Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Autor Jana Motyčková   03.12.22
Od 1.1.2023 sa mení vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP - kompletná zmena § 140 zákona o sociálnom poistení.

Ak má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné, znižuje sa o tieto dni počet dní vo výkazoch poistného a znižuje sa maximálny VZ pre SP (okrem ÚP). Ak má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné, toto vylúčenie platí aj pre zamestnávateľa za tohto zamestnanca.
Ak má povinne poistená szčo alebo dobrovoľne poistená osoba vylúčenú povinnosť platiť poistné, za túto dobu sa znižuje vymeriavací základ pre platenie poistného do SP.
Prvou dôležitou zmenou je, že vylúčenie povinnosti platiť poistné sa od 1.1.2023 bude posudzovať z každého poistenia osobitne, t.j. z každého zamestnania osobitne, osobitne z poistenia szčo, osobitne z dobrovoľného poistenia poistenia. Resp. spoločne sa posudzuje vylúčenie povinnosti platiť poistné len pre balík dobrovoľných poistení, resp. pre "balík" povinné poistenie szčo+dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Zamestnanec a zamestnávateľ v danom právnom vzťahu
1. PN, OČR, rehabilitačné, rekvalifikačné, ospravedlnená neprítomnosť z dôvodu účasti na štrajku - v tomto aj keď je tam zmena vo formulácii, vylúčenie povinnosti platiť poistné platí v podstate tak ako doteraz. Vylúčenie povinnosti je :
- od uznania zamestnanca za dočasne práceneschopného (v danom právnom vzťahu) do skončenia dočasnej PN, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania PN, bez ohľadu na poberanie náhrady pri PN a nemocenského;
- od 1.dňa potreby OČR do jej skončenia, najdlhšie do 14. dňa OČR, resp. do 90. dňa ošetrovania pri dlhodobej OČR,
- v období, kedy má zamestnanec nárok na rehabilitačné a rekvalifikačné,
- v období, kedy má ospravedlnenú neprítomnosť z dôvodu štrajku

2. Materské / starostlivosť o dieťa. Tu ide o druhú dôležitú zmenu Nové znenie vylúčenia u zamestnanca : "od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak pôrod nastal skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak je iným poistencom podľa § 49, odo dňa, od ktorého sa stará o dieťaťa do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa"
Toto ustanovenie sa ale nebude posudzovať podľa jeho presného znenia, ale podľa SP : "S prihliadnutím na stanovisko MPSVaR na účely vylúčenia je potrebné postupovať v kontexte s inými právnymi normami právneho predpisu, t. j. s § 48, resp. § 49 zákona o sociálnom poistení a s § 166 až § 169 Zákonníka práce, a teda použiť systematický a logický výklad práva. Uvedené znamená, že na trvanie vylúčenia budú mať vplyv skutočnosti, ktoré ovplyvňujú dĺžku vyplácania dávky materské, resp. ak žena nepoberá materské, tak dĺžku trvania materskej dovolenky. Ide o skutočnosti, či žena porodí jedno dieťa alebo súčasne dve deti alebo či ide o osamelú ženu. Tieto skutočností budú mať vplyv aj na dĺžku trvania vylúčenia najdlhšie do konca 34. týždňa, 37. týždňa (u osamelej ženy) alebo 43. týždňa (ak žena porodila súčasne 2 deti)."

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Riešenie témy "Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná