Zavrieť

Porady

Stravné lístky

Stravné lístky Synonymá: gastrolístkystravenkystravné poukážky

Stravný lístok (stravná poukážka) je cenina ktorú prijímajú reštauračné zariadenia a obchody ako platidlo. Najčastejšie využívajú stravné lístky zamestnávatelia, ktorí pomocou stravných lístkov zabezpečujú svoju zákonnú povinnosť voči zamestnancom (<a href="http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-01-01-2012-a.html#152">§ 152 Zákonníka práce</a>).

Hodnota stravného lístku:
Hodnota stravného lístku vychádza zo sumy stravného poskytovaného pri služobnej ceste, ktorá trvá 5-12 hodín.
Od 01.11.2014 je suma stravného 4,20 € (Opatrenie č. 296/2014 Z.z. o sumách stravného).

Sumy stravného pre časové pásma sú ustanovené takto:
a) 4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


Minimálna hodnota stravného lístka je podľa Zákonníka práce 75% zo sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín, čiže 3,15 €.

Zákonník práce uvádza:
Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Daňovo uznateľný náklad je 55% zo sumy stravného, čiže 55% zo 4,20 € = 2,31€.
••• viac••• menej
9 0
Stravovanie zamestnancov - gastrolístky (30.07.07)
Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancom gastrolístky, v akej minimálnej hodnote musia byť? Akú sumu z hodnoty gastrolístka musí tvoriť príspevok zamestnávateľa? Môže byť časť hodnoty gastrolístka ...
1 1
Zamestnanec - jeho pracovná pozícia "šofér" nárok na pracovné náhrady? (25.11.22)
Zamestnanec, ktorého pracovná náplň je "šofér" vezie zamestnancov organizácie na pracovnú cestu, počas jeho pracovnej doby /ide v rozmedzí jeho denného pracovného času/ má nárok, aby si napísal vyúčto...
1 0
nepeňažný príspevok na stravu (03.11.22)
Dobrý deň, prosím, chcem sa informovať, ako správne postupovať v tomto prípade: pracuje sa v programe Olymp: zamestnávateľ prispieva na stravu formou nepeňažného príspevku a zo sociálne fondu – zlo...
1 0
Použitie nevyčerpaného sociálneho fondu z minulých období na stravovanie zamestnancov (27.10.22)
Dobrý deň, Hľadám radu, akým spôsobom možno použiť nevyčerpaný sociálny fond z predchádzajúčich období ako príspevok na stravovanie zamestnancov. Vychádza nám, že približne 60,- Eur na zamestnanca,...
1 0
Elektronické a/alebo papierové stravné lístky (10.10.22)
Od 1.1.23 budú stravné lístky povinne v elektronickej forme, avšak s výnimkou, ak sa u zamestnávateľa takéto lístky nedajú použiť na stravovanie. My sme taká výnimka, nie je možné, aby robotníci po...
1 0
stravné alebo finančný príspevok pre konateľa (07.10.22)
Dobrý deň Rada by som sa opýtala otázku ohľadne ohľadné stravného pre konateľa , ktorý si nevypláca žiadnu odmenu. Sme a.s. so 7 zamestnancami. Všetci zamestnanci poberajú finančný príspevok na stravu...
1 0
Finančný príspevok na stravné - účtovanie (02.09.22)
Zamestnávateľ nám prispieva na stravu v plnej výške, máme stravné lístky a nákup som účtovala ako VNZD a mesačne po odovzdaní lístkov zamestnancom cez ID len 55% ako VOZD. Ale od januára sa má prejsť ...
1 0
Finančný príspevok+gastráče+vlastné stravovacie zariadenie (04.08.22)
Dobrý deň. Zamestnancom poskytujeme jedlo vo vlastnom stravovacom zariadení, zároveň poskytujeme gastrolístky a finančný príspevok. Na finančný príspevok a gastráče prispievame sumou 3 €. Musíme prisp...
1 1
Stravné poukážky (25.07.22)
Dobrý deň, môžem zrážať stravné lístky - poukážky, ktoré dávam zamestnancom vopred až po uplynutí mesiaca? Napríklad. lístky na júl vydám 30.06. ale zrážku urobím až vo výplate za júl, a to len za lís...
1 0
Stravné od 1. mája 2022 - nárok na doplatok (27.06.22)
V decembri 2021, k výplate za november 2021, zamestnanci prvýkrát dostali stravné poukážky dopredu. So skutočným nárokom za november aj zálohu na december 2021 a január 2022. V apríli 2022, k výplate ...
1 0
Elektronické stravné lístky - ako to funguje v praxi? (10.06.22)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať tých, čo majú elektronické stravné lístky, ako funguje platba za obed, je tam aj PIN? U nás má väčšina zamestnancov klasické papierové stravenky a ráno kolegyni na...
1 0
Ako účtovať stravné lístky pre zamestnancov v jednoduchom účtovníctve? (01.06.22)
Zamestnávateľ (SZČO, vedie JÚ) poskytuje SL svojim zamestnancom. Došlú faktúru zaeviduje do knihy záväzkov, zároveň hodnotu SL ako príjem do knihy cenín. Úhrada faktúry sa v peňažnom denníku rozdel...
1 0
Stravné lístky od 1.5.2022 (12.05.22)
Stravné lístky od1,5.2022 sú 4,50 €. Výplata za apríl je v máji aka hodnota ma byť výplatená 4,50€ , alebo ešte 3,83€.
1 0
Finančný príspevok / gastrolístok a zaokrúhľovanie (05.05.22)
Dobrý deň, ak je hodnota stravného lístka 4,90 EUR. Príspevok zamestnávateľa je vo výške 55%. čo vychádza na 2,695 EUR. Čo je správne príspevok zamestnávateľa vo výške: A) 2,69 EUR alebo B) 2...
1 1
Stravné lístky - storno pri ukončení pracovného pomeru (29.04.22)
Ahojte, zamestnanec končí prac. pomer k 31.5.2022 Stravenky boli vydané nasledovne : marec plný počet (23 prac.dní) zrážka za 23 ks vykonaná v marcovej výplate, apríl plný počet (19 prac.dní) máj ...
Sleduj témy Stravné lístky
na hlavnej stránke Porada.sk