Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
zamestnanec

Zákonník práce, § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni

Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023

Zákonník práce, § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Zákonník práce, § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

Vylúčenie a prerušenie v SP v roku 2024 pri starostlivosti o dieťa

Minimálne zdravotné poistné zamestnanca od r. 2023

Nárok na odchodné

Vymeriavací základ zamestnanca , ktorý bol časť mesiaca PN

Zákon o dani z príjmov, § 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...

SP od 1.1.2011 - nemocenské dávky

Zákonník práce, § 102 Dovolenka za kalendárny rok - pomerná časť dovolenky

Zákonník práce, § 76a Odchodné

Zamestnanec na PN má príjem. Platí poistné na zdravotné poistenie?

Zákonník práce, § 59 Skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce, § 88 Pružný pracovný čas

Zákonník práce, § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ

Zákonník práce, § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

Zákonník práce, § 57 Pracovná cesta

Daňový bonus - časť roka zamestnanec, časť roka SZČO - nízke príjmy

Oplatí sa zamestnancovi prejsť na živnosť?

Zákonník práce, § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom

Zákonník práce, § 85 Pracovný čas

Pravidelný a nepravidelný príjem

Koľko môže zarobiť uchádzač o zamestnanie, evidovaný na úrade práce?

Zákonník práce, § 186 Rozsah a spôsob náhrady škody

Zákonník práce, § 97 Práca nadčas

Zákonník práce, § 62 Výpovedná doba

Skončenie materskej dovolenky

Zákonník práce, § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

Oznamovanie NV,A,RD, nepravidelného príjmu do ZP po 1.10.2011
Strana 1 z 16 1234567891011 ... PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]