09.22)
Dobrý deň chcela by som sa spýtať v akej minimálnej výške môže zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi odstupné ak sa pracovný pomer skončí dohodou bez udania dôvodu? Zamestnanec pracuje 16 rokov. Ďakuje...
1 0
Daňový bonus - poberanie len na jedno z dvoch detí (22.09.22)
Zdravím. Naša zamestnankyňa má dve deti a daňový bonus si chce uplatniť len na jedno staršie dieťa, ktoré mala ako slobodná matka. Druhé dieťa má s terajším už ex-manželom. Môže si na jedno dieťa upla...
1 1
Počet hodín odpracovaných dohodarom (22.09.22)
Dobrý deň. Bude správne ak dohodar pracujúci na Dohodu o pracovnej činnosti odpracuje 50 hodín za 1 mesiac? Ďakujem
1 0
Zaokrúhlovanie mzdy v hotovosti od 01.07.2022 (22.09.22)
Ako prosím riešite zaokrúhlenie čistej mzdy zamestnanca pri výplate v hotovosti? Dá sa to nastaviť v programe na výpočet mzdy? Konkrétne Olymp od Krosu. Ďakujem
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk