Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Presmerované z PAM
Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
Pracovná zmluva pre konateľa (Dnes)
Jediný konateľ sro-čky vykonáva funkciu konateľa aj vodiča medzinárodnej dopravy. Spoločnosť musí s konateľom uzatvoriť pracovnú zmluvu na funkciu vodiča? Podotýkam, že spoločnosť nemá žiadnych zamest...
2 0
13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné DRAK (13.01.20)
UPOZORNENIE Ak z odmeny pri príležitosti letných dovoleniek v r. 2019 bola suma 500 € oslobodená od dane, ale z tejto sumy sa platilo poistné na sociálne poistenie, toto poistné nie je možné odpočítať...
1 2
zmeny v dovolenkových nárokoch r.2020 (Dnes)
ako sa má chápať starostlivosť o dieťa pri novele ZP ohľadom dovolenkových nárokoch ( 5 týždňov dovolenky) : do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 18 rokov dieťaťa, bola som na školeniach, ale názory lekt...
5 0
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 DRAK (15.12.19)
Ročné zúčtovanie za rok 2019 vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný FR SR. Žiadosť je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 17.2.2020 (...
3 0
Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020 DRAK (15.12.19)
Zamestnanec má možnosť (nie je povinný) uplatniť si u zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkoch na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na vyživované...
1 0
Môžem vykonať RZ zamestnancovi, ktorému bol priznaný starobný dôchodok? (Dnes)
Chcem sa opýtať či môžem vykonať RZ zamestnancovi, ktorý stále pracuje, ale bol mu už aj priznaný starobný dôchodok. treba od neho žiadať aj úhrn vyplatených dôchodkov? A čo ak už má nárok na dôchodok...
18 0
Odvody z dohôd - najčastejšie otázky DRAK (04.02.13)
ŠTUDENTI Otázka: Dokedy má študent pri DoBPŠ s uplatnenou výnimkou z dôchodkového poistenia limit 66 eur? Odkedy pre neho platí limit 155 eur? Odpoveď: Ak si študent uplatnil výnimku, tak hranica pr...
4 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
13 0
Otec na materskej? DRAK (03.05.14)
Okrem matky dieťaťa môžu materské, ako jednu z dávok nemocenského poistenia, čerpať aj iné osoby. Stanovuje to § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmyslom tohto ustanovenia je najmä ...
10 0
Materské - ako si ho vylepšiť (20.10.06)
Som zamestnaná v pracovnom pomere od mája 2004. Môj plat sa pohybuje na úrovni 10000 až 12000 Sk mesačne. Na budúci rok by som chcela otehotnieť. Viem, že pri svojom plate budem mať pomerne nízke mate...
1 0
Určenie VZ na MD (Včera)
0 odpovedí Otázka od Mila123 Mzdy a personalistika
Dobrý deň, zamestnankyňa pracuje v A spol. a to od 01 01 2018 - 31 12 2019, k 31 12 2019 sa ukončil PPV a znovu začal 10 01 2020 (tie isté podmienky, tá istá funkcia, tá istá základná mzda) súčas...
1 0
Dovolenkovy priemer pocas materskej dovolenky otca (Včera)
Zdravim, s mzdarkou sa rozchadzame v nazore na postup vypoctu dovolenkoveho priemeru. Problematickym je pocet odpracovanych dni, resp. co sa radi medzi odpracovane dni (hodiny). Vo vymeriavacom ob...
1 5
Prekážky v práci. (11.09.19)
Zamestnanec zariaďoval pohreb svojej mame, má nárok na náhradu mzdy za tieto dva dni ak už mal ročný nárok prekážok v práci vyčerpaný?
1 0
Odborna konferencia 2020 (Včera)
0 odpovedí Téma od Mária27 Mzdy a personalistika
Chcem len upozorniť na odbornú konferenciu 2020 https://www.wolterskluwer.sk/sk/okpp2020?utm_medium=email&utm_source=WKSK_NLT_OTH_2OKPP202001&utm_campaign=WKSK_NLT_OTH_2OKPP202001&utm_source_system=E...
1 0
Pravdepodobný VZ pre materskú v školstve (Včera)
Pracovníčka je na rodičovskej dovolenke a ide na ďalšiu materskú dovolenku. Aký pravdepodobný VZ na materskú uviesť - tarifný plat, príplatok za triedn., kredit.príplatok, osobný príplatok - čiže fu...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk