Alex18
16.06.09,10:12
Dobrý deň.
Poradí mi niekto?
Na telocvični v škole sme vymieňali 50 ročné okná za nové plastové vo výške 9645,00 €. Musím túto výmenu dať ako technické zhodnotenie budovy alebo to môžem dať ako opravu? Ďakujem
mysimis
16.06.09,10:16
Keďže sa vymieňajú staré okná za nové tak to nie je technické zhodnotenie, ale oprava.
Lenka1979
16.06.09,10:18
Pokiaľ sa nemenia základné parametere okien (výška, šírka) tak je to oprava. Ak áno-TZ.;)
Alex18
16.06.09,10:18
Ďakujem veľmi pekne za takú rýchlu a hlavne pozitívnu odpoveď. Hneď sa mi ľahšie dýcha.:):):)
Alex18
16.06.09,10:27
Pokiaľ sa nemenia základné parametere okien (výška, šírka) tak je to oprava. Ak áno-TZ.;)


Parametre sa nemenili. Len neviem, či má na určenie vplyv to, že ja som tie peniaze dostala ako dotáciu od mesta ako nášho zriaďovateľa. Práve som sa dozvedela, že na inej škole, to dali ako zhodnotenie, čiže navýšili cenu budovy.
azla
16.06.09,10:37
To čo urobili na inej škole nech ťa nemýli.:D - možno sa pomýlili.

Ak dáváš do starých otvorov iné - nové okná - je to oprava.:)
Alex18
16.06.09,10:47
Ďakujem za odpoveď.
Lenka1979
16.06.09,10:48
Parametre sa nemenili. Len neviem, či má na určenie vplyv to, že ja som tie peniaze dostala ako dotáciu od mesta ako nášho zriaďovateľa. Práve som sa dozvedela, že na inej škole, to dali ako zhodnotenie, čiže navýšili cenu budovy.


ako píše Azla-na inú školu nepozeraj, oni možno menili pôvodné rozmery okien, možno ich rozširovali, možno menili výšku, búrali nové otvory.... čo vieš čo tam mohlo byť... ak ste len menili staré za nové-jednoznačne oprava.
hrotko
16.06.09,11:52
Pokiaľ sa nemenia základné parametere okien (výška, šírka) tak je to oprava. Ak áno-TZ.;)

Ale veď sa zmenili tepelné straty budovy = technické zhodnotenie.
(čo už je to za technické zhodnotenie budovy , ak sa zmení rozmer okna ? :D )
hrotko
16.06.09,11:54
Keďže sa vymieňajú staré okná za nové tak to nie je technické zhodnotenie, ale oprava.

Veď tie 50 ročné asik neboli plastové.
Podľa mňa je to TZ !!!
Olice
16.06.09,12:08
Ale veď sa zmenili tepelné straty budovy = technické zhodnotenie.
(čo už je to za technické zhodnotenie budovy , ak sa zmení rozmer okna ? :D )


Veď tie 50 ročné asik neboli plastové.
Podľa mňa je to TZ !!!
Ja tiež hovorím, že oprava, už sa tu o tom neraz písalo, napríklad tu:

http://www.porada.sk/701788-post4.html
http://www.porada.sk/803369-post5.html
Lenka1979
16.06.09,12:23
Veď tie 50 ročné asik neboli plastové.
Podľa mňa je to TZ !!!

TZ nie je o tom, či Ty vymeníš drevo za plast, vymeň ho aj za hliník, a stále to nebude TZ ak okno zostane v pôvodnom rozmere.


§ 29
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-03-2009-a.html#hore)

(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 996 eur 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 996 eur 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 996 eur 1 700 eur za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, 1) ktorého obstarávacia cena bola 996 eur a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.

(4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

(5) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Skús si to prečítať.
Alex18
16.06.09,13:35
Veľmi mi pomohli tie konkrétne odkazy. Aj som si vytlačila list z Ministerstva financií - Výmena okien - metodické usmernenie a priložím ho tam, kde mám zaúčtovanú faktúru.
hrotko
19.06.09,11:04
TZ nie je o tom, či Ty vymeníš drevo za plast, vymeň ho aj za hliník, a stále to nebude TZ ak okno zostane v pôvodnom rozmere.


§ 29
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku
(4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.


Skús si to prečítať.Lenka.

Ja som to celé prečítal . Teraz budeš na rade ty , aby si pochopila :


"Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností "

Zákonodarca nám povedal :
Pri podstatnej zmene (nedodržaní pôvodných) porovnateľných vlastností (a tepelný odpor po výmene okien podstatne vzrástol) možno považovať zámenu použitého materiálu za technické zhodnotenie.
hrotko
19.06.09,11:14
Pokiaľ sa nemenia základné parametere okien (výška, šírka) tak je to oprava. Ak áno-TZ.;)


TZ nie je o tom, či Ty vymeníš drevo za plast, vymeň ho aj za hliník, a stále to nebude TZ ak okno zostane v pôvodnom rozmere.
Ak vymeníš obdĺžnikové okno za štvorcové (a nezmeníš plochu presklenia) - nie je to TZ, hoci si menila rozmery.

Ak však vymeníš dvojdielne okno za trojdielne (prepustí viac svetla do budovy), alebo za výklad - môže to byť TZ.

§ 29
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-03-2009-a.html#hore)


(4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.


Skús si to prečítať.


Hocikedy môže prísť kontrola za mnou :D
Lenka1979
19.06.09,11:26
Pochopila som... :D
Alex18
19.06.09,12:00
A teraz mi pomôžte. Ja to mám zaúčtované ako opravu, čiže som nenavýšila v máji majetok, čím aj odpisy zostali rovnaké. Mám taký problém, že vôbec netuším ako to zaúčtovať. Teda nejaké tušenie mám, len neviem či dobré. A čo s odpismi a majetkom? Mám ho navýšiť až od 1.6.2009 (výmena 15.5.2009) a odpisy len dohodiť ručne?