Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 2
RZZP 2021 - účtovanie preplatku za zamestnanca (14.11.22)
Poprosím o poradenie. Spoločnosť prijala v 10/22 na účet zo ZP preplatok z RZZP 2021 sumu 110,56. Táto suma patrila celá zamestnancovi. Mzdy robí iný účtovník, zaúčtoval tento preplatok do mzdy zames...
2 0
Verejná sprava (12.11.22)
Pracujem vo vedúcej funkcii,na mne zverenom úseku mam záujem vykonávať 0.25 úväzok ako pomocný pracovník.Nie je to v rozpore so zákonom o verejnej službe-podriadenost a blízka osoba?
1 0
Prechod z materskej na rodičovskú...čo všetko žiada úrad práce, aké doklady a kedy podať žiadosť na úrad práce (11.11.22)
Chcem pomôcť neveste s byrokraciou lebo nemôže odbehovať často od vnuka po úradoch práce.Chcem sa poradiť kedy je potrebné požiadať úrad práce o poberanie rodičovského príspevku .Vnuk sa narodil konco...
1 0
Platové zaradenie pedagogického asistenta (10.11.22)
Do akej platovej triedy sa zaradí pedagogický asistent, ktorý 4 hodiny vyučuje a 16 hodín vykonáva prácu pedagogického asistenta. Do 6PT alebo 8PT (nakoľko má 1.atestáciu a ako učiteľ bol zaradený v t...
3 0
Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov DRAK (24.11.15)
Účelom zákona je pri obchodnoprávnych vzťahoch akými sú cezhraničné poskytovanie služby, cezhraničná alebo vnútroštátna dodávka práce zabezpečiť účinnejší boj s nelegálnou prácou a nelegálnym zamestn...
1 0
hľadám učtovníka / učtovníčku - Vráble (10.11.22)
Dobrý deň milá porada. Hľadám niekoho pre jednoduché učtovníctvo a mzdy. VRÁBLE a okolie... - 1 maloobchodná prevádza, - 3 zamestnanci. - Mesačný platca DPH - 40-50 prijatých FA/mes, - 2-3 v...
1 0
Skoncenie PP pri preradeni na inu pracu (10.11.22)
CHcem sa opytať ked zamestnávateľ chce preradiť zamestnanca na inú prácu a on odmietne tak sa ho dá ako prepustiť? A plynie z toho aj odstupné?
1 0
priepustka (10.11.22)
0 odpovedí Otázka od beandy Mzdy a personalistika
Dobrý deň, ako je to prosím s archiváciou priepustiek od lekára, spätne pri archivovaní minulého roka sa zistilo, že chýba priepustka od lekára. Musí sa prerobiť výplata kvôli tomu, alebo vybaviť no...
1 0
Prekážka na strane zamestnávateľa - a sviatok (09.11.22)
0 odpovedí Otázka od bma Mzdy a personalistika
Dobrý deň, zamestnanec (platený mesačnou mzdou) mal celý mesiac prekážku na strane zamestnávateľa §142/3 - V uvedenom mesiaci bol aj 1 deň sviatok a 7 dní OČR. Sviatok nepripadol na obdobie OČR. Chcel...
2 0
vypracovanie kolektívnej zmluvy (09.11.22)
Pokiaľ v zariadení nepôsobí odborová organizácia ani zamestnanecká rada, musíme mať vypracovanú svoju kolektívnu zmluvu? (riadime sa kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa - 553/2003)
1 0
materské ak zamestnanie je viac ako 90 dní (08.11.22)
Dobrý večer dnes sme v práci riešili jednu známu čo od 1.11. ma nové zamestnanie na matersku ma nastupiť v marci 2023 takže materská sa jej počíta už z nového zamestnania však? aj keď má nižší vymer.z...
1 0
Ukončenie PP s Dohodou §60 a odstupné (08.11.22)
Dobrý deň Rada by som sa opýtala, ako postupovať pri výmene starostov, a zamestnanec sa rozhodne, že podá ukončenie PP s Dohodou podľa §60 a žiada aj odstupne, nakoľko s novým starostom nechce spo...
1 5
Kópia občianskeho preukazu v osobnom spise (13.11.13)
môže byť v osobnom spise založená kópia občianskeho preukazu so súhlasom zamestnanca o použití osobných údajov pre pracovno-právne účely? aby to bolo všetko v súlade s novým zákonom o ochrane osobných...
1 1
Môže zamestnávateľ bežný pracovny deň vymeniť za sviatok? (07.11.22)
Dobrý deň, Zamestnávateľ má prekážku v práci (výpadok elektriny) 16.11.2022 a chce aby sme išli do prace 17.11.2022 ale to je sviatok. Myslím si že by nám mal zaplatiť 100% príplatok. A nie len vyme...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk